PR-Teollisuus - Televisiokuvaukset Haukiputaalla

Erkki Aho   21 11 2006, 11:21

image

Tänään tiistaina olen ollut koko päivän televisiokuvauksissa Haukiputaalla. Siellä Heino Virrasta ja minusta ”purkitettiin” tv-kuvaa noin neljän tunnin ajan. Me kerromme oikeusvaltiosta nimeltä Suomi. Todistusaineistomme on ”vedenpitävä”.

"Takaajat oli haastettu Ylivieskan käräjäoikeuteen, mutta haastetta ei oltu toimitettu lainkaan tiedoksi Heino Virralle, Markku Koskelle ja Erkki Aholle. Heitä oikeudessa oli edustanut ilman heidän valtakirjojaan ja toimeksiantojaan heidän tietämättään heille täysin tuntematon asianajaja Jouni Vihervalli.

He eivät myöskään olleet saaneet tiedoksi Ylivieskan käräjäoikeuden päätöstä asiassa eikä näin ollen voineet käyttää lakisääteisiä oikeussuojakeinoja lainkaan eli valittaa asiasta."Törkeä petos
Vuonna 1995 toukokuun yhdentenätoista päivänä Heino Virta oli allekirjoittamassa Euronio Oy:n (myöh. PR-Teollisuus Oy) ja Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän välisiä kauppakirjoja Oulussa asianajaja Hannu Maskosen toimistossa. Tästä Heino todistaa, että myyjän asianajajat Hannu Maskonen ja Antti Latola olivat väliaikaisia pesänhoitajia, joilla ei konkurssisäännön mukaan ollut oikeutta myydä kiinteää omaisuutta. He eivät myöskään esittäneet valtakirjoja, joilla he olisivat voineet osoittaa, että heillä on oikeus myydä pantattua omaisuutta. He siis myivät toisen omaisuutta 11.5.1995.

Heino Virta todistaa Kera Oy:n kirjallisen todistusaineiston perusteella, että myyjät olivat tietoisia siitä, että he ilmoittivat tilauskannan 10 miljoonaa markkaa suuremmaksi kuin se todellisuudessa oli. Myyjät myivät tilauskannan 26 miljoonan suuruisena, vaikka se todellisuudessa oli 10 miljoonaa markkaa pienempi. Lisäksi tilauskannan tuotoksi oli laskettu 25 % eli vähintäänkin 6,5 miljoonaa markkaa. Todellisuudessa tilauskannan tuotoksi jäi 5000 markkaa.

Heino Virta todistaa, että myyjä salasi ostajalta, Heino Virralta, 47 miljoonan markan pantatut kiinnitykset, mitkä rasittivat kauppasopimuksessa mainittuja kiinteistöjä. Kaupat tehtiin vapaana rasitteista.

Heino Virta todistaa, että hän oli käynyt syksyllä 1994 Uhtua Wood Oy:n hallituksen puheenjohtajan kanssa Alavieskan Purakenne Oy:n sahaa katsomassa yhdessä Kera Oy:n yritystutkijan Kalevi Huuskon kanssa. Huusko oli tällöin ilmoittanut heille, että Alavieskan Puurakenne Oy menee konkurssiin keväällä 1995. Tämä osoittaa selkeästi sen, että Alavieskan Puurakenne Oy:n alasajolle oli olemassa selkeä suunnitelma Kera Oy:ssä.

Kaupanvahvistus vastoin lakia
Heino Virta todistaa, että kauppasopimuksen allekirjoitustilaisuudessa 11.5.1995 asianajaja Hannu Maskosen toimistossa Oulussa paikalla ei ollut kauppavahvistaja Sulo Heiskaria.
Heino todistaa, ettei hän ole vielä tähän päivään mennessä nähnyt Sulo Heiskaria, joka on allekirjoittanut kauppakirjan läsnäolleena kaupanvahvistaja.

Heino Virta todistaa, ettei paikalla ollut kaupanvahvistajan kutsumaa todistajaa Arto Ranta-Ylitaloa. Paikalla oli Heinon mukaan toinen kauppakirjan allekirjoittaja Jouni Remes ja Maskosen toimiston työntekijä Minna Hanhisuvanto asianajajien Hannu Maskosen ja Antti Latolan lisäksi. Törkeän petoksen sisältänyt kaupanvahvistus on tehty siis etätyönä. Heino epäili, että kaupanvahvistajaksi oli tietoisesti valittu tuleva syyttäjä Sulo Heiskari jotta tämä pystyy estämään rikostutkinnat asioissa. Tutkimatta jäi myös se, että Alavieskan Puurakenne Oy:n pesänhoitajat ilmoittivat Ylivieskan käräjäoikeudelle väärän pesänluettelon Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssissa. Siinä ei ollut mitään mainintaa siitä, että kiinteistöt, tilauskanta ja koneet sekä laitteet oli myyty ennen pesänluettelon vannontatilaisuutta. Näin Ylivieskan käräjäoikeudessa vannottiin useita vääriä valoja.

Alavieskan kunnan erikoinen toiminta
Heino Virta kertoo kuinka Alavieskan kunta ja Jouni Remes toimivat yhdessä PR-Teollisuus Oy:n tuhoamiseksi. Alavieskan kunnanhallitus piti kokouksen 10.5.1995 ja päätti asioista niin kuin perustettavan yhtiön osakkaiden kanssa oli sovittu. Asia käsiteltiin kunnanhallituksen kokouksessa 10.5.1995 § 74. Keskustan ryhmäkokouksen jälkeen 15.5.1995 Alavieskan kunnanhallitus piti ylimääräisen kunnanhallituksen kokouksen, jota Heino Virta epäilee laittomaksi, koska kaikille jäsenille ei saatu tietoa koko kokouksesta. Tuo kokous pidettiin 15.5.1995 klo 21 illalla, jossa esittelijänä ja puheenjohtajana toimi Alavieskan kunnanjohtaja Aarne Karvonen. Siinä kokouksessa asia käsiteltiin uudestaan kohdassa § 77. Valtuuston kokoukselle asia esiteltiin § 74 perusteella ja valtuusto käsitteli asian § :n 77 perusteella. Valtuuston päätös oli kokonaan toisenlainen kuin PR-Teollisuus Oy:n osakkaiden kanssa oli sovittu.
Tuosta päätöksestä valittivat kilpailevan yhtiön eli Vieskan Elementin hallituksen jäsenet. Alavieskan kunta oli Vieskan Elementti Oy:n osakkeenomistaja.

Outoja asioita
Heino Virta kertoo kuinka hän Erkki Ahon kanssa kävi eduskunnan tilintarkastajien puheenjohtajan Kalevi Mattilan kotona keskustelemassa PR-Teollisuus Oy:n ihmeellisistä vaiheista. PR-Teollisuus Oy:n alkuvaiheet olivat ihmeelliset, sillä osakkaiden joukkoon oli soluttautunut Kera Oy:n kirjallisen suosituksen perusteella Alavieskan Puurakenne Oy:n talouspäällikkö, taloustieteiden maisteri Jouni Remes, joka oli aikaisemmin toiminut Sodankylän Osuuspankin johtajana sekä alasajettujen talotehtaiden mm. Kesätunturi Oy:n talouspäällikkönä. Heino Virta epäili Jouni Remestä ns. saattohoitajaksi. Tämän sanan Heino Virta kertoo kuulleensa ensi kerran juuri tuon Mattilan luokse suoritetun vierailun aikana. Kalevi Mattila epäili tuolloin, että onkohan pojat panneet saattohoitajat töihin.

Euronio Oy:n hallituksen pöytäkirjat olivat väärennettyjä ja myös yhtiökokouksen pöytäkirjat. Näillä väärennetyillä pöytäkirjoilla on haettu yhtiön rekisteröinti.

Heino Virta kertoo
kuinka Jouni Remes oli tehnyt PR-Teollisuus Oy:n osakkaiden tietämättä Kera Oy:n vaatimuksesta Kera Oy:lle sitoumuksen, että perustettava yhtiö ei hae Kera Oy:lta rahoitusta. Heino sanoo, ettei koko kauppasopimusta olisi allekirjoitettu jos tämä asia olisi ollut osakkaiden tiedossa.

Lisäksi Jouni Remes oli ennen kauppasopimusten allekirjoitusta ilmoittanut radiossa, että konkurssiin menneen Alavieskan Puurakenne Oy:n työntekijät otetaan PR-Teollisuus työntekijöiksi vanhoina työntekijöinä. Tämä teko merkitsi n. 2 miljoonan markan lisäkuluja yritykselle. Jouni Remes toimi siis koko ajan PR-Teollisuus Oy:n etujen vastaisesti.

Heino Virta kertoo kuinka he olivat sopineet Merita-pankin pankinjohtajan Anja Kaupin kanssa 500 000 markan lainasta. Jouni Remes oli soittanut pankinjohtaja Anja Kaupille ja oli estänyt tuon lainan myöntämisen. Pankinjohtaja Anja Kauppi oli soittanut Heino Virralle ja hän oli esittänyt yhtiön hätäkokouksen kutsumista koolle Jouni Remeksen erottamiseksi.

Oikeudenkäynti tietämättämme
Heino Virta todistaa ja osoittaa myös kirjallisen todistusaineiston perusteella, että meidät takaajat Heino Virta, Erkki Aho, Markku Koski, Kari Konu ja Jouni Remes oli haastettu Ylivieskan käräjäoikeuteen, mutta haastetta ei oltu toimitettu lainkaan tiedoksi Heino Virralle, Markku Koskelle ja Erkki Aholle. Heitä oikeudessa oli edustanut ilman heidän valtakirjojaan ja toimeksiantojaan heidän tietämättään heille täysin tuntematon asianajaja Jouni Vihervalli. He eivät myöskään olleet saaneet tiedoksi Ylivieskan käräjäoikeuden päätöstä asiassa eikä näin ollen voineet käyttää lakisääteisiä oikeussuojakeinoja lainkaan eli valittaa asiasta.

Kera Oy:n ihmeellistä toimintaa
Heino Virta kertoo kuinka Jouni Remes saatiin erotettua ja kuinka Kera Oy ja Arsenal Oy kiristivät ottamaan toimitusjohtajaksi konsultti Stig Weckströmin, jonka palkkavaatimus oli 5000 markkaa + arvonlisävero ja juoksevat kulut. Esille tuli myös Stig Weckströmin ensimmäinen työpäivä PR-Teollisuus Oy:ssä. Weckström oli ilmoittanut yhtiön pikkujoulussa Alavieskan Virin tanssilattialla yhtiön vientisihteeri Ela Lillemaalle, että hänen tehtävänään oli ajaa PR-Teollisuus Oy alas. Lillemaa oli tullut kysymään yhtiön vientipäälliköltä Tapani Käännältä etteikö alasajo merkitse konkurssia.

Heino Virta todistaa, että kansanedustaja Markku Koski kertoi useita kertoja PR-Teollisuus Oy:n hallituksen kokouksissa kuinka Kera Oy:n edustaja Seppo Arponen oli moittinut häntä voimakkaasti siitä että tämä meni mukaan PR-Teollisuus Oy:n toimintaan. Arponen oli erään ravintolaillan jälkeen luvannut pelastaa Markku Kosken. Weckström ylitti toimivaltuutensa myydessään yksin Koivujärven kiinteistön, sillä Weckströmillä ei ollut oikeutta yksin tehdä sopimuksia PR-Teollisuus Oy:n puolesta.

Weckströmillä oli määräaikainen sopimus, mutta hän itse jatkoi sitä pidemmäksi. Weckström oli soittanut Erkki Aholle 18.2.1996 kesken Ylivieskan Arsenalin tiloissa ollutta kokousta ja vaatinut Erkki Ahoa kutsumaan yhtiön hallitus koolle yhtiön konkurssiin hakemista varten. Aho oli ilmoittanut, että yhtiön hallituksen jäsenistä Heino Virta on Karjalassa ja Markku Koski Helsingissä eduskunnassa joten kokousta ei voida pitää. Erkki Aho piti ajankohtaa outona, koska tehdas pyöri kolmessa vuorossa.

Sen sijaan päätettiin erottaa Stig Weckström jolle laitettiin asiasta kirjallinen ilmoitus. Weckström halusi erota hienovaraisemmin yrityksen toimitusjohtajan tehtävistä. Weckström erosi toimitusjohtajan tehtävistä ja Markku Koski yhtiön hallituksen puheenjohtajan tehtävistä ”virallisessa” hallituksen kokouksessa 21.2.1996.

Kera Oy teki rikosilmoituksia rahanpesusta
Heino Virta oli saanut virhepostituksena Kera Oy:n varatoimitusjohtajan Seppo Arposen alkuperäisen kirjeen, mikä oli lähetetty Kauppa- ja teollisuusministeriölle. Siinä kerrottiin, että Kera Oy on tehnyt rikosilmoituksen Uhtua Wood Oy:stä ja PR-Teollisuus Oy:stä koskien kansainvälistä rahanpesua.

Kirjallisen todistusaineiston perusteella voidaan todistaa kuinka Kera Oy levitti perätöntä tietoa laajasti kaikkiin PR-Teollisuus Oy:n kannalta tärkeisiin paikkoihin. Tietoa levitettiin myös PR-Teollisuus Oy:n ulkomaisille kauppakumppaneille Saksaan ja Japaniin. Oulun KRP tutki Kera Oy:n rahanpesuilmoitukset ja totesi ne paikkansapitämättömiksi. Kera Oy:n tarkoituksena oli siis kaikin käytettävissä olevin keinoin ajaa PR-Teollisuus Oy konkurssiin.

Kauppasopimukset purettiin
Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesänhoitajat purkivat kiinteistön kaupat 19.3.1996. Kaupat purettiin vastoin lakia, sillä purkamisessa ei ollut mukana kaupanvahvistajaa, koska silloin pantatut kiinnitykset olisivat paljastuneet.

Tuoteoikeuksien ja koneiden sekä laitteiden osalta kaupat purettiin 18.4.1996. Kauppojen purkaminen merkitsi sitä, että velvoitteet puolin ja toisin lakkasivat. Tämä merkitsi myös takausten purkautumista. Myyjillä oli yksipuolinen oikeus purkaa kaupat.

Konkurssiin väärillä tiedoilla
Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä, jossa suurimpina velkojina olivat Kera Oy ja Arsenal Oy, hakivat PR-Teollisuus Oy:n konkurssiin väärillä tiedoilla, sillä kun kaupat oli purettu niin sillä ei ollut mitään saatavaa PR-Teollisuus Oy.ltä. Se oli päinvastoin velkaa PR-Teollisuus Oy:lle kauppojen purkamisen johdosta. Kauppojen purkamisen jälkeen ei oltu tehty loppuselvitystä joten Alavieskan Puurakenne Oy:n saatava ei ollut konkurssilain edellyttävä selvä ja riidaton saatava.

Konkurssihakemus oli siis tehty kokonaan väärillä tiedoilla, sillä takausvastuuta ei ollut lainkaan, koska kauppasopimukset oli purettu. Lisäksi kauppasopimuksia koskevaa 1 530 000 markan saatavaa oli maksettu jo miljoona markkaa joten konkurssihakemuksessa ilmoitettu määrä on täysi väärä.

Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä antoi ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja Ylivieskan käräjäoikeudelle lausuman PR-Teollisuus Oy:n puolesta. Ylivieskan käräjäoikeus hyväksyi lausuman. Lisäksi konkurssiasiassa Ylivieskan käräjäoikeudelle antoi lausuman varatuomari Paavo M. Petäjä ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja, että kanne on oikea. Ylivieskan käräjäoikeus ei tarkistanut Paavo M. Petäjältä valtakirjoja ja päätti laittaa PR-Teollisuus Oy:n konkurssiin Petäjän lausuman perusteella. Petäjä itse tunnustaa Oulun KRP:lle ettei hänellä ollut valtakirjoja asiassa.

Heino Virta todistaa, ettei hän ole saanut konkurssipäätöstä tiedokseen. Häntä ei myöskään haluttu pesänluettelon vannontatilaisuuteen oikeudenistuntoon, vaikka hän oli PR-Teollisuus Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Heino Virta kertoo kuinka hän teki Paavo M. Petäjästä rikostutkintapyynnön, mutta poliisi jätti asian tutkimatta. Lisäksi Heino Virta todistaa, että hän antoi konkurssipäätöksestä valittamisen asianajaja Asko Keräsen tehtäväksi, mutta tämä jätti asian hoitamatta.

Turhia tutkintapyyntöjä ja kanteluita
Heino Virta todistaa kuinka hän Oulun KRP:ssä joutui poliisin uhkailemaksi. Poliisi oli sanonut, että olette olleet monta kertaa liipaisimella ja jos ette lopeta asioiden penkomista niin teille käy kuten Erkki Aholle.

Heino Virta todistaa kuinka hänelle oli kerrottu, että hänen ja Erkki Ahon tekemiä rikostutkintapyyntöjä ei tutkita.

Heino Virta kertoo kuinka turhaa on tehdä laillisuusvalvojille kanteluita. Olemme taistelleet oikeuden saamiseksi jo yli 11 vuotta. Meidän mielestämme oikeusistuimet ovat tietoisesti tehneet vääriä päätöksiä.

Tässä on kerrottuna osa siitä neljän tunnin aikana kuvatusta aineistoista, mistä ulkomaiset televisioyhtiöt ovat tekemässä ohjelmaa.

___________________________________________________
___________________________________________________

Kiitos Kauko kommentista. Olen monesti ajatellut miten voisin auttaa Sinua, koska mielestäni olet joutunut todella järkyttävän ihmisoikeusrikoksen kohteeksi. On käsittämätöntä, että Suomessa ja Jyväskylässä kohdellaan kansalaisia tuolla tavalla. Kun lähetit minulle vankilasta kirjeen niin yritin ottaa Sinuun yhteyttä puhelimitse, mutta se estettiin. Valitettavasti tiedotusvälineet vaikenevat tällaisista ihmisoikeusloukkauksista, jonka kohteeksi Sinäkin ja perheesi olette joutuneet.


palautteet


olen lukenut kirjasi. minä olen lusinut kaksi tuomiota täysin tekaistuin syin. nytkin lukuisia kanteluita vireillä. turhaa kaikki

olen lukenut kirjasi. minä olen lusinut kaksi tuomiota täysin tekaistuin syin. nytkin lukuisia kanteluita vireillä. turhaa kaikki

http://66887c70001ad45d837a304d6f83a20a-t.huihg897.info <a href="http://66887c70001ad45d837a304d6f83a20a-h.huihg89 7.info">66887c70001ad45d837a304d6f83a20a</a> [url]http://66887c70001ad45d837a304d6f83a20a-b1.huihg897.inf o[/url] [url=http://66887c70001ad45d837a304d6f83a20a-b2.huihg897.inf o]66887c70001ad45d837a304d6f83a20a[/url] [u]http://66887c70001ad45d837a304d6f83a20a-b3.huihg897.info[ /u] e03050ea2e02bd604983470c788d56c6

http://da257cd2b7d2e8d34551c774c07afc57-t.k90u0h.info <a href="http://da257cd2b7d2e8d34551c774c07afc57-h.k90u0h. info">da257cd2b7d2e8d34551c774c07afc57</a> [url]http://da257cd2b7d2e8d34551c774c07afc57-b1.k90u0h.info[ /url] [url=http://da257cd2b7d2e8d34551c774c07afc57-b2.k90u0h.info] da257cd2b7d2e8d34551c774c07afc57[/url] [u]http://da257cd2b7d2e8d34551c774c07afc57-b3.k90u0h.info[/u ] 86b4eaaaf8201e29470f084ce1d2d695

kauko vankilassa ehkä ilman syytä mutta vapaana täysin perusteetta.