Pallo on pyöreä ja hellehiekka pehmeää

Erkki Aho   05 06 2007, 20:53

image

image

image

image

image


Poliittinen vallankäyttö vahingonteon keinona – paikallinen taho päätöksiä vääristämässä?

Televisioidaanko vai ei?

Kalajoella järjestetään Beachvolleyn SM-osaturnaus 7-8.7.2007.
Turnaus on tarkoitus myös televisioida kahtena puolen tunnin lähetyksenä.
Televisiointi tapahtuu miesten osalta 22.7.2007 ja naisten osalta 29.7.2007. Televisioinnista aiheutuu kustannuksia. Beachvolleysta esitetään myös vähintään 46 traileria kunkin pituus 35 sekuntia) ja 20 promootiospottia (20 sekuntia /kerta).

Neuvottelin televisiointiin liittyvistä asioista Kalajoen kaupungin elinkeinojohtajan kanssa tämän vuoden keväällä hyvissä ajoin. Miia Himanka suhtautui asiaan myönteisesti. Esitykseni oli se, että kaupunki maksaisi televisiokustannuksista puolet ja yrittäjät puolet. Saamani tiedon mukaan Lappeenrannan kaupunki maksaa kaikki televisioinnin kustannukset oman turnauksensa osalta.

Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta 2.5.2007 §56

Elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan esityslistalla elinkeinojohtaja Miia Himangan esitys oli sopimuksemme mukaisena. Kun sain sitten elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan pöytäkirjan kokouksesta, niin siinä oli ihmeellisyyksiä. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunnassa saamani tiedon mukaan televisiointia olivat vastustaneet jäsenet Raili Myllylä ja Jouni Jyrinki. Muut jäsenet olivat myötäilleet näiden kahden kannanottoja. Niinpä elinkeinojohtaja teki kokouksen jälkeen uuden esityksen pöytäkirjaan, mikä oli hänen alkuperäisen esityksensä kanssa jyrkässä ristiriidassa. Mielestäni Miia Himanka on kiltti juoksutyttö, joka haluaa säilyttää paikkansa elinkeinojohtajana.

Pöytäkirjassa olleen uusitun esityksen mukaan:

Kalajoen kaupunki ostaa matkailun markkinoinnin Hiekkasärkkien Yrittäjäyhdistys ry:ltä voimassa olevan markkinointisopimuksen mukaan. Yrittäjäyhdistys hoitaa matkailun markkinoinnin vuosittain laadittavan markkinointisuunnitelman mukaisesti.

Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta esittää kaupunginhallitukselle, että Kalajoen kaupunki ei osallistu erikseen kisojen televisioinnin rahoittamiseen, koska televisioinnin kustannukset ovat matkailun markkinointia ja pääsääntöisesti tämän kaltaiset kuluerät tulisi kanavoida matkailun markkinointia hoitavan ja koordinoivan tahon kautta.

Kalajoen kaupunki esittää, että Hiekkasärkkien Yrittäjäyhdistys osallistuu mahdollisuuksien ja resurssien mukaan televisioinnin järjestämiseen. Pääsääntöisesti Kalajoen kaupunki ei osallistu matkailukauden huippusesongin aikana järjestettävien tapahtumien kustannuksiin. Kaupungin mukanaolon painopiste on uusien tapahtumien järjestämisessä varsinaisen huippusesongin ulkopuolella.

Pöytäkirjan mukaan elinkeino- ja maankäyttötoimikunta oli hyväksynyt elinkeinojohtaja Miia Himangan esityksen.

Tiedustelin Miia Himangalta asioiden kulusta sähköpostilla, mikä sisälsi seuraavia asioita:

Kalajoen Lentopallo ei ole esittänyt, että Kalajoen kaupunki maksaisi Kalajoen Beach Volleyn SM-osaturnauksen televisioinnista 5.000 euroa ja toinen 5.000 euroa kerättäisiin lähinnä Hiekkasärkkien alueen yrittäjiltä.

Jos Kalajoen Lentopallo on esittänyt tällaisen asian, niin
1. pyydän toimittamaan minulle siitä kirjallisen Kalajoen Lentopallon allekirjoittaman asiaa koskevan virallisen asiakirjan.

Tiedän, ettei tällaista virallista asiakirjaa ole olemassa. Siksi elinkeinojohtajan esitys elinkeino- ja maankäyttötoimikunnalle on virheellinen. Minä, Erkki Aho, olen esittänyt asian elinkeinojohtaja Miia Himangalle, ei Kalajoen Lentopallo.

2. Pyydän myös toimittamaan minulle asiakirjan, jonka mukaan tällaiset asiat kuuluvat elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan toimialaan. Todisteeksi riittää elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan johtosääntö. Haluan asiaa koskevan virallisen lainvoimaisen päätöksen, jolla osoitetaan, että asia kuuluu elinkeino- ja maankäyttötoimikunnalle.

3. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan esityslistalta näkyy asialle myönteinen esityksesi. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan päätöksestä näkyy, että oletkin tehnyt kielteisen esityksen. Nämä asiat ovat nyt ristiriidassa. Näyttää siltä, että olet tehnyt kielteisen esityksen asiassa vasta elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan kokouksen jälkeen. Menettely on varsin erikoinen ja osoittaa selkeästi roolisi Raili Myllylän, Jouni Jyringin ja Jukka Puoskarin juoksutyttönä.

4. Keskusteluissamme suhtauduit televisiomainontaan erittäin asiallisesti ja myönteisesti. Jos en tietäisi tapahtumien kulkua, niin joutuisin ihmettelemään, miksi kielteisen päätösesityksesi perustelut eivät tulleet ilmi keskusteluissamme silloin kun keskustelimme asioista. Nyt pyydän Sinulta rehellistä tietoa siitä, kuka on kielteisen perustelun ensimmäisen kohdan todellinen isä.

Missä on tehty tällainen periaatepäätös, mikä on kirjattu esityksesi toiseen kohtaan? Pyydän toimittamaan asiaa koskevan asiapaperin minulle viivytyksettä

Kaiken julkisen toiminnan tulee perustua lakiin. Mihin päätökseen perustuu esityksesi kolmannen kohdan perustelu? Pyydän toimittamaan minulle asiaa koskevat aikaisemmat lainvoimaiset päätökset. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että asian kielteinen päätösesitys johtuu Raili Myllylän ja Jouni Jyringin sairaan vainoharhaiseksi epäiltävästä toiminnasta minua kohtaan.

Mielestäni asia tarvitsee riittävän suuren julkisuuden, jossa kaikki tosiasiat tulevat esiin. Epäilen, että asia liittyy minuun kohdistuneeseen syrjintään, mitä on kestänyt Kalajoen keskustan toimesta jo yli 20 vuotta. On todennäköistä että nämäkin asiat tulevat vihdoinkin rikostutkintaan jatkettuna rikoksena.

Elinkeinojohtaja Miia Himanka hermostui sähköpostistani ja sanoi että minun pitää vielä odottaa, koska kaupunginhallitus käsittelee televisiointia samana iltana. Asian esitteli kokouksessa elinkeinojohtaja Miia Himanka.

Asia jätettiin pöydälle 7.5.2007

Kalajoen kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 7.5.2007 päättämään asiasta pohjananaan elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan esitys. Asia jätettiin kaupunginhallituksen kokouksessa  kuitenkin pöydälle.

Asian esitteli kaupunginhallituksen kokouksessa elinkeinojohtaja Miia Himanka positiivisella tavalla. Kaupunginhallituksessa oli suhtauduttu positiivisesti Kalajoen kaupungin osallistumiseen yhdessä yrittäjien kanssa televisioinnin kustannuksiin. Nyt toivotaan, että hakemuksen Kalajoen kaupungin osuudesta Beach Volleyn SM-turnauksen televisiointiin Kalajoelta tekee Kalajoen Lentopallo. Asia jätettiin pöydälle. Seuraava kaupunginhallituksen kokous on 21.5.2007.

  • Kaupunginhallituksen kokouksessa 7.5.2007 oli mukana myös kaupunginjohtaja Jukka Puoskari, joka toimii elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan puheenjohtajana. Puoskari oli ollut aika vaitelias tämän asian suhteen.
  • Myös kaupunginhallituksen puheenjohtaja Juhani Latukka kuuluu elinkeino- ja maankäyttötoimikuntaan. Latukka on aina sitä mieltä mitä enemmistö on. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunnassa Juhani oli vastustanut asiaa ja kaupunginhallituksessa hän oli suhtautunut asiaan myönteisesti.
  • Kokoomuksesta elinkeino- ja maankäyttötoimikuntaan kuuluu Juha Rahkola, joka pääsi valtuustoon arvalla. Juha on innokas Raili Myllylän ja Jouni Jyringin ajatusten kannattaja ja kehuja. Juha on oikea kannatusjäsen. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että hän toimii Raili Myllylän aisankannattajana. Ehkäpä juuri siksi hän on ”salaseura” elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan jäsen.

Kalajoelta ei viittä tonnia tv-mainontaan

Keskipohjanmaa-lehti otsikoi uutisensa kaupunginhallituksen päätöksestä näin: „Kalajoelta ei viittä tonnia tv-mainontaan“. Kalajoen kaupunginhallitus oli päättänyt 21.5.2007 myöntää 2000 euroa televisioinnin kustannuksiin kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin esityksestä. Esitystä ei oltu perusteltu mitenkään. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen.
Kaupunginjohtajan esitystä kannattivat
Juhani Latukka,
Aila Siirilä,
Leila Juola,
Simo Isokääntä,
Kullervo Niemelä,
Tapani Ojala ja
Sirkka Alho-Konu.

Pro Kalajoen kaupunginhallituksen jäsenet
Jorma Untinen ja
Vuokko Saari olivat 5000 euron myöntämisen kannalla.

Kaupunginhallituksen päätös on ristiriidassa elinkeino- maankäyttötoimikunnan päätöksen ja sen perusteluiden kanssa. On todennäköistä, että kaupungin lupaaman osuuden pienentämiseen televisiointikustannuksissa vaikutti se, että Erkki Aho oli neuvotellut asiasta elinkeinojohtaja Miia Himangan kanssa.

Ei voi välttyä vaikutelmalta, että Kalajoen keskustan johtohenkilöiden ja kaupungin johtavien virkamiesten tarkoitus on kaikkia keinoja kaihtamatta vaikeuttaa niitä toimintoja, missä muuan tunnettu paikallinen t(A)ho on mukana!


palautteet


Kalajoki KePun pihdeissä, miksi? Eikö näille paukapäille mene jakeluun televisio lähetysten merkitys paikkakunnan matkailun edistämiseen. Ei varmaan ole kiva olla matkailuyrittäjä Kalajoella, kun kaupunki haluaa osallistua rahoitukseen vain silloin, kun voi kuvata räntäsadetta. Kalajoki voisi muuttaa nimensä Räntäkepulaksi. Sijoitin aikoinani varoja Kalajoen matkailuun, mutta turhaanpa panin rahaa kaupunkiin, josta halutaan tehdä pelkkä lehmäntappoase.