Outo taulukauppa ja sen seuraukset

Erkki Aho   27 07 2007, 23:04

image

”Vionojan taulu Kalajoen kaupungille” otsikoi Keskipohjanmaa-lehti uutisensa vuonna 2002 värikuvan kanssa. Kuvatekstin mukaan amanuenssi Paula Hyttinen esitteli Kallankarit maalausta Kalajoen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jouni Jyringille, kaupunginjohtaja Jukka Puoskarille ja kaupunginhallituksen puheenjohtajalle Raili Myllylälle. Jutun tekstissä kerrotaan kuinka amanuenssi Paula Hyttinen piti hienona asiana sitä, että Kalajoki halusi ostaa Vionojan teoksen, jonka aiheen moni kalajokinen tuntee varsin hyvin. Kallankarit-teos on vuodelta 1966. Kalajoen kaupunki hankki maalauksen K.H.Renlundin museolta Kokkolasta 13 455 eurolla. Lehtiuutinen kertoi hankinnan aiheuttaneen Kalajoella jonkin verran keskustelua.

Sivistyslautakunnan kokous 16.10.2001 § 89

Kokkolan kaupungin K. H. Renlundin museo lähetti Kalajoen kaupungille kirjeen 14.8.2001. Tämä kirje oli sivistyslautakunnan käsittelyssä 16.10.2001 § 89. Liitekirjeessä todetaan, että Vionoja kokoelman rahoitus on 2 miljoonaa markkaa. On kunnia-asia olla mukana luomassa laajaa Vionojan taiteen kokoelmaa. Kallankarit taulun vakuutusarvo on 100 000 markkaa. Sivistyslautakunnan kokouksessa puhetta johti lautakunnan puheenjohtaja Aila Siirilä.

Miten K. H. Renlundin museo tiesi tarjota Veikko Vionojan taulua Kalajoen kaupungille 14.8.2001? Kalajoen kaupungilla ei ollut varattuna määrärahoja taulun ostamiseen. Vt. sivistystoimenjohtaja Heli Huttunen joutui esittelemään tuolloin asian sivistyslautakunnalle. Esityksen mukaan sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Kalajoen kunta osallistuu hankkeeseen ostamalla kiinnityksen Kallankarit-tauluun. Kaupan ehdoista myönteisessä tapauksessa päättää kunnanhallitus.

Kaupunginhallitus 29.10.2001 § 265 ja 25.2.2002 § 56

Asian esitteli 29.10.2001 kaupunginhallitukselle hallintojohtaja Pekka Ollila. Hallintojohtaja esitti, että kunnanhallitus käy periaatekeskustelun asiasta. Kunnanhallitus päätti suhtautua asiaan myönteisesti. Asiasta käydään jatkoneuvottelut omistajan kanssa.

Kunnanhallitus 25.2.2002 § 56 kaupunginjohtaja Jukka Puoskari esitti asiasta tehdyn Kokkolan kaupungin ja Kalajoen kaupungin välisen sopimuksen hyväksymistä. Sopimuksen mukaan Kalajoen kaupunki maksaa teoksesta 13 455 euroa (80 000 mk) helmikuun 2002 loppuun mennessä. Kaupunginhallitus hyväksyi sopimuksen.

Keski-Pohjanmaan kulttuuriliitto

Keski-Pohjanmaan Kulttuuriliitto perustettiin vuonna 1997. Kulttuuriliitto tekee kulttuuripoliittista aluekehitystyötä historiallisen Keski-Pohjanmaan alueella. Merkittävimmät osa-alueet Kulttuuriliiton toiminnassa ovat kulttuurihankkeet, tietopalvelu, neuvonta, yhteydenpito maakunnan kulttuuri- ja taideväen kesken, koulutus sekä osallistuminen eri tapahtumien ja kohteiden kehittämiseen. Muuttuvan yhteiskunnan paineissa Kulttuuriliitto myös puolustaa maakunnan kulttuuria ja sen elinmahdollisuuksia. Hallitukseen kuuluu vuosikokouksen valitsema puheenjohtaja ja jäseniä, joiden tulee edustaa eri kulttuurin- ja taiteenaloja. Valinta tapahtuu kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen puheenjohtajana toimii kalajokinen kaupunginvaltuutettu Aila Siirilä. Kulttuuriliiton toimitilat sijaitsevat K H Renlundin Museon tiloissa.

On todennäköistä, että Keski-Pohjanmaan Liiton valtuuston jäsen ja Keski-Pohjanmaan kulttuuriliiton puheenjohtaja Aila Siirilä olivat erittäin tyytyväisiä, kun saivat tahtonsa lävitse Vionojan tauluasiassa. Kalajokiset taitelijat eivät lainkaan ymmärtäneet Vionojan taulun ostamista Kalajoen kaupungille. Tapaus aiheutti sen verran huomiota, että kalajokinen taiteilija Eugen Fors maalasi samasta kohdasta Kallankareja myös taulun. Eugenin taulu on todella upea taideteos. Muistini mukaan Eugenin taulun hinta oli 2000 markkaa. Kalajoen kaupungilla ei kuitenkaan ole riittänyt kovin paljon rahoja ja huomiota kalajokisia taitelijoita kohtaan.

Syntyikö kiitollisuuden velka?

Kun Aila Siirilä sai tahtonsa lävitse Vionoja-asiassa, niin syntyikö asian johdosta kiitollisuuden velka kaupunginjohtaja Jukka Puoskaria ja hänen hengenheimolaisiaan kohtaan? Ei voi välttyä ajatukselta, että näin kävi. Sivistystoimenjohtajan valinnassa kaupunginjohtaja Jukka Puoskari sai tahtonsa lävitse. Sivistystoimenjohtajaksi valittiin elinkeinojohtajan vaimo Helvi Rautiainen, jolla ei ollut pätevyyttä tehtävään. Siirilä oli vahvasti mukana valinnan valmisteluissa.

Korkein hallinto-oikeus kumosi sitten15.6.2006 niin Kalajoen kaupunginvaltuuston 28.11.2002 tekemän päätöksen kuin Oulun hallinto-oikeuden päätöksenkin asiassa. Virheellisen päätöksen esitteli Oulun hallinto-oikeudessa Kaarina Kemppainen. Helena Porkola jätettiin valitsematta väärin perustein tehdyllä päätöksellä Kalajoen sivistystoimenjohtajaksi. Siksi hän on oikeutettu saamaan vahingonkorvaukset Kalajoen kaupungin ja Oulun hallinto-oikeuden virheellisestä menettelystä. Lisäksi Oulun poliisi Tapani Tasala, joka jätti asiat tutkimatta, on vahingonkorvausvelvollinen asiassa. Korvausvelvollisia ovat kaikki valtuutetut, jotka eivät ole jättäneet asiassa eriävää mielipidettä. Erkki Aho jätti asiassa eriävän mielipiteensä.

Mielestäni myös tili- ja vastuuvapaus on otettava uudelleen käsittelyyn näiden uusien tietojen jälkeen. Katso tämän nettipäiväkirjan kohtaa:
Sivistystoimen virkavaali Kalajoella 2002 - piiskaa päättäjille” (21.2.2007)

On syytä epäillä, että elinkeinojohtaja joutui kiitollisuuden velkaan kaupunginjohtaja kohtaan, joka junaili väärän valinnan. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että elinkeinojohtaja Veijo Rautiainen joutui tekemään asioita, joita on syytä epäillä lainvastaisiksi.
Katso:
Hotelli Sani ja meriluontokeskus avattu” (16.6.2007)

Kuva
Vienojan maalaus "Kallankarit"


palautteet


ei palautteita