Kaltereiden varjossa - aivotyötehtävä

Erkki Aho   30 08 2007, 21:21

image

Johdanto
Päiväkirjan kohdasta Stasitiedot eivät ole salaisia (29.7.2007)
http://www.erkkiaho.com/blog/index.php?content=detail&id=416

Saksan demokraattisen tasavallan valtiollinen poliisi Stasi oli toiminnassa vuosina 1950-1989. Se oli useista kymmenistä osastoista muodostunut organisaatio, jonka toiminta ulottui oman maan kansalaisten urkinnasta ulkomaanvakoiluun, vastavakoiluun ja radiotiedusteluun. Stasi toimi yhteistyössä Neuvostoliiton KGB:n kanssa. Stasilla oli palveluksessaan 90 000 työntekijää ja noin 300 000 epävirallista työntekijää. Stasin johtajina toimivat Wilhelm Zaisser 1950-53, Ernst Wollweber 1953-1957 ja Erich Mielke 1957-1989. Stasin päämaja oli Itä-Berliinissä Normannenstrassella. Stasin arkistot tuhoutuivat osittain Itä-Saksan romahtaessa vuonna 1989.

Rosenholz-aineisto

Yhdysvaltain tiedustelupalvelu onnistui hankkimaan vuonna 1990 Stasin ulkomaanvakoiluosaston (Hauptvertwaltung Aufklärung HVA) arkistoista erittäin salaisia kansioita ja kopioita ns. Rosewood-operaatiossa. Kyseistä aineistoa on alettu nimittää Rosenholz-aineistoksi. Se koostuu erillisestä kortistosta: F16-kortit ovat henkilötietokortteja, joihin on tallennettu epävirallisten työntekijöiden nimiä, mutta myös epävirallisten työntekijöiden sukulaisten, tuttavien tai muuten vain kiinnostavien henkilöiden nimiä. F-22 kortit ovat eräänlaisia operaatiokortteja, jotka sisältävät epävirallisten työntekijöiden toimista tietoja. Kolmas osio koostuu tilastokaavakkeista, joihin on tallennettu tietoja henkilöistä, jotka sota- tai kriisitilanteissa olisivat erityisen tärkeitä Stasin ulkomaantiedustelulle. Jotta henkilö voidaan osoittaa Stasin apuriksi, tarvitaan vähintään F-16 ja F-22 kortit. Stasi laati noin 290 000 F-16 korttia, jotka on tallennettu 381 CD-rom-levykkeelle. F-16-kortistokortit on tehty eri puolilla maailmaa. Näistä vain 4715 olivat ”aitoja lähteitä”, joille Stasi teki F-22 operaatiokortit. Kortteihin merkittiin henkilön peitenimi, rekisterinumero ja suhde Stasin ulkomaanvakoiluun HVA:aan sekä tiedot työkansioista. Yhdistämällä tiedot Supon hallussa olevaan Stasin Sira-rekisteriin (System zur Informationsrecherche der HVA) vakoojien nimet ja teot pystytään selvittämään. Yhdysvaltain puolustusministeriössä Rosenholz-operaatio päättyi 17.3.2000.

Stasi-listoja löytyy osoitteista:
http://www.9article.com/stasi/stasi.txt
http://www.promerit.net/forum.stasi.htm


Aivotyökohde:

- Siis Suomessa on hiukan yli viisi miljoonaa asukasta. Usealla on sama nimi.
- Kahdeksantoista (18) heistä on nimetty kuten alla olevassa listassa.
- Oikeita henkilönimiä on arvuuteltu eri tietolähteiden antamien viitteiden perusteella.
- Ainoat, jotka on tunnustaneet olleensa DDR-„vakoojia“, ovat Jukka Rusi, Jouko Jokisalo, Pentti Tiusanen ja Esa Erävalo.
- Stasi-listan (Tiitisen listan) henkilöt Suomessa on merkitty alla olevaan taulukkoon.
- Taulukosta ei kuitenkaan selviä kuka on kuka, oikeat nimet puuttuvat.
- Henkilöistä on käytetty koodia ja peitenimeä. On todennäköistä, että Pohlman on Gerhard Maget-niminen saksalainen henkilö, joka työskenteli Itä-Saksan Suomen suurlähetystössä Helsingissä.
- Tehtävänä on koodin aukaisu.
- Millä lailla koodi on konstruoitu? Mikä on avain tässä?
- Koska maailmanlaajuisti „vakoilevien“ henkilöiden määrä on niin valtava, niin koodi-avaimen täytyy olla varsin yksinkertainen. Yksinkertainen yhteyslogiikka lukujen ja kirjainten välillä?
- Täytyy huomata, että tämä valtava muistiinpanojen määrä tehtiin ennen varsinaista tietokoneaikakautta.
- Ei ole uskottavaa, että vastaus on niin yksinkertainen kuin että esim. Dietrich on oikeasti Matti Meikäläinen. Jokin systeemirekisteröinti täytyy olla listauksessa mukana.
- Koodimerkintöjen ja todellisten henkilöiden välinen yhteyskaava on amerikkalaisille kuten myös joillekin Suomen viranomaisille tiedossa. Tieto on salattu.

Logistische Aufgabe um das Gehirn fit zu erhalten

- In Finnland gibt es ca. 5.2 Mio Einwohner.
- Achzehn (18) davon sind aufgeführt in diesen Listen.
- Spekulationen und diverse Ermittlungen haben einige konkrete Namen ergegeben.
- Nur Jukka Rusi, Jouko Jokisalo, Pentti Tiusanen ja Esa Erävalo haben zugegeben, „ Spione für die DDR“ gewesen zu sein.
- Die finnischen „Spione“ sind aufgelistet, wie unten in der Tabelle.
- Nun weiss man aber nicht, wer wer ist. Die effektiven Personen sind mit einem Code (Koodi) und Deck-namen (Kutsunimi/Peitenimi) aufgeführt. Es ist wahrscheinlich, dass Pohlmann richtig Gerhard Maget heisst. Er arbeitete in der DDR-Botschaft in Helsinki.
- Es gilt, den Code zu knacken.
- Wie ist der Code aufgebaut, was ist der Schlüssel?
- Da die Menge von Personen weltweit so enorm ist, muss der Code einfach sein.
- Ein Zusammenhang zwischen Zahlen und Buchstaben?
- Man muss merken, dass die enorme Datenmenge eigentlich vor dem Computerzeitalter notiert wurde.
- Es ist unwahrscheinlich, dass die Erklärung nur lautet, dass „Dietrich“ z.B. Max Muster heisst. Irgendein Systemregister muss vorhanden sein.
- Der Codeschlüssel ist den Amerikanern bekannt, sowie gewissen finnischen Behörden, die die Codeangaben oder die betreffenden Personennamen nicht herausgeben.
______________________________________________

Peitenimi
Deckname
Koodi Code
Ensimmäinen dokumentti - Viimeinen dokumentti
kpl, aihe
_________________________________________________________

Andreas
XV/251/79
23.04.1980 - 19.03.1986
12

Bach
XV/213/73
27.01.1982 - 10.11.1983
6

Dietrich
XV/1347/85
18.03.1986 - 12.10.1987
10

Franke
XV/2575/77
07.01.1980 - 16.04.1981
10

Friedrich
XV/213/73
18.01.1980 - 18.06.1985
3

Heiko
XV/461/77
23.06.1982 - 05.12.1984
5

Horn
XV/3333/84
25.10.1987 - 11.11.1987
16, VTT

Löwe
XV/268/68
07.12.1977 - 24.03.1981
5, Terästeollisuus

Mantel
XV/4068/76
23.08.1977 - 18.10.1985
14

Münzer
XV/200/66
01.11.1973 - 23.06.1976
7

Pohlman
XV/2576/77
03.10.1979 - 18.11.1987
17

Sammler
XV/2306/81
12.01.1988
1
Steffen
XV/772/68
07.02.1978 - 06.05.1982
12

Thorsten
XV/95/78
28.10.1981 - 04.06.1985
13

Toenis
XV/2321/81
12.10.1982
1

Zeichner
XV/5610/84
21.10.1986
1

Zeppelin
XV/2754/87
07.09.1987
1, VTT

Zielke
XV/2178/74
13.07.1982 - 17.10.1987
3

XV/325/71
XV/11/69
28.10.1981 - 04.06.1985
71

_________________________________________________________

Näitä luonnollisia henkilöitä on mainittu Stasilistan nimiksi
Als mögliche effektive Personen wurden bis jetzt folgende erwähnt

Matti Ahde

Seppo Halminen

Aimo Kairamo

Jaakko Kalela

Matti Kekkonen

Pekka Kuusi

Jaakko Laajava

Lars Lindeman

Kirsti Lintonen

Paavo Lipponen

Jouko Loikkanen

Art Mansala

Unto Niemi

Pentti Poukka

Jukka Rusi

Kalevi Sorsa

Ulf Sundquist

Alpo Rusin mainitaan olevan listalla erehdyksessä.
XV/325/71 ja/tai XV/11/69-koodit oletetaan kuuluvan Alpo ja/tai Jukka Rusille. Alpo Rusi päättelee Vasemmalta ohi -kirjassaan, että XV/326/71 saattoi olla tuolloiselle nuorelle Sdp:n kv-sihteerille Paavo Lipposelle jopa hänen tietämättään annettu koodi.

Alpo Rusi ist eventuell auf der Liste, aber aus Versehen.
XV/325/71 und/oder XV/11/69 sollen Alpo und/oder Jukka Rusi gelten

On erittäin todennäköistä, että listoista puuttuu yksi tai kaksi erittäin tunnettua julkisuuden henkilöä. Muuten asian ympärillä jatkunut kohu ei ole selitettävissä. Alpo Rusi-oikeudenkäynti elokuun lopussa 2007 on saanut erittäin suurta julkista huomiota osakseen. Aivan käsittämätöntä „pikkumaisuutta“ jaksetaan pureksia mitä virallisimmalla taholla. Oleellisuus halutaan peittää?

Koodiavaimen selville saaminen on mielenkiintoista tässä asiassa.
Kaikki muu on inhimillistä tarpeetonta „teatteria“.

Vermutlich fehlen auf der Liste eine oder zwei sehr bekannte Personen, sonst ist die Geheimhaltung nicht zu erklären. Im Moment (Ende August 2007) wird der sog. Alpo Rusi-Prozess in Finnland geführt. Die ganze Stasi-/Supo(Suojelupoliisi)-Angelegenheit geniesst höchste Beachtung in der Öffentlichkeit. Die unwesentlichsten Kleinigkeiten werden hervorgeholt. Etwas kann nicht stimmen, wird etwas zusätzlich verheimlicht?

Interessant ist das Knacken des Codes. Alles anderes ist bloss unnötiges „Theater“ unter der Menschen.


Tapahtumia koskien koodia XV/11/69
Weitere detaillierte Angaben über Aktivitäten von XV/11/69

Päiväys      Stasin tiedustelukatsauksen otsikko
_________________________________________________________

22.09.1972 Finnische Vorstellungen zur unterzeichnung der Verträge mit der DDR
_________________________________________________________
25.01.1973 (XV/326/71) Über einige innenpolitische Probleme Finnlands
22.02.1973 Das Finnische Verhältnis zur EWG sowie einige Aussenpolitische Probleme des Landes
17.05.1973 Einschätzung der Perspektiven der Erweiterten Europäischen Gemeinschaften durch diplomatische Kreise Finnlands
27.12.1973 Interner Situationsbericht an den Finnischen Industrieverband STK zur Lage in der Finnischen Arbeiterbewegungen
_________________________________________________________
23.01.1974 Dokumente über Absprächen zwischen Vertretern der Efta-Staaten
20.02.1974 Zur Regierungssituation in Finnland
22.02.1974 Bericht des Finnischen Botschafters in der BRD
22.02.1974 Vorbereitende Arbeiten für einen langfristigen Handelsvertrag zwischen Finnland und China
04.04.1974 Gesamteinschätzung Finnischer Unternehmerverbände zur Lage in der Programm der EVA
11.05.1974 Bericht der Finnischen Überwachungsgruppe für Aktivitäten in der Arbeiterklasse
14.10.1974 Einschätzung der Lage der KPFI und SPFI durch Unternehmerkreise
19.10.1974 Aspekte der innenpolitische Situation in Finnland (Kekkonen, Karjalainen, Virolainen, Sorsa, Paasio
25.10.1974 Reaktionen in politischen und wirtschaftlichen Kreisen Finnlands auf den Besuch des KPFI
03.12.1974 Wirtschaftskonsultationen Finnland Frankreich im Oktober 1974
11.12.1974 Analyse über die SPFI-gruppierung im Finnischen MFAA
__________________________________________________________
12.02.1975 Wirtschaftsbeziehungen Finnland-BRD
05.03.1975 Besuch der BRD-Delegation in Finnland
05.03.1975 Bewertung der GATT Verhandlungen im Januar 1975 aus Finnischen Sicht
19.03.1975 Über innenpolitische Konzeptionen der Finn Zentrumspartei
24.03.1975 Tätigheitsbericht des Finnischen Exportzentrums in Frankfurt/Main. Kontakte, Karjalainen
02.04.1975 Tätigkeitsbericht der Finnischen Vertretungen in Pretoria 2 Halbjahr 1974
06.05.1975 Aktivitäten der Finnischen Monopolbourgeoisie zur Festigung ihrer ökonomischen und politischen Macht und zur weiteren Einflussnahme auf das politische Leben des Landes
24.05.1975 Gespräche zwischen dem Finnischen Aussenministerium und der EG-Kommission in
Brüssel
28.05.1975 Bewertung der 30. ECE-Generalsammlung aus Finnischer Sicht
28.05.1975 Bewertung der 30. ECE-Generalsammlung aus Finnischer Sicht
28.05.1975 Über Reaktionen in der Finnischen Monopolbourgeoisie auf den Artikel über Alenius in der Finnischen Presse
03.06.1975 Einschätzung der Lage in der Finnischen Arbeiterbewegung durch Kreise der Finnischen Monopolbourgeosie, ausgehend von Stand April 1975
15.08.1975 Wirtschaftsverhandlungen Finnland-Iran
15.08.1975 Vertrag von Lome Zwischen der EG und den AKP-Staaten
28.10.1975 Beziehungen Finnlands zu arabischen Staaten und Iran
28.10.1975 Zur Entwicklung des Warenwerkehrs zwischen der BRD und Finnland
28.10.1975 Einschätzung der Lage in der Finnischen Gewerkschaftsbewegung
28.10.1975 Aktivitäten der Finnischen Unternehmerinstitution EVA
07.11.1975 Bericht über die Konsultationen Finnland BRD
07.11.1975 Bericht der Finnischen Botschaft in den USA an das Finnische MFA über einige Bemerkungen zur entwicklung der internationalen wirtschaftlichen Beziehungen in den 70er Jahren und zu ihren sicherheitspolitischen auswirkungen aus dem Gesichtwinkel Washington
10.11.1975 Angaben über Differenzierungsersscheinungen in der SPFI sowie über Probleme der Regierungsbildung in Finnland
04.12.1975 Hintergründe der Finanzierung der SPFI durch ausländische sozialdemokratische Parteiein
04.12.1975 Wirtschaftsbeziehungen Finnland Kanada
16.12.1975 Inspektionsbericht des Finnischen MFAA über die Arbeit der Finnischen Botschaft in Peking
17.12.1975 Efta Besprechung in Brüssel und Sitzung des Gemischten Ausschusses Österreich EWG
29.12.1975 Über die Beziehungen SPFI - SAP (Schweden)
_________________________________________________________
16.01.1976 Bericht über den Albanienbesuch von Minister Uitto
22.01.1976 Wirtschaftsbeziehungen Finnland - BRD; EVA
29.01.1976 Französisch Finnische Kommission für Wirtschaftskooperation
24.02.1976 Zum Kontenstand im Handel Finnlands mit den sozialistischen Staaten und China
06.03.1976 Lage in der Kommunistischen Partei Finnlands
25.03.1976 EWG-Fragen aus Finnischer Sicht und zu den Handelsbeziehungen Finnland-China
13.04.1976 Wirtschaftsbeziehugen Finnland-Südkorea
13.04.1976 Interne Einschätzung über die Lage in der KPFI durch EVA
29.04.1976 Haltung der EVA zu der Fragen der Finnischen Aussenhandelspolitik
02.06.1976 Einschätzung des EVA zu Problemen der Sozialistischen Planwirtschaft
08.06.1976 Tätigkeit des Finnischen Rat der Bevollmächtigten des EVA
11.06.1976 Handelsbeziehungen Finnland-China
11.06.1976 Einschätzung des XXV Parteitages der KPDSU durch EVA
14.06.1976 Einschätzung der innenpolitischen Situation Finnlands für die EVA
28.10.1976 Innoffizielle Berichte an EVA
04.11.1976 Aktivitäten Finnischen Wirtschaftskreise gegen Linkskräfte, besonders KP Finnlands
__________________________________________________________


Kuvamanipulaatio Sun Work
"Kaltereiden varjossa"

palautteet


Miltähän lista alkaisi maistua, josko siihen näin arvaamalla laitettaisiin Nevala ja Halonen.