Maailmassa on monta omituista asiaa - vakavia vääryyksiä lainkäytössä

Erkki Aho   25 10 2007, 23:01

image

image

Oikeustaisteluni aikana olen saanut kokea monta omituista asiaa.
Seuraavassa teemaan johdattelevia esimerkkitapauksia.

Poliisi sekoilee

Rovaniemen poliisilaitoksen rikosylikomisario Jukka Haataja teki 22.8.2007 päätöksen 6670/S31698/07. Päätöksen mukaan Erkki Ahon tutkintapyynnössä ilmenneet asiat on käsitelty Rovaniemen hovioikeudessa, missä nro 418 14.5.2007 diaarinro R06/70. Lisäksi on Korkeimman oikeuden päätös, missä todetaan, ettei valituslupaa myönnetä. (Katso liite = oheinen asiakirjakuva)

Totuus on se, että minä en ole valittanut Rovaniemen hovioikeuden päätöksestä, joten Korkein oikeus ei ole voinut tehdä rikosylikomisarion väittämää päätöstä. Jos Korkein oikeus on kuitenkin tehnyt tällaisen päätöksen, niin pyydän saada sen nähtäväkseni!
Olen tehnyt rikostutkintapyynnön niin Rovaniemen hovioikeuden tuomareista kuin rikosylikomisario Jukka Haatajasta. Perustuslain 6 §:n mukaan kansalaiset ovat yhdenvertaiset lain edessä. Siksi Haatajan olisi pitänyt tutkia Rovaniemen hovioikeuden tuomareiden toiminta asiassani.

Minä olen tehnyt purkuhakemukset Korkeimmalle oikeudelle ja ne ovat edelleenkin käsittelyssä, eikä siitä ole tehty päätöstä.

Missä on tutkintapyyntö Strassbourgin poliisille?

Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimessa (EIT) suomalaisena tuomarina on Päivi Hirvelä. Hän todistettavasti valehteli työkokemuksensa, joiden perusteella hänet valittiin kyseiseen tehtävään. Päivi Hirvelä on kirjoittanut CV:ssään olleensa tuomarina 9 vuotta ja syyttäjänä 16 vuotta eli yhteensä 25 vuotta. Todellisuudessa hän on ollut asiakirjojen mukaan ylimääräisenä, tai määräaikaisena tuomarina vain 26 kuukautta 29 päivää. Hirvelä kertoo hakemuksessaan olleensa 16 vuotta syyttäjänä. Myöskään tämä ei pidä paikkaansa. Todellisuudessa Päivi Hirvelä on ollut syyttäjänä 11 vuotta 10 kuukautta. Tämä on rikos niin Suomessa kuin Strassbourgissakin! Lisäksi Hirvelä on ollut mukana tekemässä päätöstä valitusnro. 23819/05 Aho v. Suomi. Päivi Hirvelä ja P.Pietarinen ovat kiistattomasti toimineet asiassa väärin ja on syytä epäillä, että teko on tahallinen. Olen tehnyt tästä asiasta rikosilmoituksen poliisille ja pyytänyt lähettämään minulle kopion siitä tutkintapyynnöstä, mikä on lähetetty Strassbourgin poliisille. Suomen poliisi ei ole toimittanut minulle kopioa Strassbourgin poliisille lähetetystä tutkintapyynnöstä. Minulla on perusteltu syy epäillä, että sellaista ei ole lähetetty lainkaan ja siksi epäilen, että poliisijohto syyllistyy Suomessa rikolliseen toimintaan suojellessaan rikolliseksi epäiltävää toimintaa ja myös rikolliseksi epäiltyjä.

Katso myös päiväkirjani kohtaa
”Perustuslakivaliokunta ja satukertomukset” (9.10.2007)
http://www.erkkiaho.com/blog/index.php?content=detail&id=486

Pitämättömän kokouksen pöytäkirja olemattomissa tiloissa


Oikeusprosessin aikana sain haltuuni olemattomissa tiloissa pitämättömän kokouksen pöytäkirjan. (Siis lukekaa ihan hiljaa ja tarkasti tämä lause ainakin kahteen kertaan!)

Pöytäkirja on Euronio Oy:n hallituksen pöytäkirja 8.5.1995 yhtiön toimitiloissa Helsingissä. Euronio Oy oli paperiyhtiö, eikä sillä ollut toimitiloja. Lisäksi osanottajiksi on merkitty muun muassa Heino Virta, Kari Konu ja Erkki Aho. Kukaan heistä ei ollut Helsingissä 8.5.1995.

Kopio pöytäkirjasta löytyy päiväkirjastani kohdassa
”Rekisterimerkintärikos väärennetyillä pöytäkirjoilla” (15.4.2007)
http://www.erkkiaho.com/blog/index.php?content=detail&id=198

Myytiin toisen omaisuutta omana

Konkurssisäännön 50 a §:n perusteella väliaikainen pesänhoitaja voi myydä velallisia ja suurimpia velkojia kuultuaan konkurssipesään kuuluvaa irtainta omaisuutta siinä laajuudessa kuin se on välttämätöntä tappioiden välttämiseksi taikka konkurssipesän hallintoa tai hoidosta aiheutuvien kustannusten maksamiseksi.

Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän väliaikaiset pesänhoitajat asianajajat Hannu Maskonen ja Antti Latola myivät kiinteistökaupassa 11.5.1995:
-Paja-nimisen tilan RN:o 21:98
-Verstas-nimisen tilan RN:o 21:82
-Puurakenne nimisen- tilan RN:o 21:80
-Savela nimisen tilan RN:o 21:100
-Kylkiäinen niminen tila RN:o 21:116
-Koivuranta niminen tila RN:o 3:127
-Alavieskassa sijaitsevilla tiloilla on saha- ja elementtirakennustoimintaa harjoittavan tehtaan halli- ja varastotiloja,
-Pielavedellä sijaitsevalla tilalla on vapaa-ajan rakennukset.

Väliaikaiset pesänhoitajat myivät sellaista omaisuutta, mihin heillä ei ollut myyntioikeutta. Heillä oli konkurssisäännön perusteella mahdollisuus myydä vain irtainta omaisuutta. He myivät toisen kiinteää omaisuutta omanaan konkurssisäännön vastaisesti.

Lisäksi kaupanteossa salattiin 47 miljoonan markan pantatut kiinnitykset. Heillä ei ollut pantinhaltijan kirjallista suostumusta myydä pantattua omaisuutta.

Rikoslain mukaan kysymyksessä on törkeä petos. Katso kohtaa: ”Konkurssisäännön vastainen toiminta ja törkeä petos” (15.4.2007)
http://www.erkkiaho.com/blog/index.php?content=detail&id=195

Kaupanvahvistus etätyönä


Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän väliaikaiset pesänhoitajat Antti Latola ja Hannu Maskonen myivät Euronio Oy:lle 11.5.1995 kolmella eri kauppakirjalla vaihto-omaisuuden, tuoteoikeudet, keskeneräisen sopimuskannan, keskeneräiset työt, koneet ja laitteet sekä kiinteistöt että maa-alueet. Konkurssisäännön mukaan väliaikaiset pesänhoitajat eivät voi myydä kiinteää omaisuutta. Pesänhoitajat myivät toisen omaisuutta ja salasivat 47 miljoonan pantatut kiinnitykset.

Kaupan tekemisen aikaan voimassa oli vuoden 1734 kauppakaari. Suomessa otettiin 1930-luvulla käyttöön kaupanvahvistusjärjestelmä. Toisen todistajan tuli tästä lähtien olla erityinen virkatodistaja, julkinen kaupanvahvistaja.

Vuoden 1933 lainmuutoksen jälkeen muotosäännös edellytti edelleen toista todistaa. Vuoden 1734 maakaari edellyttää kahta todistajaa, joiden molempien tulee olla paikalla kun kauppasopimukset allekirjoitetaan.

Toinen kauppasopimuksen allekirjoittaja Heino Virta todistaa, ettei hän ole koskaan nähnyt kaupanvahvistajaksi merkittyä Sulo Heiskaria. Sulo Heiskari ei ollut paikalla Oulussa Hannu Maskosen toimistossa silloin kun kauppasopimukset allekirjoitettiin.

Lisäksi kaupanvahvistajan kutsuma todistaja Arto Ranta-Ylitalo todistaa, ettei hän ollut paikalla Oulussa kun kauppasopimukset allekirjoitettiin.

KRP:n talousrikosyksikön päällikkö Tapio Kalliokoski on tietoisesti tehnyt asiassa väärän päätöksen. Hänen olisi pitänyt tutkia kaupanvahvistuksen lainmukaisuus ja se, että onko kaupanvahvistuksessa toimittu rikollisesti. Tapio Kalliokoski on tehnyt päätöksen siitä, onko Arto Ranta-Ylitalon nimikirjoitus väärennetty. Sellaista tutkintapyyntöä hänelle ei ole esitetty.
Katso
”Lainvastainen kaupanvahvistus” (15.4.2007)
http://www.erkkiaho.com/blog/index.php?content=detail&id=197

Oikeudenkäynti tietämättämme

”Takaajat oli haastettu Ylivieskan käräjäoikeuteen, mutta haastetta ei oltu toimitettu lainkaan tiedoksi haastetuille Heitä oikeudessa oli edustanut ilman heidän valtakirjojaan ja toimeksiantojaan heidän tietämättään heille täysin tuntematon asianajaja. Haastetut ja tuomitut eivät myöskään olleet saaneet tiedoksi Ylivieskan käräjäoikeuden päätöstä asiassa eivätkä näin ollen voineet käyttää lakisääteisiä oikeussuojakeinoja lainkaan eli valittaa asiasta.”

Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä oli haastanut Ylivieskan käräjäoikeuteen PR-Teollisuus Oy:n ja sen hallituksen jäsenet, jotka olivat henkilökohtaisessa takauksessa Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän ja Euronio Oy:n välisissä kauppasopimuksissa.

Ylivieskan käräjäoikeus ei kuitenkaan toimittanut haasteita tiedoksi lainkaan Erkki Aholle, Markku Koskelle ja Heino Virralle. Tämän Ylivieskan käräjäoikeus on merkinnyt kynällä asianajaja Jouni Vihervallilta saapuneeseen kirjeeseen. Asianajaja Jouni Vihervalli ilmoittaa 24.11.1995 Ylivieskan käräjäoikeudelle käräjätuomari Juha Niemiselle, että hän edustaa Ahoa, Virtaa ja Koskea, vaikka nämä kolme eivät ole saaneetkaan haastetta tiedoksi.

Haasteiden tiedoksisaamisesta Ylivieskan käräjäoikeudessa vastasi tuohon aikaan syyttäjä Sulo Heiskari. Lisäksi käräjätuomari on luonnollisesti vastuussa siitä, että haasteet on toimitettu perille.
Ylivieskan käräjäoikeus teki asiassa päätöksen tietoisena siitä, etteivät asianosaiset ole saaneet haastetta tiedoksi lainkaan. Lisäksi heitä on heidän tietämättään oikeudessa edustanut heille täysin tuntematon asianajaja ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja.

Lisäksi Ylivieskan käräjäoikeus jätti tiedottamatta päätöksestä asianosaisille, joten nämä eivät voineet käyttää heille lainsuojia oikeussuojakeinoja. He eivät näin olleen voineet valittaa asiasta, koska eivät tienneet oikeudenkäynnistä mitään.

Asianajaja Jouni Vihervallin toiminnasta valitettiin Suomen Asianajajaliittoon. Vastineessaan asianajaja Jouni Vihervalli toteaa, ettei hän ole koskaan tavannut kantelijoita, eikä muista edes keskustelleensa heidän kanssaan puhelimitse. Tästä huolimatta Suomen Asianajajaliitto ei reagoinut asianajaja Jouni Vihervallin toimintaan. Poliisi myös jätti asian tutkimatta ja laillisuusvalvojat eivät huomanneet asiassa mitään laitonta, rikoksesta puhumattakaan

Tähän liittyvät asiakirjaliitteet:
-Asianajaja Jouni Vihervallin ilmoitus Ylivieskan käräjäoikeuteen. Käräjäoikeus on merkinnyt asiakirjaan sen etteivät asiaosaiset ole saaneet tiedoksi haastetta. (701)
http://www.erkkiaho.com/blog/index.php?content=detail&id=210
-Asianajaja Jouni Vihervalli todistaa Suomen Asianajajaliitolle, ettei hän tunne kantelijoita eikä ole keskustellut heidän kanssaan edes puhelimitse. (702)
http://www.erkkiaho.com/blog/index.php?content=detail&id=209

Konkurssiin väärillä tiedoilla

Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä (Arsenala Oy ja Kera Oy) purkivat tekemänsä kaupat. Näin he olivat velkaa PR-Teollisuus Oy:lle. APR:n konkurssipesä oli velkaa PR-Teollisuus Oy:lle, eikä päinvastoin. Lienee ensimmäinen kerta Suomen oikeushistoriassa, kun velallinen hakee velkojan väärillä tiedoilla konkurssiin. Riidatonta velkaa ei ollut olemassa. Oikeus tekee konkurssipäätöksen varatuomari Paavo M. Petäjän lausunnon perusteella. Petäjällä ei ollut asiassa valtakirjoja, eikä toimeksiantoja.
Kaikki tehtiin asianosaisten tietämättä.

Arsenal Oy:n ja Kera Oy:n kiristyksen jälkeen PR-Teollisuus Oy:n toimitusjohtajaksi valittu konsultti Stig Weckström ei saanut PR-Teollisuus Oy:tä konkurssiin suunnitellussa ajassa.

Kun PR-Teollisuus Oy:n hallituksen jäsenet huomasivat, ettei saattohoitaja Stig Weckströmillä ollut puhtaat jauhot pussissa, niin hänelle annettiin lopputili. Tosin hänelle annettiin mahdollisuus itse sanoutua irti tehtävästä. Samalla myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja kansanedustaja Markku Koski sai lähteä.

Yritys pyöri kolmessa vuorossa, joten töitä riitti. Siksi PR-Teollisuus Oy:tä oli erittäin hankala ajaa konkurssiin.

Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesänhoitajat Antti Latola ja Hannu Maskonen päättivät purkaa tehdyt kaupat. Kiinteistökaupat purettiin 19.3.1996 ja muut kaupat 18.4.1996. Kiinteistöjen kaupat pitää lain mukaan tehdä niin, että kaupanvahvistaja on mukana purkamisessa. Latola ja Maskonen purkivat kaupat ilman kaupanvahvistajaa. Lieneekö syynä ollut se, että jos kaupanvahvistaja olisi ollut mukana niin salatut pantatut kiinnitykset olisivat paljastuneet?

Irtaimen kaupan purkamiseen sovelletaan kauppalakia. Konkurssipesä myyjänä on yksipuolisesti purkanut kaupan mm. kirjallisella ilmoituksella. Kauppakirjassa 11.5.1995 myyjä nimenomaisesti pidättää itsellään omistusoikeuden kaupan kohteisiin siihen saakka, kunnes koko kauppasumma on maksettu. Myyjän purkuoikeudesta on säädetty kauppalain 54 §:ssä. Myyjän purkuilmoitus on peruuttamaton, katso mm, Telaranta: Sopimusoikeus, Helsinki 1990 s.39. Kun ko. kauppa on purettu, ovat myös takaussitoumukset rauenneet. Takaussitoumus on liitännäinen pääsitoumukseen, joten missään tapauksessa takaussitoumukset eivät voi jäädä voimaan kun pääsitoumus puretaan.

Vaikka kauppa on sitovasti ja lopullisesti purettu ja takaukset ovat rauenneet sen myötä, on konkurssipesä siitä huolimatta hakenut Ylivieskan käräjäoikeudessa suoritustuomion takaajia vastaan. Ylivieskan käräjäoikeus on 28.6.1996 antanut takaajia vastaan tuomion väärillä tiedoilla ja tällöin takaajia on edustanut oikeudessa heidän tietämättään ilman heidän valtakirjojansa konkurssipesänhoitajat Sampsa Teittinen ja Jyrki Anttinen.

Varatuomari Paavo M. Petäjä on myös antanut lausuman asiassa Ylivieskan käräjäoikeudelle, missä hän myöntää kanteen oikeaksi. Paavo M. Petäjällä ei ollut asianosaisten valtakirjoja ja toimeksiantoja asiassa.

  • Ylivieskan käräjäoikeuden tuomio on varmasti väärä, mutta asianosaiset eivät ole voineet käyttää lainsuomia oikeussuojakeinoja asiassa, koska heille ei ole toimitettu Ylivieskan käräjäoikeudesta päätöstä, jotta he olivat voineet valittaa asiasta.

Kaiken lisäksi taattavasta summasta, mikä oli kauppojen purun yhteydessä rauennut, oli maksettu jo yli miljoona markkaa. 19.6.1995 oli maksettu 401 444,45 markkaa, 28.3.1996 500 000, 00 markkaa ja 8.5.1996 100 000,00 markkaa. Tuomio oli haettu 1 130 000,00 markasta. Näin Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä syyllistyi moninkertaisiin törkeisiin rikoksiin.

Tähän kuuluvat asiakirjaliitteet:
-Kaupanpurkuilmoitus 19.3.1996 (901)
http://www.erkkiaho.com/blog/index.php?content=detail&id=221
-Kaupanpurkuilmoitus 18.4.1996 (902)
http://www.erkkiaho.com/blog/index.php?content=detail&id=220
-Maksukuitti 28.3.1996 esimerkkinä. Tämä raha oli saatu Alavieskan kunnalta investointiavustuksena sen jälkeen, kun Alavieskan kunta oli ollut päättämässä Arsenalin tiloissa siitä, että PR-Teollisuus Oy ajetaan konkurssiin (903)
http://www.erkkiaho.com/blog/index.php?content=detail&id=219
-Paavo M. Petäjän väärä lausuma Ylivieskan käräjäoikeudelle. Lausuma on annettu ilman asianosaisten valtakirjoja ja toimeksiantoja (904)
http://www.erkkiaho.com/blog/index.php?content=detail&id=218

Tuomio takaajia vastaan ilman velkaa

Koska kaupat oli purettu niin takaajien vastuu oli poistunut. Kun pääsopimus puretaan, niin liitännäiset eivät voi jäädä voimaan. Ylivieskan käräjäoikeus kuitenkin tuomitsi takaajat suurin takausvastuisiin, vaikka velkaa ei ollut olemassa.

Väärän firman koneet konkurssipesään

Kun International Timber Company Finland Oy saatiin erikoisella tavalla konkurssiin, niin väliaikaiseksi pesänhoitajaksi valittu asianajaja Antti Kejo laittoi ITC Finland Oy:n konkurssipesään International Timber Company S.A:n koneet, laitteet ja kaluston. Siis kokonaan toisen yrityksen koneet ja laitteet!

Kauppasopimus todistaa asian, että koneet, laitteet ja kalusto oli International Timber Company S.A:n n koneita ja laitteita. Ylivieskan käräjäoikeudenistunnossa pesänluettelon vannontatilaisuudessa Richard Rienstra teki väärän valan. En voi välttyä vaikutelmalta, että väärään valaan häntä yllytti pesänhoitaja Antti Kejo. Kerron kirjassani Olet Maamme Armahin Suomenmaa tästä asiasta tarkemmin. Paikalla oli myös syyttäjä Sulo Heiskari, joka tiesi, että Richard Rienstra vannoo väärän valan ja että pesänhoitaja Antti Kejo ilmoittaa Ylivieskan käräjäoikeudelle väärän pesänluettelon.

Velkojain kokouksessa toin esille sen, että koneet, laitteet ja kalusto eivät kuulu ITC Finland Oy :n konkurssipesään. Todisteena asiasta on velkojain kokouksen pöytäkirja 22.4.1998. Kokoukseen osallistuivat Pohjois-Pohjanmaan TE-keskusken lakimies Laura Heinonen, Oulun ja Kainuun veroviraston asianvalvoja Raimo Partanen, Eläke-Varman asiames Jarl Ekström, VMV-yhtiön asiamies Antero Kassinen, Konsulttitoimisto Erkki Aho Ky:n edustajana Erkki Aho ja konkurssipesän uskottu mies, asianajaja Antti Kejo.

Kuultuaan suurimpia velkojia Antti Kejo oli myynyt rahanpesijä Richard Rienstralle Rienstran itsensä omistamat koneet, laitteet ja kaluston, mitkä oli tietoisesti laitettu väärin perustein ITC Finland Oy:n konkurssipesään.

Suurimpana velkojana esiintyi verottaja Raimo Partanen, joka ilmoitti verottajan saatavaksi miljoona markkaa. Todellisuudessa verottajan saatava oli 105 337 markkaa. Verottaja ei todellisuudessa kuulunut suurimpiin velkojiin, mutta se ilmoitti ehkä tarkoituksellisesti saatavansa liian suureksi, jotta rikokset voitiin tehdä. Kerron tarkemmin asiasta kirjassani Olet Maamme Armahin Suomenmaa.

Vaikka poliisille on tehty lukuisia tutkintapyyntöjä asiasta, niin poliisi ei tutki, eikä syyttäjä syytä. Myöskään konkurssiasiamies ja laillisuusvalvojat eivät reagoi asiaan.

Asiakirjaliitteet:
-Kauppasopimuksen sivu millä osoitetaan, että koneet, laitteet ja kalusto kuuluvat International Timber Company S.A:lle, eikä ITC Finland Oy:n konkurssipesälle. (1201)
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/235.htm-Velkojain kokouksen pöytäkirjan sivu mikä osoittaa, että olen ottanut asian esille myös velkojainkokouksessa. (1202)
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/234.htm-Verottajan todellinen saatava oli 105 337 markkaa eikä suinkaan Raimo Partasen ilmoittama miljoona markkaa. (1203)
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/233.htm
Liitteistä näköiskopiot (valokuva) löytyvät nettipäiväpäiväkirjani sivuilta osoitteessa
http://www.erkkiaho.com/blog/

Tällainen on niin sanottu oikeusvaltio nimeltä  S u o m i .       Lainkäytössä on jotakin vakavasti väärin.
                              o o o o o o o o o opalautteet


ei palautteita