Purettavat tuomiot

Erkki Aho   30 10 2007, 8:53

Olen hakenut Korkeimmalta oikeudelta purkua kaikkiin minua koskeviin Ylivieskan käräjäoikeuden, Vaasan Hovioikeuden, Rovaniemen hovioikeuden ja Korkeimman oikeuden tuomioihin.

Asiaani valmistelee Korkeimmassa oikeudessa esittelijä Paula Helin ja purkuhakemukseni koodi on H2007/154.

Ylimääräisen muutoksenhaun käsittelyaika on puolesta vuodesta vuoteen. Hakemus on jätetty heinäkuussa 2007. Perusteena on se, että minun todistajiani ei ole kuultu oikeusprosessissa, eikä kirjallisia todistusaineistoja ole otettu asian käsittelyssä huomioon. Todistajat olisivat voineet todistaa syyttäjän esteellisyyden. Syyttäjän esteellisyys on virkarikos ja rikoksen avulla tehty oikeustoimi on pätemätön. Lisäksi Ylivieskan käräjäoikeuden päätös perustui Ylivieskan poliisipäällikkö Kaarlo Similän väärään lausumaan. Kaiken tämän lisäksi syyttäjä Sulo Heiskari on julkinen vihamieheni. En ole saanut oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koko oikeustaisteluni aikana.

Siksi kaikki minuun ja yritystoimintaani kohdistuneet oikeuksien väärät päätökset on purettava.

Vitkastelun ja vääristelyn takia käsittelyn aikataulua olisi noudatettava takautuvasti eli muutoksenhaun käsittely tehtävä viipymättä ja kiireellisenä.

Purettavat tuomiot ovat seuraavat:

Ylivieskan käräjäoikeuden päätös 30.5.1996 nro 860
Ylivieskan käräjäoikeuden päätös 28.6.1996 nro 900
Ylivieskan käräjäoikeuden päätös 3.1.1997 96/531 R98/503
Ylivieskan käräjäoikeus 1.6.1998 R98/71 144
Ylivieskan käräjäoikeus 26.8.1998 R98/90 224
Ylivieskan käräjäoikeuden päätös 26.8.1998 nro 228
Ylivieskan käräjäoikeuden päätös 19.9.2000 nro 1066
Ylivieskan käräjäoikeuden päätös 3.10.2000 nro 1050
Ylivieskan käräjäoikeus 13.11.2000 1311
Ylivieskan käräjäoikeus 30.1.2001 K00/1003 148
Ylivieskan käräjäoikeus 28.2.2001 K001/1003 280
Ylivieskan käräjäoikeus 15.2.2002 R01/361 10046
Ylivieskan käräjäoikeus 19.12.2002 nro 02/393
Ylivieskan käräjäoikeuden päätös 28.11.2005

Vaasan hovioikeuden päätös 21.5.1999 nro 521
Vaasan hovioikeuden päätös 13.1.2000 nro 39
Vaasan hovioikeuden päätös 31.1.2000 nro 39
Vaasan hovioikeuden päätös 8.12.2000 nro 1376
Vaasan hovioikeuden päätös 7.5.2001 nro 545

Rovaniemen hovioikeuden päätös 14.5.2007 nro 418

Korkeimman oikeuden päätös 24.1.2001 nro 0143
Korkeimman oikeuden päätös 20.9.2001 nro 1841
Korkeimman oikeuden päätös 11.1.2002 nro 0017
Korkeimman oikeuden päätös 28.6.2002 nro 1771
Korkeimman oikeuden päätös 10.7.2003 nro 1800
Korkeimman oikeuden päätös 10.7.2003 nro 1801
Korkeimman oikeuden päätös 10.7.2003 nro 1802

Tuomiovoipaisuus

Korkeimmassa oikeudessa tuomioiden purkupäätöksen voi tehdä viisi tuomaria.
Kaikkien tuomareiden täytyy olla esteettömiä eli he eivät voi olla sellaisia tuomareita, jotka ovat käsitelleet asiaa aikaisemmin. Korkeimmassa oikeudessa on nyt ongelma minun asiani osalla, koska ei ole viittä esteetöntä tuomaria. Jos ja kun menetellään juridisesti oikein, niin Korkeimman oikeuden tulee julistaa auki useampi määräaikaisen tuomarin virka, jotta saadaan riittävästi esteettömiä tuomareita.

Asiassa sovelletaan lakia tuomareiden nimittämisestä 25.2.2000/205. Lain 17 §:n mukaan tasavallan presidentti nimittää henkilön määräajaksi korkeimman oikeuden esityksestä. En ole huomannut, että Korkein oikeus olisi hakenut määräaikaisia tuomareita joten minulla on vahva epäily siitä, että Korkein oikeus ei aio käsitellä purkuhakemustani Suomen lain mukaisesti. Korkein oikeus ilmoitti minulle, ettei se voi ilmoittaa minulle muuta kuin esittelijän nimen ja käsittelynumeron. Minä kuitenkin voin seurata asian etenemistä siten, että seuraan, esittääkö Korkein oikeus tasavallan presidentille määräaikaisten tuomareiden valitsemista Korkeimpaan oikeuteen vai ei.


palautteet


Mielenkiinnolla odotellaan tapahtumien kehittymistä.. Esivanhempieni Juvan nimismiesten Antti Matti ja Niilo Piikin perinteen hengessä allekirjoitan edelläolevan.

Onnea "valitsemallesi" tielle ja VOIMAA! t. Mää ite Turust!