EU ja maatalouden tuet Suomessa – päivän kuuma peruna

Erkki Aho   31 10 2007, 8:47

image

Maatalouden tukien muodosta ja määristä neuvotellaan parhaillaan EU:n kanssa. Näiden sopimusten tulokset ovat erittäin tärkeitä niin suomalaiselle maataloudelle kuin koko kansan hyvinvoinnille.

Julkisuudessa esiintyvien kirjoitusten perusteella huomaan, miten suomalaisille kansanedustajille on valehdeltu asiassa. Tämän päivän sanomalehti Kalevassa on kansanedustaja Erkki Pulliaisen yleisönosastokirjoitus, mikä osoittaa selkeästi sen, että muun muassa professori kansanedustaja Erkki Pulliainen ei ehkä tiedä 141- ja 142 artikloiden todellista luonnetta ja sitä mitä Suomi on EU:n kanssa sopinut.

Kuinka moni kansanedustaja tietää mitä EU:n perussopimuksessa lukee?

Maanviljelijöiden kannanotoista mm. tv-keskustelusta A-talk-ohjelmassa 25.10.2007 ymmärsin, että he kritisoivat maatalousministeri Sirkka-Liisa Anttilan toimintaa sen johdosta, että heinäkuussa 2007 sovitusta asiasta Anttila on jo nyt lipeämässä.

Varatuomari Airikkalan kirjoitus

Myös varatuomari Risto Airikkala kirjoittaa Maaseudun Tulevaisuus-lehdessä 26.10.2007 komission toimivallasta ja artiklasta 141. Hän kirjoittaa, että lainsäätäjä on velvollinen etukäteen selvittämään sen, mihin uusi lainsäädäntö johtaa, mitä kaikkea se voi merkitä eri osapuolten kannalta ja mitä muutoksia se voi aiheuttaa. Vaikutusarvioinnin tulisi kuulua lainsäätäjän velvollisuuksiin viran puolesta. Edellä olevan perusteella komissio on velvollinen selvittämään mihin artiklan 141:n mukaisen tuen lakkaaminen johtaisi.
Airikkalan mukaan Suomelle olisi etua tällaisesta selvityksestä, jos asiaa joudutaan käsittelemään EY-tuomioistuimessa. Tällaisesta on jo esimerkkejä tuomioistuimen ratkaisuissa.

Oma näkemykseni

Mielestäni Airikkalan mainitseman selvityksen voisi Suomen hallituskin teettää. Minun on aika vaikea ymmärtää miten Suomi on aikanaan voitu jakaa 141- ja 142-tukialueisiin. Menettely on ollut Suomen perustuslain vastaista, koska maaviljelijöitä ei ole kohdeltu yhdenvertaisesti. On täysin perustuslain vastaista jakaa Suomen maataloudet kahteen eri kastiin toisistaan niin merkittävästi poikkeavilla 141- ja 142 artikloilla. Minun oikeustajuni mukaan koko Suomen on kuuluttava samaan 142-tukialueeseen. Tämän on oltava keskeisin tavoite, kun jatkoneuvotteluja EU-komission kanssa käydään. Tämä asia on ”koplattava” perussopimuksen ratifioitiin.

Näin turvataan Suomen perustuslain mukainen yhdenvertainen kohtelu maanviljelijöiden osalla. Näin turvataan paremmin Suomen elintarvikeomavaraisuus ja maataloustuottajien toimeentulo.
Päättäjien on tiedettävä mistä päätetään ja mitkä ovat sen seuraukset. Tämä koskee niin maatalouden tukiasioita kuin EU:n perussopimuksen ratifiointia.

Lisätietoja

”Komission toimivalta ja kansalliset maataloustuet” (30.10.2007)
http://www.erkkiaho.com/blog/index.php?content=detail&id=505

Helena Petäistö: " Maatalouden sota"
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/512.htm
Mitä on maataloutta koskevista asioista sovittu?
http://www.promerit.net/forum/index.php?topic=584.0

Kansanedustajille maatalousartikloista
http://www.promerit.net/forum/index.php?topic=609.0


palautteet


ei palautteita