Tilinpäätös?

Erkki Aho   21 10 2010, 20:10

Suomi oikeusvaltiona 

Poliisi ei tutki, syyttäjä ei syytä, laillisuusvalvonta ei näe asioissa mitään laitonta, rikoksista puhumattakaan eikä oikeus ota asioita käsiteltäväkseen. Yleiset oikeusavustajat kieltäytyvät antamasta oikeusapua ja Suomen Asianajoliitosta en saa asianajajaa hoitamaan asioitani rahallakaan. En saa oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Työttömyyskorvaukseni ja starttirahani maksaminen on katkaistu lainvastaisesti. Minulta on estetty työnteko. Minulta on estetty luottamusmiesasioiden hoitaminen. Minulta on estetty valituksi tuleminen tärkeille luottamusmiespaikoille esim. kaupunginhallituksen ja elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan jäseneksi ja kansanedustajaehdokkaaksi asettuminen.

Katso Elma – kohtalon lapsi
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/509.htm

Katso Syrjintäkirje
http://ahonblogi.blogspot.com/2010/08/to-05082010.html

Minulta on estetty lehtiin kirjoittaminen omalla nimelläni. Minulta on estetty lainansaanti. Minulta on viety luottokelpoisuus. Minulta on tuhottu yrittämisen edellytykset. Yritykseni toiminta on ollut jäädytettynä jo noin 15 vuotta. Minulta on estetty harrastustoiminta.
Katso Pallo on pyöreä ja hellehiekka pehmeää
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/324.htm

Minut on rehellisenä ihmisenä leimattu rikolliseksi ja yhteiskuntaan kelpaamattomaksi. Tiedotusvälineet vaikenevat totuudesta. Tiedostusvälineet levittävät väärää virallista totuutta ja ovat mustanneet minun maineeni korvaamattomalla tavalla.
Kantelu julkisen sanan neuvostolle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/kantelu-kalevan-uutisoinnin-johdosta.html

Minut on pidätetty kahdesti rikollisin toimenpitein ja viranomaiset ovat yrittäneet tappaa minut.
Katso Erikoinen isänpäivä
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/19.htm


Oikeus tekee tahallaan vääriä päätöksiä ja määrää rikollisesti minulle oikeuden väärillä päätöksillä sakkoja, jotka voidaan muuttaa vankeusrangaistuksiksi. Ulosotto ei poista keksittyjä saatavia minulta ulosotosta.

Oikeus tekee tahallaan vääriä päätöksiä
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/totuus-asioissa.html

Avoin kirje poliisiylijohtaja Mikko Paaterolle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/avoin-kirje-poliisiylijohtaja-mikko.html

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalskeen päätös
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/apulaisvaltakunnansyyttj-kalskeen-pts.html


Katso Kymmenen vuotta ehdotonta vankeutta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/09/10-vuotta-ehdotonta-vankeutta.html

Korkeimman oikeuden lainvastaisuudet jatkuvat
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/korkeimman-oikeuden-lainvastaisuudet.html

Palautin korkeimman oikeuden päätöksen lainmukaiseen käsittelyyn
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/palautin-korkeimman-oikeuden-ptkse.html

Valitus, purkuhakemus, kiirehtimispyyntö …
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/10/valitus-purkuhakemus-kiirehtimispyynto.html

Poliisiministeri ja oikeusministeri eivät vastaa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/kirjallinen-kysymys-vastattavaksi.html

_________________________________________________

Oikeusministeriö vetäytyy vastuusta

Katso sähköposti:


----- Original Message -----
From: tiina.astola@om.fi
To: Erkki Aho
Sent: Thursday, October 21, 2010 9:42 AM
Subject: Vs: Tiedoksi ja toimenpiteitä varten

Hyvä Erkki Aho

Oikeusministeri tai oikeusministeriö ei voi ottaa kantaa yksittäisiin oikeudellisiin tapauksiin.

Suomen ylimmät laillisuusvalvojat ovat oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies, joiden tehtäviin kuuluvat viranomaisten ja virkamiesten toiminnan lainmukaisuuden valvonta. Oikeuskanslerin ja oikeusasiamiehen virkatointen lainmukaisuuden tutkimisesta säädetään perustuslaissa. Oikeusministeriö ei tutki laillisuusvalvojien virkatoimia eikä voi puuttua laillisuusvalvojien virkatoimiiin.

Ystävällisin terveisin
Tiina Astola
kansliapäällikkö

_________________________________________________

Asianajajaliiton kautta en saa asianajajaa 

Katso Suomen Asianajajaliitolle lähettämäni sähköposti ja vastaus siihen:


Hyvä Erkki Aho,

Kiitos yhteydenotostanne ja mahdollisuudesta antaa tarjous. Minulla ei ole mahdollisuutta ottaa toimeksiantoa vastaan, minkä vuoksi en tule jättämään tarjousta asiassa.

Ystävällisin terveisin
Mika Ilveskero

*****
Mika Ilveskero
Partner
Tel. +358 (0)20 7765 403 Fax +358 (0)20 7761 403
My presentation: http://www.castren.fi/en-GB/cv/partners/?person=23

Castrén & Snellman Attorneys Ltd
PO Box 233 (Eteläesplanadi 14), FI-00131 Helsinki, Finland
http://www.castren.fi

"Erkki Aho"
20.10.2010 06:31

To cc

Subject
Tarjouspyyntö

Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja Mika Ilveskero
mika.ilveskero@castren.fi

Esitän tässä tapaukseni pääpiirteittäin

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/oikeuskansleri-jaakko-jonkka.html

Kiirehtimispyyntö
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/10/kiirehtimispyynto.html

Käsitykseni mukaan vahingonkorvauskanne esim. syyttäjiä ja poliiseja sekä
Suomen valtiota vastaan on yksi vaihtoehto edetä asiassa. Pyydän, että
teette esityksen ja tarjouksen asiakokonaisuuden hoitamisesta. Asia
luonnollisesti vaatii tapaamisen.

Yhteystietoni ovat

Erkki Aho
Plassintie 39 A 3
85100 Kalajoki
puh. 08-462 763, gsm 044-3025948
email e.ahoky@kotinet.com

Kalajoella 20.10.2010
Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

_____________________________________________________

_____________________________________________________

K a i k e l l a   t ä l l ä

Kaikella tällä on erittäin haitalliset vaikutukset minun elämääni ja läheisilleni.
Olen joutunut Kalajoen kaupungin syrjinnän kohteeksi jo lähes 30 vuoden ajaksi.
Katso:
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/syrjinnn-kohteena-jo-lhes-30-vuotta.html


Minulta on tuhottu yritykseni, omaisuuteni ja ihmisarvoni sekä pilattu maineeni kautta maailman. Tämä kaikki tapahtuu Suomessa vuonna 2010,
jolloin
kansan
valitsemana
tasavallan presidenttinä
on
oman
ilmoituksensa
mukaan
ihmisoikeuksia
kunnioittava

juristi
Tarja Halonen.

______________________________________________________


Minä olen organisoinut Kalajoki-näyttelyn Tapion Tuvalle. Näyttelyssä on käynyt reilusti yli 9000 kävijää ja näyttely on saanut erinomaisen palautteen.

Katso:
Erkki Aho kulttuurityö
http://kalajoki-nayttely.blogspot.com/2010/09/erkki-ahon-kulttuurityo.html
ja
Kalajoki-näyttely

http://kalajoki-nayttely.blogspot.com/2010/04/kalajoki-nayttely.html

Olen järjestänyt näyttelyn Alnus ry:n nimellisesti vuokraamiin tiloihin Tapion Tuvalle. Sain kuulla Alnus ry:n puheenjohtajalta, että minulla on niin huono maine, että siitä on haittaa Tapion Tuvallekin. Näin ymmärsin Alnus ry:n puheenjohtajan sanoman. Tein tästä sen johtopäätöksen etten jatka yhteistyötä Alnus ry:n kanssa. Etsin seuraavaksi kesäksi uuden näyttelypaikan.

En halua, että minun tahratun maineeni takiani muut joutuvat kärsimään.

Tapion Tupa ei ole antanut toiminnastani koskaan kielteistä palautetta, vaan he ovat olleet toimintaani aina erittäin tyytyväisiä.

palautteet


Ihmeellisiä juttuja nämä Erkin esittelemät asiat, jos näitä todisteita ei näkisi, niin ei varmaankaan uskoisi, että tämä on totta! Totta ne vain ovat ja totuutta tämän päivän Suomen tilanteesta. Totuus on todennäköisesti Suomi-nimisessä maassa vielä karmaisevampi kuin mitä Erkki esittelee. Ei pidä yhtään ihmetellä miksi Perus-Suomalaisten kannatus nousee. Nyt ei ole kysymys populismista, vaan nyt pitää yksinkertaisesti laittaa Suomen asiat kuntoon. Tällä hetkellä ns.vanhoilla puolueilla on poliittinen valta laittaa kaikki Suomen asiat kuntoon, mutta ilmeisestikään niitä ei halutakaan laittaa oordninkiin, ei ainakaan kansalaisten oikeusturvaa, oikeusministeri Brax vain räpyttelee silmiään tv:ssä yhä kiihtyvään tahtiin. Asiat ei tule paranemaan silmiä räpyttämällä, vaan se asia, oikeusturvan kuntoonlaittaminen vaatii perusuomalaista sisäasiainministeriä ja oikeusministeriä. Virkavaltaisuus pitää Suomesta myös hävitettämän ja Suomesta pitää tehdä länsimainen oikeusvaltio!

VIELÄ IHMETELLÄÄN, MIKSI PERUSSUOMALAISTEN KANNATUS KASVAA, EI OLE OIKEIN MUUTAKAAN SUUNTAA TÄLLÄ HETKELLÄ NÄKYVISSÄ. Valtio on saatava palvelemaan kansaa, eikä siten että kansalaiset ovat Valtion (Kruunun, Keisarin) palvelijoita ja alamaisia. Jos Perussuomalaiset saavat tässä asetelmassa pyörää pyörähtämään, niin paljon on tapahtunut. Jos ei saa, niin kannatus mahdollisine vaalivoittoineen jää päiväperhoseksi, jolloin historia korjaa tilanteen. Aloite on tällä hetkellä Perussuomalaisilla. Varmaan on niin, että nouseva kannatus houkuttelee kaikenlaisia onnenonkijoita ja myös kiipijöitä liikkeen lähelle! Yksi kauneusvirhe tällä hetkellä Soinin puolueella on, että miksi Erkkiä ei voitu valita kansanedustajaehdokkaaksi? Osittain Erkki on joutunut Soinin vuoksi kärsimään, nimittäin Kovalaisjutussa, johon Erkki on oman ilmoituksensa ja oikeudentuntonsa vuoksi ryhtynyt.

Muistakaa kaikki, että valtio olemme me. Eli sellainen on valtio kuin on kansakin!

Kyllä molemmat kirjoittajat puhuvat täyttä asiaa, eipä muuta lisättävää kuin se että ihmiset äänestämään sitten vaalien aikaan.

Mistä alkaen, karvainen, patologiset valheet on hyväksytty "todisteiksi"

Kyllähän nämä Erkin esittämät todisteet kuvaavat Suomen Oikeuslaitoksen ja Poliisinkin osalta hyvin patoloogista tilaa,tilanne vaatii ehdottomasti korjausta ja Suomen valtion alamaiset asettavat toivonsa Perussuomalaisiin muutoksentoivossa. Mitä tulee Erkin esittämiin todisteisiin,niin niistä en erota mitään patologiaan viittaavaakaan. Otan esimerkin:Erkillä on todisteina ollut Valtion Talouden Tarkastusviraston salaisiksi julistamia dokumentteja. Siellä todetaan esim.entisen kansanedustajan Markku Kosken saaneen VAPO:lta pimeää kauppahintaa "mustana" hänen myydessään pellettitehtaansa osakkeita.Pimeä kauppahinta on maksettu hänen leipomoyrityksensä tilille! Tätä asiaa pitäisi Kyllä kysyä sitten suoraan herra Markku Koskelta,pitääkö se pimeän kauppahinnan maksu paikkansa? Valtion Talouden Tarkastus Viraston mukaan näin on.Tähän asti olen jossain määrin luottanut heidän arvioihinsa , enemmän kuin Joulupukkiin kuitenkon

uudessa suomessa saa näkyvyyttä. Kirjoita Erkki siellä LYHYITÄ juttuja, avaa pikkuhiljaa, kritisoi ja linkitä omille sivuille, mainostat itseäsi, Hesassa piirit on suuremmat. Näkyvyyttä sinä tarvitset ja nopeastikkin asiat muuttuvat.

Arvoisa karvainen uskokoot, mitä haluaa, onhan Suomessa uskonvapaus. Se, että Aho väittää jotain todeksi, ei suinkaan tarkoita sitä, että se olisi totta, vaikka ilmeisesti jonkinlaisena säälittävänä opetuslapsena sellaista haluat uskoa.

Se, ettet saa asianajajaa on mielestäni väärin. Ymmärrän kyllä että kenelle tahansa asianajajalle koko juttuvyyhtisi purkaminen on mielettömän työläs ja ettei ihmistä, joka on kokenut tulleensa oikeusmurhan kohteeksi ole helppoa edustaa. Kehoittaisin Sinua Erkki ottamaan yhteyttä Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimeen ja valittamaan ettet saa asianajajaa Suomesta. Toinen vaihtoehto, raskas ja leimaava, on että haet poliittista turvapaikkaa. Perusteena voit esittää, että oikeuksiasi on mielestäsi rikottu säännöllisesti ja ettet ole tullut kuulluksi vaikka olet yrittänyt kymmeniä vuosia saada oikeutta. Lisäksi nämä epäinhimilliset pidätystilanteet ovat mielestäni ihmisoikeuksien vastaisia tekoja. Kunnianloukkaussyyte ei ole mielestäni tapauksessasi ollut sopiva peruste useiden päivien pidätykselle. Suomalaiset eivät ole kovin luotettavia ystäviä siinä tilanteessa kun jotain yksilöä aletaan "tappaa paperiin". Kyllähän tuo raukkamaisuus on tuttua. Ottamatta sen kummemmin kantaa, kuka on tapauksissasi oikeassa ja kuka ei, on ihan uskomatonta, että joudut yksin tuollaisen pyörityksen kohteeksi. Raukkamaista vallankäyttöä. Kuulostaa tutulta, et ole Suomessa ainoa jolle tätä tehdään. Jaksamista.

Ihmisoikeussopimuksessa ja sen lisäpöytäkirjoissa suojattuja oikeuksia ovat : - oikeus elämään - oikeus vapauteen ja turvallisuuteen - oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin - oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta - ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapaus - sananvapaus - kokoontumis- ja yhdistymisvapaus - oikeus avioliittoon - oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin - oikeus omaisuudensuojaan - oikeus koulutukseen - oikeus vapaaseen liikkumiseen - oikeus muutoksenhakuun rikosasioissa Sopimus ja sen lisäpöytäkirjat kieltävät: - kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen - orjuuden ja pakkotyön - takautuvan rikoslain säätämisen - syrjinnän - maan omien kansalaisten karkottamisen - ulkomaalaisten joukkokarkottamisen - kuolemanrangaistuksen Yleistietoja ihmisoikeustuomioistuimessa noudatettavasta menettelystä Suomessa antaa: Ulkoasiainministeriö Ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö puh. 09-1605 5704 http://www.finlandcoe.fr/public/default.aspx?nodeid=35770&am p;contentlan=1&culture=fi-FI - Suomen jäsen oikeustieteen tohtori Päivi Hirvelä

Neuvojia ja osaajia kyllä riittää! Vaan kukaan ei tee mitään .... Ei edes Persussuomalaiset, saatikka joku Ihmisoikaisuistuin saatikka Loppakorva. Naurettavaa sanahelinää. Sanat teoiksi ja katsotaan sitten.

Kappas vaan, Törhökin on taas herännyt. Mitenkäs se adressin keruu Ahon hyväksi edistyy? Miten moni on itsensä munannut, ja onko jo monta nimeä kasassa?

On se vaan niin kumma tämä Erkin PR-juttu, että siellä on saanut oikeuteen mennä edustamaan Erkkiä ja Heino Virtaa ilman minkäänlaista valtuutusta useita hänen mainitsemiaan asianajajia ja yksi tunnettu "jurristi" Paavo M.Pettäjä (Anteeksi kirjoitusvirhe!. Vaikka valtakirjattomuudesta on jopa asianajajan itsensä esittämä kirje todisteena, ettei hän ole saanut minkään valtakunnan valtuutusta, hän on Ylivieskan käräjäoikeudessa ollut täysvaltainen edustaja hoitamaan Erkin ja Heinon puolesta asioita ja toimimaan heidän etunsa vastaisesti. Erkki on esittänyt todisteissaan nämä kirjeet. Vastaavasti Markku Koski on yhdessä Jouni Remeksen kanssa saanut pitää PR:n hallituksen kokouksia ja väärentää nämä olemattomien kokousten pöytäkirjat! Poliisi, oikeuslaitos, oikeuskansleri hyväksyy nämä kaikki rikokset jostakin syystä. Toivon, että kun Perussuomalaisilla on ministereitä, he aktiivisesti hoitavat Suomen asioita siten, ettei enää täällä hoidettaisi asioita kepulimenetelmällä.

Erkin verkossa esittelemät todisteet, kirjalliset todisteet, todistajien todisteet, joita he ovat olleet valmiina todistamaan myös oikeudessa. Herää kysymys, miksi oikeutta ei ole istuttu siten, että todisteet olisivat olleet esillä. Juttu tulee jäämään vielä lillumaan oikeushistoriaan, miksi näin? Olen varma, että juttua tullaan vielä jonakin päivänä käsittelemään oikeushistorian gradu-tasolla ja syitä tilanteen syntymiseen tullaan pohtimaan. Kun Suomen korruption aikakauden asiat vielä paljastetaan laajemmissa puitteissaan. Minun henkilökohtainen näkemykseni tämän pattitilanteen syntymisestä on seuraava: Pahin liikkeellelähtökohta on Sulo Heiskarin suorittama PR-Teollisuuden kiinteistökauppajen lainvastainen kauppojen vahvistaminen hänen toimiessaan nimismiehenä. Sen jälkeen ko. taho istutettiin Ylivieskaan syyttäjäksi. SIC! Siellä hän on ollut peittelemässä tekosiaan ja kumppaneidensa tekosia, arviolta jopa hyvällä menestyksellä. Rikokset on onnistuttu vielä upottamaan Suomen Oikeuslaitoksen mätähöyryjä levittävien hetteiden syvyyksiin, mutta odottakaa: Tuomion päivä on tulossa!

Taitaa Tahkokorva yrittää härnätä hereille nukkuvaa tiikeriä.

Olen ollut todella kiinnostunut näistä Erkin esittämistä todisteista. Eräiden seikkojen vahvistamiseksi hankin jopa ne PR:ää edeltävän vaiheen Alavieskan Puurakenne Oy:n pesän paperit ml. pesänvannomiseen liittyvät dokumentit. Oli surullista luettavaa! Pesän omaisuus oli kokonaisuudessaan jo myyty ennen pesänvannomista ja näin ollen siinä pesässä ei ollut enää muuta omaisuutta kuin kauppoihin kohdistuvat saatavat, vain velkoja. Väliaikaiset pesänhoitajat eivät voimassa olleen lain mukaan olisi saaneet myydä mitään omaisuutta. Seuraavaksi kiinnitin huomiota siihen, että edellinen toimitusjohta pesän selvityksessä ilmoitti vientikauppoihin liittyvät veronpalautussaatavat. Näitä saatavia hänen mukaansa olisi jopa miljoonia, jokainen voi tarkistaa nämä asiat pesäluetteloista ja selvityspöytäkirjoista. Sehän tarkoittaa sitä, että APR oli tehnyt huomattavia vientikauppoja Saksaan konkurssivuonna, mutta niitä ei näkynyt millään lailla yrityksen kirjanpidossa eikä pesäluetteloissa, mihin ne oikein oli kätketty? Joka tapauksessa pesän vannoja vannoi pesän omaisuudeksi kaiken sen omaisuuden, joka oli jo aiemmin myyty PR-Teollisuudelle! Näkemykseni oli ja on edelleenkin, että kysymyksessähän on epäilty väärä vala. Pesälle olisi pitänyt vannoa omaisuudeksi pelkästään kauppahintasaatavat. Sen jälkeen on eri lähteistä selvinnyt, että PR oli tehnyt velkasaneerausvaiheessa vientikauppoja, mutta ne oli jotenkin häivytetty pois yhtiön kirjanpidosta. Velkasaaneerausvaiheen Kera Oy:n edustajalla Jouni Remeksellä olisi varmasti paljon kerrottavaa näistä vaiheita ja myös tietoa. Ilmankos Remes tiesi, ettei APR:n ja PR:n rikoksia tulla tutkimaan. Mistä hän tiesi tämän? Ilmeisesti Finnvera, ent.Kera on niin vahva toimija maassamme, että se kumppaneineen pystyy ohjastamaan jopa poliisia ja oikeuslaitosta ja valtiovalta eri orgaaneineen on pakotettu peittelemään näiden veljien tekemisiä.

Jos Perussuomalaiset saavat poliittista valtaa ministereineen, niin heidän eräs päätehtävänsä on selvityttää näitä lähimenneisyyden mustia aukkoja jopa totuuskomission tasoisesti. Muutoin joudumme ilmeisesti elämään jatkuvassa valheessa, jonka ovat kirjoittaneet Finvera asianajajakumppaneineen, poliisi ja oikeuslaitos, Oikeuskansleri ja muut...

Oliko Finvera siksi niin hiljaa kun se oli onnistunut myymään velkaa kymmeniä miljoonia ja saanut itse lisäksi kauppahintasaatavaa! Samalla Helsin Sanomien esille nostama KERAN:n ruumiinpesijä teki likaista kulissientakaista taustatyötään näytelmän kässärin kirjoittajana. Jotenkin tästä asetelmasta aistii, ettei näytelmä sujunutkaan alkuperäisen käsikirjoituksen mukaan, vaan suunnitelmat menivät solmuun ja kulissit kaatuivat...

Miten mahtoi käydä työntekijöiden ostamille Puurakenteen osakkeille? Niitä kun tyrkytettiin lievällä hiillostuksellakin. Kai menivät moppen perseeseen nekin.

Erkin esittämistä todisteista Keraa vastaan oli törkein Kauppa- ja Teollisuusminiteriöön lähettämä kirje, jossa Keran ruumiinpesuryhmän johtaja Seppo Arponen ilmoitti, että PR-Teollisuuden järjestelyt ovat rahanpesua, kansainvälistä sellaista. Kirjeen ilmoituksen mukaan KERA oli tehnyt ajoissa myös ilmoituksen keskusrikospoliisiin. Näin he menettelivät pelkästään vahingoittamistarkoituksessa. Voi kuvitella, mikä vaikutus kyseisenlaatuisella kirjeellä on rahoitusmaailmassa. Sen lisäksi rahanpesuilmoitusta levitettiin PR:n asiakkaille, yhteistyökuviossa mukana olleille kunnille jne. Kun rahanpesusta syytetyt ilmoittivat tästä menettelystä poliisille, niin siellä ei reagoitu mitenkään, eräs lausahdus löytyy tapahtumamuistioista: Poliisin mukaan sitä virkamiestä pitäisi rangaista, joka antoi tiedon asianomistajille Arposen kirjeestä luovuttamalla siitä ei kopiota, vaan sen alkuperäisen kirjeen Arposen virallisella Kera:n allekirjoituksella varustettuna. Ei pitäisi olla normaalia poliisitoimintaa, vaan täyttä puoluellisuutta, jota voidaan ykskantaan pitää poliisin tekemänä virkarikoksena. Näitä taustoja vastaan voimme ymmärtää miksi Erkkiä kaikin voimin yritetään vyörätä linnaan sieltä Ylivieskan käräjäoikeuden taholta. Omien virheiden ja rikosten sekä rötöstelyn peittelemiseksi. Vastassa on Erkillä ollut säälimätön mutta säälittävä gängi joka on KÄYNYT UHRIN KIMPPUUN, jotta uhri ei voisi enää puolustaa itseään ja menettäisi kaiken toimintakykynsä sekä uskottavuutensa!

Niistä työntekijöiden ostamista apr:n osakkeista kannattaa kysyä Jouni Remekseltä ja Käännän Tapanilta. He varmasti pystyvät sanomaan, missä se moppen perse on!

Minusta on turhaa sanoa, että olen neuvomassa enkä tee mitään. Suosittelin tuota ihmisoikeustuomioistuinta siksi, että jos ylimmät oikeuasteet on Suomessa jo käyty läpi, se alkaa olla ainoa taho valittaa oikeudenkäynteihin liittyvistä menettelyistä. Toki itsekin kiinnostuneena luen, jos jollain olisi muuta tietoa asiasta. En tiedä miksi minua saa solvata Törhöksi nimimerkin takaa. Isäni hoiti ainakin aina asiat omalla nimellään ja koska olen hänen tyttärensä, minulla on isäni sukunimi. Että kai teille kastettu nimi käy ilman sen häpäisemistä. Erkin juttua on vaikea lähteä sivullisena purkamaan ja suoraan sanoen, minulla ei siihen ole varaa. Eikä Erkki itsekään ole seurastani sen kummemmin kiinnostunut. Ymmärrän kyllä ettei häntä kiinnosta olla tuntemattoman ihmisen kanssa tekemisissä. Sitä paitsi, ei hänellä taida olla siihen aikaakaan. Eikä ole minullakaan. Toivon silti että oikeusjärjestelmämme ei olisi silmän lumetta ja teatteria.

Finnveran pankkitakaukset ovat minustakin olleet omituisia. Kai ne menevät poliittisen valtapuoluejärjestelmän tahdon mukaan, vaikka yrityselämässä kai pitäisi olla avointa kilpailua Suomessa.

Yksi asia minua ärsyttää näissä kirjoitteluissa yleensä. Eli en epäile pätkääkään sitä, etteikö Erkin kirjoittamat asiat pitäisi paikkaansa jne. Mutta ei yksittäiset ns. perseelleen menneet jutut tarkoita sitä, että koko Suomen oikeusjärjestelmään ei voisi luottaa (poliisi, syyttäjälaitos, oikeuslaitos ym.) Olisi aika hyvä muistaa, että jos esim. kaksi syyttäjää tai poliisia tekee hommat miten sattuu, niin ei se sitä tarkoita, että kaikki muutkin tekee. Eli ei voi kirjoittaa niin, että "poliisiin ei voi luottaa" vaan pitää kirjoittaa, että siihen ja siihen yksittäiseen poliisimieheen ei voi luottaa". Jos joku peltiseppä on huono toimessaan, niin ei tarkoita, että kaikki suomenniemen peltisepät on huonoja. ELI EI YLEISTETÄ!! Tosi asia on kuitenkin se, että peruskansalainen voi luottaa tässä maassa vielä julkisen vallan käyttäjiin!! Ja sanotaan näin, että olen sen verran läheltä Suomen oikeusjärjestelmän toimivuutta seurannut, että tiedän mistä puhun. Mutta senkin tiedän, että koko ajan mennään huonompaan suuntaan ihmisten oikeusturvan kanssa jos ja kun nämä tuottavuusohjelmat, (lue valtion väen vähennysohjelmat) toteutetaan. Eli esim kaikkiin riita,- ja rikosasioihin ei ehditä perehtyä, niin hyvin kuin pitäisi. Ja tulos on sen mukainen...kuin juosten kustu! Mutta monien näidenkin ongelmana on yksi asia tai sen puute ja se on raha!! Kreikan tukiaisiin sitä kyllä riittää..mutta ei sisäisen turvallisuuden vaalimiseen ja oikeuden toteutumiseen..

Perusongelmahan on juuri se, että nämä yksittäiset mätämunat pilaavat koko korin, kuten tavataan sanoa. Missä se mädännäisyys sitten näkyy koko oikeusjärjestelmän ja poliisin kannalta? Kun eräät "mätämunat"ovat todistetusti jääneet kiinni kuvaannollisesti sanoen housut kintuissa, niin jo joutuin ruvetaan korkeinta oikeutta ja korkeinta poliisijohtoa myöten peittelemään todisteita ja puolustamaan kiinni jäänneitä kolleegoitaan viimeiseen tippaan asti. Asioitaan puolustava rikosten uhri leimataan taktiikan mukaisesti epäluotettavaksi ja rikolliseksi. Sitä tarkoittaa oikeuslaitoksen ja poliisin mädännäisyys ja korruptoituneisuus. Minullekin on tultu ihan arvovaltaiselta taholta sanomaan, että Erkin juttuun sekaantuneille poliiseille on järjestetty talopaketit kyseessä olleiden pesien omaisuuden suurjaossa. Ottakaa selvää!

Kun nimenomaan siksi näissä kirjoituksissa puhutaan yleisellä tasolla ettei poliisiin ja oikeusjärjestelmään voi luottaa, ettei tule kunnianloukkaussyytteitä. ETKÖ TAJUA. Oikeusjärjestelmämme toimivuuden puutteita voidaan toki puolustella rahalla, mutta eipä näyttäisi siitä olevan kiinni. Itse olen menossa 10.11.2010 Helsingin hovioikeuteen Fenniaa vastaan. Alkupääomaa oli väärään osoitteeseen lähetetyssä laskussa 23.01 euroa, jonka maksoin heti kun laskun sain oikeaan osoitteeseen, perintäkulut toki riitautin. Käräjäoikeus Oulussa oli sitä mieltä että kaikki yli 700 euron kulut pitäisi mulla maksaa näistä perintämenettelyistä. Niin ja vakuutuskin oli otettu nimelläni 10.5.2008 lauantaina, enkä ollut Oulussa tuolloin Fennian konttorin lähelläkään ja koko pulju oli kiinni. Että aina se ei ole kyllä rahasta kiinni jos jollekin halutaan järjestää kiireen vilkkaa henkilökohtaista konkurssia. Sain vain nauhuriin turvautuen Nordean juuri lopettamaan 14 vuotta jatkuneen perinnän opintolainoista, joissa on uusimmassa valtion takausaikaa jäljellä 22 vuotta, muissakin yli kymmenen vuotta, olen hoitanut korot ja lyhentänyt. Silti hommaan saatiin täpäkkää sutinaa. Niin ja onhan tässä monta muuta. Kun minua ei muusta oikein saada kiinni, niin yritetään järjestää konkurssiin. Saatanan naisen hakkaajat! Katukielellä sopiva termi näille järjestelmän eunukeille, jotka eivät omista rikoksistaan kritiikkiä kestä!

Muistan Erkin ottaneen esille,kuinka Alavieskan kunnan elinkeinojohtajalle ilmestyi talopaketti samaan aikaan kun PR:n omaisuutta jaettiin moppen perseeseen.Kuka muistaa, sitä mainostettiin oikein lehti-ilmoituksella mallityömaana.

Asiasta löytyy tietoa Erkin sivuilta jos oikein muistan.. Tuliko paketti naapuri-firmasta??

Tuli se naapurifirmasta, koska PR:n pesänhoitaja lahjoitti olleet talopakettitilaukset pilkkahinnalla, siis lähes ilmaiseksi. Täten riitti palkintojenjaossa palkintoja kaikille myötävaikuttajille...

Kyllä se on viimeinen niitti ollut Erkin asiassa se, että näillä pohjoisilla lakeuksilla tänä päivänä oikeuslaitos ja poliisi on miehitetty kepulimielisillä istukkailla, ja kun tapaukseen on sekaantunut Kera ja eräs maakunnallisista entisistä napamiehistä, niin juttua ei vaan yksinkertaisesti tutkita, tilanne johtuu viime kädessä siis poliittisista tarkoituksenmukaisuussyistä!

Sitä sietää ihmetellä, mitä tähän Erkin tapaukseen oikein on sotkeutunut, kun oikeuskansleri, oikeusasiamies, korkein oikeus,v altakunnansyyttäjä eikä monet pienemmät nilkit näe Erkin esittämissä todisteissa mitään rikoksiin viittaavaakaan! Minun näkemykseni on kun olen tutustunut tähän todistusaineistoon, ettei Erkin vastapuoli ole tehnyt juuri mitään oikein, laillisesti ja säädöksiä noudattaen. Juristit näyttävät olevan se ammattiryhmä, jotka ovat liittoutuneet keskenään, sanoisin jopa mafiamaisesti, jos asetelmaa verrataan Italian järjestäytyneen rikollisuuden toimintaan. Suomessa tilanne on vain toinen: Mafia on Suomessa kypsyneemmässä järjestäytyneemmässä tilassa. Italiassa oikeuslaitos eri instituutioinen ja poliisin ylijohto ei näytä olevan niin tiukassa mafian otteessa kuin Italiassa. Vai onko tilanne todella noin synkkä?

Tietenkin tarkoitan viimeisessä lauseessani, että mafiamainen toiminta on Suomessa, maassamme, kypsyneemmässä tilassa kuin Italiassa!

Mielestäni tämä Erkin tapauksen ongelmatiikka on samalla myös Suomen perustuslain mukaisten oikeuksien kumoamista, siis peruslaki ongelma. Suomen perustuslaissa kansalaisille taataan tietyt perusoikeudet, joita en lähde nyt toistamaan. Korkeimman Oikeuden entinen Presidentti Leif Sevon otti Erkkiin yhteyttä puhelimitse todeten, että "ette tule Suomessa saamaan oikeutta tapauksessanne, teidän on käännyttävä Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen puoleen". Mikä tämä tilanne oikein on? Korkeimman oikeuden presidentti ilmoittaa, ettei oikeutta tule! Mitkä ovat ne syyt miksi tätä tapausta ei voi selvittää? Tilannehan on myös niin, että Suomen oikeuslaitoksella on todellisia ongelmia, koska se ei pysty takaamaan kanslaisten lainmukaisia oikeuksia ja siksi oikeuslaitos tarvitsee kovaa remonttia. Remontti pitäisi aloittaa oikeuslaitoksen ylimmistä kerroksista ja edettävä sieltä syvemmällä alioikeuksien hetteikköihin. Remontti voitaisiin aloittaa perustamalla Suomeen perustuslakituomioistuin, joka valvoisi kansalaisten perustuslaillisten oikeuksien toteutumista riippumattomasti. Tässä olisi konkreettinen ehdotus Perussuomalaisille miten suomalaista yhteiskuntaa pitäisi kehittää. Ei romutetta suomalaista oikeusjärjestelmää, vaan karsitaan siitä pois Ruotsin vallan aikainen hapatus ja tsaarinaikainen taantumus. Tavoitteena Eurooppalainen oikeusvaltio.

Erkin pitäisi sitten huomioida, kun lähettää dokumentteja Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimeen, että sielläkin saattaa olla Suomesta sinne lähetettyjä tutkimusten estäjiä, esim. eräiden tahojen mukaan laittomasti sinne nimitetty Suomen edustaja Päivi Hirvelä. Kun sinne lähettää papereita, ei ole mitään takeita siitä, miten ne esim. siellä käännetään. Päivi Hirvelä on siellä ei minään ihmisoikeuksien puolustajana, vaan systeemin edustajana, tutkimusten ja tuomitsemisen estäjänä, Valtakunnan Syyttäjä-laitoksen lähettinä. Siksi on tärkeää kääntää itse ja lähettää ainakin yhteenveto mukana valmiiksi englannin kielisenä, ettei "systeemin" edustajat pääse vielä Strasburgissakin "paskantamaan" niskaan!

Nimimerkeiltä Karvanen setä ja Opservaattori on tullut mielipiteitä, joita kannatan. On harvinaisen selvää, että Suomessa on perustuslain takaamien oikeuksien tilanne täysin surkea. Ihan kuin normiteatteriesityksen roolit pitäisi vain toistuvasti rutiinina hoitaa, ilman sen kummempaa kurkistusta sisältöön. Asianajajia ei oikein saa jos ei ole voitelurahaa. Vaikka Suomen valtio maksaa asianajajien koulutuksen.

Mikä ihme konkurssukeisari se on se Jouni Remes, kun sen taustalta löytyy konkurssi konkurssin jälkeen, yhteinen nimittäjä näissä konkursseissa on myös Finvera Oyj, ent.Kera oy. Finvera palkitsee nyt entistä ruumiinpesijän apulaistaan, kun hänelle on annettu pestäväksi Profipro Oy, joka sekin on pwerustettu Finveran hallinnoiman konkurssipesän päälle, siksi Jouni Remekselle nimitys konkurssikeisari on oikeutettu. Alavieskan Puurakenne Oy:n,Pr-teollisuus Oy:n, Kesätunturi Oy:n konkurssit ovat jättäneet tosi rumaa jälkeä suomalaisen puurakentamisen historiaan! Onko nyt tulossa jatkossa sarja pienten metsäurakointikoneiden valmistajien konkurssien sarja? Rahoittajat olkaa huolissanne, sieltä taustalta löytyy vain raunioita.

Mikä ihme konkurssukeisari se on se Jouni Remes, kun sen taustalta löytyy konkurssi konkurssin jälkeen, yhteinen nimittäjä näissä konkursseissa on myös Finvera Oyj, ent.Kera oy. Finvera palkitsee nyt entistä ruumiinpesijän apulaistaan, kun hänelle on annettu pestäväksi Profipro Oy, joka sekin on pwerustettu Finveran hallinnoiman konkurssipesän päälle, siksi Jouni Remekselle nimitys konkurssikeisari on oikeutettu. Alavieskan Puurakenne Oy:n,Pr-teollisuus Oy:n, Kesätunturi Oy:n konkurssit ovat jättäneet tosi rumaa jälkeä suomalaisen puurakentamisen historiaan! Onko nyt tulossa jatkossa sarja pienten metsäurakointikoneiden valmistajien konkurssien sarja? Rahoittajat olkaa huolissanne, sieltä taustalta löytyy vain raunioita.

Toivon että Erkki saa hyvän asianajajan. Itse kävin hovioikeuden istunnossa viime viikolla ja mielipahan takia oli parempi että minulla oli edustaja asiassa. Kyllä myös oikeusjärjestelmän rutiinien ja lain tulkinnan kannalta hyvä asianajaja on ok. Ihmisenäkin ko. henkilö oli korrekti. Vakuutti myös laintulkinnallaan, eikä pyrkinyt itse tuomaroimaan vaan toi asiani esille niinkuin oltiin puhuttu asiasta. Toivottavasti saimme riittävästi esille näyttöä omasta puolestamme. Vastapuolen asianajajan motiivia ajaa juttua epäilen lähinnä oman edun tavoitteluksi. Se siitä oikeudesta jos on vastassa rahan ahne juristi. Toki kaikista ammateista tulee työstä saada kohtuukorvaus. Eikä sinänsä asianajajien työ riitatilanteissa käy kateeksi.

Näyttää Pohjanmaalle syntyvän näin parlamenttivaalien alla erinomainen soppa eli ellei vaan kysymyksessä olekin varsinainen käärmekeitto? Eduskuntavaalien ehdokkaaksi asetettu Markku Koski hakee juristeriatempuilla itselleen julkisuutta. Sitä hän varmaankin tulee saamaan. Samalla kun Markku syyttää muita, hän joutuu kaivelemaan ja nostaa esiin omia tekosiaan sieltä käärmekeittokattilan pohjilta pintaa kohden. PR-Teollisuus Oy;n alkuvaiheen Markun toiminta ei siedä julkisuutta. Jouni Remes ja Markku Koski pitivät keskenään ja kahdestaan PR-Teollisuus OY:N YHTIÖ- JA HALLITUKSEN KOKOUKSIA, joihin kirjattiin mukaan sellaisiakin ihmisiä, jotka eivät ole olleet mukana kokouksissa. Se on ihan varmasti laiton menettely. Mitä Markku vastaa, miksi he menettelivät edellämainitulla tavalla? Miksi poliisi ei ryhtynyt tutkimaan, vaikka oli olemassa näin kirkkaat todisteet? Kun PR osti omaisuutta, niin siihenkin ostoon liittyvät hallituksen kokouksen pöytäkirjat väärennettiin. Miksi kaupanvahvistaja Sulo Heiskari ei kysynyt kaupantekotilaisuudessa toukokuussa hallituksen kokouksen pöytäkirjoja nähtäväksi? Miksi ne toimitettiin kaupan vahvistajalle vasta kesäkuussa ja nekin pöytäkirjat ovat osoittautuneet väärennetyiksi. Kysyn vain tähän mennessä esillä olleiden todisteiden perusteella. Näihin todisteisiin on varmasti moni muuklin kuin Karvanen Setä tutustunut. Ne ovat olleet myös poliisin tiedossa, mutta poliisi ei ole tutkinut, vaan hyväksynyt rikolliseksi osoitetun menettelyn.

Miksi se Heiskari ei kysynyt ostavan yhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirjaa vahvistaessaan kauppoja johtui ilmeisesti siitä, että itse ei ollut läsnä, kun kauppakirjoja on allekirjoitettu. Samassa yhteydessä kaupan vahvistajan olisi pitänyt pyytää nähtäville myyjäosapuolen valtuutuksen myydä kyseessä olevaa omaisuutta. Tarve nähtiin vasta jälkeenpäin. Kun pöytäkirjatarvetta ei osattu ennakoida, se väärennettiin jälkeenpäin. Kuten asetelmasta nähdään, mitään ei tehty PR-APR kuvioissa lainmukaisesti. Tällä sotkulla mahdollistettiin Erkin kuvailema törkeä petos! Näin tämä asetelma alkaa purkaantua. Milloin poliisi suostuu näkemään rikokset?

Eikös neiti Törrön pitäisi jo kovasti kerätä kansalaisadressia kun Erkki Ahoa taas sorretaan?

Ei minua loukkaa ollenkaan kommenttisi adressin keruusta. Mielelläni olisin keräämässä Erkille ja monelle muulle oikeudenkäyntiä varten jopa taloudellista tukea. Jos sinä aivoton moukka sieltä nimimerkkisi takaa röyhistelet sillä, että Suomessa ei saa asianajajaa ja että osaat varastaa valtion kassasta kavereidesi kanssa, muista, että olet hajottamassa tätä maata. Siinä vaiheessa kun luottamus alkaa mennä kokonaan, SINUNKALTAISESI saavat alkaa nöyristelemään isompia herroja. Äidinkielikin vaihtuu. Taitaa olla unelmasi??? "Köyhäksi" tehdään tarkoituksella, että sanotaanko pikkaisen sellaiset jälkeen jääneet ja lahjattomat saisivat röyhistellä olevansa parempia. Erkki Aho nyt on yksilönä yhteiskunnalle sata kertaa arvokkaampi kuin joku nimimerkin takaa silmille hyppivä idiootti.

No, pitäiskö neiti Törrön tehdä ilmoitus hälytyskeskukseen taikka poliisille kun täällä esiintyy hänen näkemyksistään poikkeava mielipide?

Kantaa nyt ottamatta Terhi Törrön ajatuksiin, täytyy antaa tunnustusta rohkeudesta esiintyä nimellään. Eikä nimi muita huonompi ole.

OIKEUDETON TILA SUOMESSA PERUSTUU YKSINKERTAISESTI POLIITTISEEN TAHDONILMAISUUN, KOSKA PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA EI KYKENE VALVOMAAN KANSALAISTEN PERUSTUSLAILLISTEN OIKEUKSIEN TOTEUTUMISTA.PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ON PUHTAASTI POLIITTINEN ELIN,POLIITTISTEN PERUSTEIN,POLIITTISESTI VALITTU. KÄYKÄÄ SITTEN KUN VAALIT ON ÄÄNESTÄMÄSSÄ. MUUTOKSEN TARVE ON ILMEINEN. Virkarikoksiin syyllistyneet poliisit, syyttäjät ja virkaheitot tuomarit on saatava syytteeseen,silmääkään räpäyttämättä!

Tahko? Korva? Karvainen?

Tämä JokuPuolueKORVA tietää varsin hyvin että Suomessa soitellaan hälytyskeskukseen ahkerasti nimenomaan hänenkaltaisensa toimesta. Siitä vaan soittelemaan, taitaa olla tiedossa ne hälytyskeskussoitot, joista olette puolueen keskuudessa etukäteen sopineet. Nauhoitin Kauppahalliin Ouluun tulleiden poliiseiden kommentin puhelimellani kun he kertoivat hälytyskeskukseen tulleen soiton että Kauppahallista kuuluu alapään juttuja. No Pekurin Minnahan sinne oli niitä Heikki Viertolan kanssa ollut tilaamassa että saivat liiketilani jollain häväistysjutulla pois. Tällaista se on. Poliisi tekee likaisen työn ja ahneet juristit hoitavat loput. "KORVALLLA" ei tarvitse kuin rimpauttaa. Oletteko muuten laskeneet kuinka moni haluaa sotia teidän järjestelmänne puolesta loppupeleissä? Vai luotatteko siihen, että olette siinä vaiheessa jo niin vanhoja, ettei millään väliä. Korvan tapauksessa ei taida jälkikasvua tuhkakasan takia tullakaan.

Täytyy nyt todeta sille yksinäiselle minua internetissä seuraavalle ihmiselle, joka tänne kirjoittelee, että en aio katsoa tätä kohtaa enää ollenkaan. Et taida oikein saada minua tarpeitasi varten, vaikka hätäkeskukseen soittelisit. Koeta nyt vaan pärjätä ilman.

Terhikö lasketteli noita ronskeja alapään juttuja että kalakauppias joutui virkakuntaan turvautumaan??

Ihmeellisiä ovat Markku Kosken kulkemat polut. Onko näin, että hänen asemansa on jostakin syystä sellainen, että hänen epäillyt rikokset kaikki vanhennetaan poliisin toimesta? Vaikka teot vanhenevat, ei niillä teoilla aikaansaadut vahingot vanhene! Korvausvelvollisuus vanhennetuissa rikoksissa säilyy, tämä periaate on muistettava. Erkin olisi vaadittava Markku vastuuseen aikaansaamistaan vahingoista. Scanpellsin osalta sielläkin on onnistuttu eräs tekonen vanhentamaan. Yhtiön alkupääomaa ei ole ollut olemassakaan alusta saakka pitäen eli rahoittajille ja liikekumppaneille on annettu väärä kuva yhtiön rahoituksellisesta asemasta, koska yhtiön omaa pääomaa ei ole koko sen toimiaikana maksettu täysimääräisesti, vaikka laki niin velvoittaa!

On se Markku vaan sellainen Hannu Hanhi, että oksat pois. Erään kerran pohjanmaan liikemiehet (Markun yhteistyökumppanit) kertoilivat, että seuraavien vaalien jälkeen Markusta tehdään kauppa- ja teollisuusministeri (tarkoittaa edellisiä vaaleja), sen jälkeen hänestä tehdään pääministeri. Hän on Pohjois-Suomen vaikutusvaltaisin poliitikko rahoitusasiossa, pääministerikauden jälkeen hänet valiittaisiinkin sitten jo presidentiksi. Näin he ovat onnistuneet lipaisemaan Markkua ja saaneet hänet toimimaan tavoitteidensa mukaisesti eli höynäytetty on Markkuakin. Hänenä käyttäisin hieman enemmän harkintaa, mihin itsensä sotkee... Vai vielä presidentti, olihan hän jonkin aikaa Scanpellin "presitentti", mielenkiinnolla odotan, mitä siitä seuraa.

Euronio Oy, ei kai tuolloin, 8.5.1995, olisi Erkillä urheilumiehenä pysynyt kynä edes kädessä allekirjoitukseen. Meinaan koska pyhänä juhlittiin Suomen ainokaista MM-kultaa jääkiekossa. Peli pelattiin Globenilla 7.5.1995. Suomi voitti Ruotsin 4-1. No, ainakin moni oli seuraavana maanantaina työkyvytön..

Se Koski ja Remes taitavat olla aika veijareita. Heti uuden yrityksen alkajaisiksi pitävät kahdestaan uuden yhtiön kokoukset ja nimittävät toinen toisensa vastuullisiin tehtäviin! Muilla kokoukseen mukana olleille ei kerrota kokouksesta mitään, ei edes kutsuta. Tässä on se syy miksi nämä kyseisten alkuvaiheen kokousten pöytäkirjat ja asiapaperit kätkettiin eikä niistä saanut mitään tietoa kuin vasta poliisitutkintapöytäkirjojen liitteistä.

Nyt ymmärrän kun näen, että kaupparekisteriin on lähtenyt Euronion osakemerkinnät jo v.1994 alussa, vaikka asiasta ryhdyttiin vasta keskustelemaan v.1995 huhti/toukokuun vaihteessa. Tällä tavalla petosjengi on toiminut, tällä haluttiin antaa kuva, kuinka PR:n osakkaat ovat itse valmistelleet uutta konkurssiasetelmaa suunnitemallisesti jo edellisen vuoden alusta (1994). Tässä saattaa olla yksi syy miksi poliisi ei ole näitä rikoksia tutkinut. Kera Oy (nyk. Finvera) ruumiinpesijänsä Seppo Arposen ja hänen apulaisensa Jouni Remeksen johdolla ovat olleet koko ajan sotkemassa jälkiään. ASETELMA ON TUTKITTAVA TARKKAAN, JOS RIKOKSET OVAT VANHENNETTU, NIIN KORVAUSVASTUU RIKOLLISILLA ON EDELLEEN RIKOKSELLA AIHEUTTAMISTAAN VAHINGOISTA!

Näillä näytöillä voisi ne jotka ovat PR- jutussa menettäneet rahojaan, vaatia korvauksia (tuntuvia) Markku Koskelta, Jouni Remekseltä ja Finveralta!

Korvauksia Latolalta ja poliiseilta, jotka ovat jättäneet rikokset tutkimatta ja peitelleet rikokset. Prosessit vireille!

Olen ollut jostakin lukevinani, että Erkin esiinnostamia tutkimattajättämispäätöksiä suoltava poliisi Raimo Ollila on esiintynyt joskus jopa lestadiolaissaarnaajana! Talotehdasala on eräiltä keskeisiltä osin ollut ja on edelleen taas eräiden lestaattiliikemiesten hallussa,mutta kun taas PR-Teollisuus Oy ei ollut tiettävästi ns. "lestaadiolainen " yritys. Onko kaukaa haettu, miksi Raimo Ollila on tenyt solkenaan tutkimattajättämispäätöksiä, vaikka on ollut esittää selviä todisteita, jopa kuulustelupöytäkirjoihin tunnustettuja rikoksia ja jopa rikoksesta epäillyn oma kirjeessä ilmoitettu tunnustus. Miksi rikokset on näin räikeästi vanhennettu. Olisiko tunnustukset pitänyt käydä antamassa seuroissa? Olisiko saarnamiehenäkin esiintynyt Ollila antanut synnit (joihin joskus saattaa kuulua rikoksiakin) anteeksi seurakunnan edessä? Jollakin taholla on tässä tapauksessa ollut hyvin pitkä käsi.

Karvasella se on alkanut mielikuvitus laukkaa taikka sitten edellinen oli "läpäksi" tarkoitettu..)

Ei välttämättä vitsiksi tarkoitettu, vaan keskustelun herättämiseksi. Voiko uskonlahkon johtaja/jäsen toimia poliisina, tuomarina ja oikeudenpalvelijana? Lahkon ulkopuolinen ei välttämättä luota "pukkiin kaalimaan vartijana". Sanotaan, että Kepu pettää aina! Sanonnassakin on totta toinen puoli, jos puoletkaan siitä pitää paikkaansa, joka ent.kepu-kansanedustajan piikkiin nyt luetaan. Jos noin on menetelty, niin silloin PR-kuvioissa sillä taholla ei ole tehty mitään oikein ja laillisesti. Itse olen ihmetellyt, miten joku on uskaltanut tehdä noin? Tilanne on ainoastaan mahdollinen, jos tekijä on ollut vakuuttunut, että heidän rikoksiaan ei tutkita. Tämän on Jouni Remes aikoinaan lausunut: Heino Virran esiinnostamia rikoksia ei tulla tutkimaan. Mistä hän tiesi tämän? Aika tulee näyttämään, tutkitaanko. Julkisuudessa on jo ollut niin paljon kirjallisiakin todisteita, jotta herättää laajaa ihmetystä, miten tällainen tilanne on voinut syntyä.

Todella uskomattomalle kuulostaa Ahon ja Anttalaisen kertomukset viranomaisista..??!!

Aikoinaan keskustapuolueen ministeri Kauko Juhantalo YRITTI koplata omia velkaongelmiaan virkaongelmien hoidon kanssa. Tästä johtuen hänet tuomittiin valtakunnanoikeudessa vankeuteen. Erkki on kuvannut sivustoillaan, kuinka keskustapuolueen entinen kansanedustaja Markku Koski on KOPLANNUT omaa yritystoimintaansa ja ongelmiaan luottamustoimiensa hoidon kanssa ja saanut siitä huomattavaa taloudellista hyötyä. Markun rahat ovat vain olleet markkamääräisesti tarkasteltuna summaltaan suurempia kuin Juhantalon koplausrahat. Mitä mieltä olette tilanteesta? Miksi tosiaan VAPO on maksanut 60 000€ leipomoliike Wanhakoski ky:lle, vaikka niiden välillä ei ole ollut minkäänlaista liiketoimintaa!Valtiontalouden tarkastusviraston raporttien mukaan ei ole myöskään ollut mitään konsulttisopimusta. Onko tässä kysymys lainrikkomuksesta kirjanpitolakia vastaa? Eipä ole ihme, että VAPO on vaihtanut hallituksensa päätöksellä toimitusjohtajansa. Jotakin on tapahtumassa kulissien takana.

Erkki Aho on joutunut Suomessa mafiamaisen järjestäytyneen rikollisuuden kohteeksi. Uhriksi hän ei kuitenkaan aio eikä ole jäänyt. Aivan päinvastoin. Hän on tarkoin ja yksiselitteisesti todistanut järjestäytyneen viranomaiskoplan rikokset, jotka tultaneen käsittelemään muualla kuin Suomessa. Tällainen toiminta täyttää Euroopan unionin 1990-lopulla antaman järjestäytyneen rikollisuuden tunnusmerkistön. Määritelmän mukaan rikollisryhmän järjestäytyneisyys edellyttää, että ryhmä täyttää kuusi oheisen listan kriteereistä. Näihin kuuteen sisältyvät pakollisina kohdat 1, 3, 5 ja 11. Kriteerit ovat seuraavat: 1. Useamman kuin kahden henkilön yhteistyö. (koko organisaatio, joka on vastuussa perus- ja ihmisoikeuksien toteuttamisesta myös Suomessa) 2. Jäsenillä on määrätyt tehtävät.(näytetty tässä kiistattomin todistein) 3. Toimii pitkän tai määräämättömän ajan. (kestoaika jo lähes 20 vuotta) 4. Käyttää sisäistä kuria. (kukaan ei ole livennyt rivistä. rikollistoiminta on ollut yksimielistä) 5. Epäillään törkeistä rikoksista. (rikokset on selkeästi näytetty lakiviittauksin) 6. Toimii kansainvälisellä tasolla. 7. Käyttää väkivaltaa tai muita uhkailukeinoja. (toiminnalla on selkeästi annettu ymmärtää, että Aho tuhotaan) 8. Käyttää peiteyhtiöitä. 9. Harjoittaa rahanpesua. 10. Pyrkii vaikuttamaan poliitikkoihin, julkiseen hallintoon, tiedotusvälineisiin, oikeusviranomaisiin tai talouselämän edustajiin. (poliitikot ovat mukana suojellen julkisen hallinnon menettelyjä) 11. Toiminnassa taloudellisen hyödyn tai vallan tavoittelu on määräävä tekijä. (yksilön tuhoaminen on ollut ja on tavoitteena)

Edustajaehdokas Jarmo Juntunen: Oikeusministeriöllä "asenneongelma" oikeusturva-asioissa Olisi syytä pohtia vakavasti asenteellisen henkilöstön vaihtamista ministeriössä. - Häpeää siellä ei tunneta, kun siellä ei ole edes halua tunnistaa ja tunnustaa todellisia oikeusturvaongelmia. - Yksi väärä päätös voi tuhota ihmisen elämän ja usein myös hänen lähipiiriään. Olemme todenneet usein julkisesti, että vastuuttomuus, ammattitaidottomuus ja elitismi ovat oikeusturvan esteenä. - On hyvä, että nämä ongelmat monet oikeusoppineet ja kansanedustajatkin myöntävät, toteaa EOK:n toiminnanjohtaja Jarmo Juntunen. Ministeri Brax odottaa tuloksia 10 vuoden kuluttua. Siinä ajassa monen elämä ehtii vahingoittua ja tuhoutua, toteaa Juntunen. Oikeusministeriö näyttää olevan ministerinsä kaltainen näissä oikeusturvakysymyksissä. Mitä ".....h..tiä"? Pitääkö kanslaisten odottaa oikeusturvaansa kymmenen (vuotta)? Mikä sekopää on tällainen oikeusministeri, joka tällaista esittää?

Markku Kosken ja Vapon välisessä liiketoiminnassa bulvaaniväliyhtiön käyttämisen peruste saattanee olla vero- optimointi kaikessa yksinkertaisuudessaan. Jos VAPO on maksanut pimeästi osan kauppahinnasta Kosken etupiirin omistamalle kommandiittiyhtiölle, niin siltä osin hän on välttynyt maksamasta myyntivoiton veroa, koska hänen kommandiittiyhtiöllään on aina mahdollisuus järjestellä verotusta. Minusta tässä saattaa haiskahtaa verojen välttely!

on aikoihin eletty: http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/01/ahojahti-j atkui-konkurssioikeudenkaynti.html "Ylivieska-Raahen käräjäoikeus käsitteli tänään 04.01.2011 klo 10 alkaneessa istunnossa Mikko Kovalaisen hakemusta Erkki Ahon henkilökohtaisesta konkurssista. Käräjätuomari Timo Tammiketo esitti Erkki Ahosta hankitun varattomuustodistuksen sekä ilmoitti, että konkurssipesänhoitajaksi on jo suostunut Pasi Markus Leinonen. Ei voinut välttyä vaikutelmalta, että asia oli etukäteen päätetty, koska konkurssipesänhoitajakin oli jo käräjäoikeuden toimesta hankittu. Oliko käräjätuomarilla ennakkoasenne asiaan? Käräjätuomari Timo Tammiketo ilmoitti jo puhelimitse etukäteen, ettei mitään todistusaineistoja ja todistajalausuntoja tulla hyväksymään. Miksi varaton henkilö olisi pitänyt hakea konkurssiin? Eikö konkurssihakemus olisi pitänyt raueta jo siinä vaiheessa, kun varattomuustodistus esitetään. Mikko Kovalaisen asiamiehenä oikeudenkäynnissä oli asianajaja Pirkko Brax Ylivieskasta. Hän kertoi lukeneensa minun blogejani ja oli siten tarkasti tietoinen Mikko Kovalaisen toiminnasta. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että asianajaja Pirkko Braxille raha kelpaa, vaikka vähän likaisestakin työstä. Miksi Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden piti tehdä tietoinen väärä päätös?"

Ylivieskan käräjäoikeuden nimissä hääräävä sakki on jo kauan aikaa sitten jäänyt kiinni prosessipetosten suosimisesta ja niiden paljastumisen jälkeen rikollisten ,myös itsensä suojelusta.Ainoastaan he ovat vielä viroissaan kiinni siksi ,että laillisuus valvonta ja poliisi suojelee ja suosii näitä väärintekijöitä. Mitä mieltä voiko vastapuolen lakimies ilmoittautua käräjäoikeudessa asiamieheksi?Näin on voinut tehdä Ylivieskassa.Erkin osalta häntä on tuomittu jopa haastamatta ja vastapuolelta-konkurssipesältä palkkionsa nostanut lakimies on edustanut Erkkiä ja vielä ilman valtuutusta.Asianajaja Vihervalli vielä jopa tunnustaa sen kirjeessään.Poliisi ei reagoi mitenkään tilanteeseen. LÄHTEEE VAIN KÖÖRÄÄMÄÄN ERKKIÄ VANKILAAN! MUISTAKAA HYVÄT IHMISET VAALEISSA ÄLKÄÄ ENÄÄ ÄÄNESTÄKÖ NÄITÄ VIRKARIKOLLISTEN SUOSIJOITA JA ONNENONKIJOITA!

Voiko Erkkiä äänestää? Mitä puoluetta tai ketä Karvanen Setä oikein tarkottaa ?Kuka voisi olla parempi ja saada muutosta aikaan?

Kuka on tänä päivänä vallassa?Kenen vallassa on tänä päivänä oikaista vääryydet Suomessa?Ne ,jotka ovat nyt vallankahvassa ,eivät halua oikaista ilmiselviä,todistettuja vääryyksiä. Voihan olla niinkin,että he siinä tapauksessa toimisivatkin itseään vastaan !

Nykyinen oikeusministeri siunaa Erkkiä vastaan suunnatut vääryydet ja räpyttelee televisiossa vain silmiään ja on selvästi istunut Valtioneuvoston juhlasalin lihapatojen äärellä, vaikka ulkonäköseikkoihin ei pitäisikään näkemyksiään ensisijaisesti perustaa. Nykyinen sisäministeri pälyilee kulisseissa kantamatta vastuutaan ja vaikka Erkki on informoinut kyseistä naikkosta myös henkilökohtaisesti ja suoraan. Hänenkin silmäpusseistaan voi arvioida jotakin tilanteen vaikeudesta!

Jaa, mitä vääryyttä Erkille on tehty? En ole ennen kuullutkaan.

Mentiinkö mykäks?