Yksityisyyden suoja

Erkki Aho   19 02 2007, 0:01

Yksityisyyden suojasta on keskusteltu viime aikoina johtuen tulevasta kirjasta Pääministerin .... . .  .   .     .         .                        .                                       

Suomen perustuslain 10 §:n mukaan jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla. Kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton.
Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan mukaan jokaisella on oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämäänsä, kotiinsa ja kirjeenvaihtoonsa kohdistuvaa kunnioitusta.
Yhdistyneiden kansakuntien (YK) Ihmisoikeussopimuksen 17 artiklan mukaan kenenkään yksityiselämään, perheeseen, kotiin tai kirjeenvaihtoon ei saa mielivaltaisesti tai laittomasti puuttua eikä suorittaa hänen kunniaansa ja mainettaan loukkaavia hyökkäyksiä.
Suomi on sitoutunut noudattamaan niin EU:n Ihmisoikeussopimusta, YK:n Ihmisoikeussopimusta kuin Suomen perustuslakiakin. Näiden toteutumista valvoo lain mukaan Suomessa laillisuusvalvojat.

Jacob Södermanin kannanotto
Jacob Söderman toimi oikeusministerinä vuonna 1971 ja eduskunnan oikeusasiamiehenä 1989-1995. Euroopan oikeusasiamiehenä hän toimi 1995-2003. Jacob Södermanin mielestä pääministeri Matti Vanhasen tulisi harkita oikeustoimia Susan Kurosen Pääministerin morsian kustantajaa vastaan, jos kirja sisältää yksityisiä viestejä. Jos julkaistaan luottamuksellisia viestejä, jotka ovat pääministerin maineelle kiusallisia, niin silloin tunkeudutaan yksityisyyden puolelle. Södermanin mukaan tässä tilanteessa pääministeri Vanhasella on jopa ”tietynlainen velvollisuus” oikeusjuttuun. – Kerrankin saataisiin oikeustapaus näistä rajoista. Södermanin mukaan jos nämä vaikutusvaltaiset ihmiset eivät puolustaudu tältä uudelta tyyliltä, niin se tulee kohtelemaan tavallisia ihmisiä huomattavasti häikäilemättömämmin. Ihmisten tulee puolustaa perusoikeuksiaan. Yksityiselämä on tärkeä asia.

Oikeustieteen tohtori Ari-Matti Nuutilan kannanotto
Nuutila sanoo, että Susan Kurosella on oikeus kirjoittaa asialliseen sävyyn Matti Vanhasen ja hänen suhteensa kehittymisestä, mutta ”jos mennään sen ylitse, ollaan vaarallisilla vesillä”. – Sukupuolielämä on kyllä sellainen asia, joka kuuluu yksityiselämän piiriin. Nuutila muistuttaa, että rikoslaki suojaa intimiteetin piiriin kuuluvia asioita. Säännöissä on poikkeus, että yksityiselämän piiriin kuuluvat asiat voivat olla julkistettavissa, jos niillä on merkitystä julkisen tehtävän hoitamisen kannalta. On kuitenkin vaikea kuvitella, mitä kirjassa esitettävillä asioilla olisi tekemistä pääministerin tehtävien hoidolle. Yleisellä paikalla tapahtumista saa kirjoittaa, mutta neljän seinän sisälle mentäessä tilanne saattaa olla toinen. Myös sillä on merkitystä kuinka tiukat rajat henkilö on vetänyt itse yksityiselämälleen.

Esitutkintalaki ja viestintäsalaisuuden loukkaus
Pyysin Etelä-Suomen läänin poliisipäällikkö Kauko Aaltomaata selvittämään Ilta-Sanomien toiminnan asian johdosta jo maaliskuussa 2006. Kauko Aaltomaa ei ole vastannut minulle vieläkään mitään, vaikka laki edellyttää viranomaiselta vastaamista. Kauko Aaltomaa on juuri sama henkilö, joka kielsti KRP:n rikostutkijaa Pauli Mattilaa selvittämästä PR-talojen konkurssivyyhteä. Kävin yllättäen perjantaina 26.5.2000 Vantaan KRP:ssä ja silloin kävin rikostutkija Pauli Mattilan kanssa PR-talojen konkurssivyyhden asiat lävitse. Pauli Mattila totesi silloin, että tutkinnat on aloitettava kihlakunnansyyttäjä Sulo Heiskarista ja Ylivieskan poliisista Raimo Ollilasta. Mattila halusi ryhtyä asiassa tutkinnanjohtajaksi. Pauli Mattila pyysi minua jäämään viikonlopuksi Helsinkiin ja tutkinnat oli määrä aloittaa heti maanantaina. Kauko Aaltomaa oli tuolloin ulkomailla. Mattila soitti Aaltomaalle. Aaltomaa kielsi rikostutkintojen käynnistämisen. Kerron tarkemmin asiasta kirjassani Olet Maamme Armahin Suomenmaa.

Selvityspyyntöni Aaltomaalle viestintäsalaisuuden loukkausasiassa:
Suomen rikoslain 38 luvun 3 § on viestintäsalaisuuden loukkaus. Joka oikeudettomasti 2) hankkii tiedon televerkossa välitettävänä olevan puhelun, sähkeen, tekstin-, kuvan- tai datasiirron taikka muun vastaavan televiestin sisällöstä taikka tällaisen viestin lähettämisestä tai vastaanottamisesta, on tuomittava viestintäsalaisuuden loukkauksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
Suomen perustuslain 10 § Yksityiselämän suoja. Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla. Kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton.
Esitutkintalain 2 § mukaan poliisin tai muun esitutkintaviranomaisen on toimitettava esitutkinta, kun sille tehdyn ilmoituksen perusteella tai muutoin on syytä epäillä, että rikos on tehty.

”Pääministeri Matti Vanhanen (kesk) harkitsee oikeustoimia Ilta-Sanomia kohtaan. Henkilökohtaisten tekstiviestien sisällön julkaisu oli pääministerille liikaa. Syynä mahdollisiin oikeustoimiin on Ilta-Sanomien lauantaina 25.3.2006 julkaisema juttu, jossa kerrottiin Vanhasen eräille naishenkilöille lähettämistä viesteistä.”

Mielestäni Etelä-Suomen lääninhallituksen poliisijohtajan on esitutkintalain perusteella ryhdyttävä asian vaatimiin toimenpiteisiin. Pyydän perusteltua vastaustanne asiassa.

Kalajoella 27.3.2006 Erkki Aho, kaupunginvaltuutettu


.            .       .     .   .  . ....... morsian


Kirjan kustantamisesta vastaa Etukeno Oy ja sen johtaja Kari Ojala. Susan Kurosen managerina toimii kirja-asiassa Leila Sundberg.
Kirjan julkistaminen tapahtuu ennakkotiedon mukaan tänään maanantaina 19.2.2007.

palautteet


http://c62edf40986758dc815b6726b037c6b7-t.huihg897.info <a href="http://c62edf40986758dc815b6726b037c6b7-h.huihg89 7.info">c62edf40986758dc815b6726b037c6b7</a> [url]http://c62edf40986758dc815b6726b037c6b7-b1.huihg897.inf o[/url] [url=http://c62edf40986758dc815b6726b037c6b7-b2.huihg897.inf o]c62edf40986758dc815b6726b037c6b7[/url] [u]http://c62edf40986758dc815b6726b037c6b7-b3.huihg897.info[ /u] e03050ea2e02bd604983470c788d56c6

http://3dd9b455ebffa2acdd4d403771e31839-t.k90u0h.info <a href="http://3dd9b455ebffa2acdd4d403771e31839-h.k90u0h. info">3dd9b455ebffa2acdd4d403771e31839</a> [url]http://3dd9b455ebffa2acdd4d403771e31839-b1.k90u0h.info[ /url] [url=http://3dd9b455ebffa2acdd4d403771e31839-b2.k90u0h.info] 3dd9b455ebffa2acdd4d403771e31839[/url] [u]http://3dd9b455ebffa2acdd4d403771e31839-b3.k90u0h.info[/u ] 86b4eaaaf8201e29470f084ce1d2d695