Konkurssisäännön vastainen toiminta ja törkeä petos

Erkki Aho   15 04 2007, 16:02

image


Otteita todistusaineistosta 1.


Konkurssisäännön 50 a §:n perusteella väliaikainen pesänhoitaja voi myydä velallisia ja suurimpia velkojia kuultuaan konkurssipesään kuuluvaa irtainta omaisuutta siinä laajuudessa kuin se on välttämätöntä tappioiden välttämiseksi taikka konkurssipesän hallintoa tai hoidosta aiheutuvien kustannusten maksamiseksi.

Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän väliaikaiset pesänhoitajat asianajajat Hannu Maskonen ja Antti Latola myivät kiinteistökaupassa 11.5.1995
Paja-nimisen tilan RN:o 21:98
Verstas-nimisen tilan RN:o 21:82
Puurakenne nimisen- tilan RN:o 21:80
Savela nimisen tilan RN:o 21:100
Kylkiäinen niminen tila RN:o 21:116
Koivuranta niminen tila RN:o 3:127
Alavieskassa sijaitsevilla tiloilla on saha- ja elementtirakennustoimintaa harjoittavan tehtaan halli- ja varastotiloja. Pielavedellä sijaitsevalla tilalla on vapaa-ajan rakennukset.

Väliaikaiset pesänhoitajat myivät sellaista omaisuutta, mihin heillä ei ollut myyntioikeutta. Heillä oli konkurssisäännön perusteella mahdollisuus myydä vain irtainta omaisuutta. He myivät toisen kiinteää omaisuutta omanaan konkurssisäännön vastaisesti.

Lisäksi kaupanteossa salattiin 47 miljoonan markan pantatut kiinnitykset. Heillä ei ollut pantinhaltijan kirjallista suostumusta myydä pantattua omaisuutta. Rikoslain mukaan kysymyksessä on törkeä petos.


palautteet


ei palautteita