Oikeusministeri Tuija Brax vastaa – vastaus oikeusministerille

Erkki Aho   03 03 2009, 7:49

Arvoisa oikeusministeri Tuija Brax,

kiitän Teitä minulle lähettämästänne sähköpostiviestistä. Olen kanssanne samaa mieltä siitä, että tuomioistuinten ja muiden viranomaisten sekä virkamiesten toiminnan valvonta kuuluu Suomen perustuslain mukaan eduskunnan oikeusasiamiehelle ja valtioneuvoston oikeuskanslerille.

Lähetän tämän asiakokonaisuuden

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/huippualykasta-ja-salamannopeaa.html
< Koskee rikostutkintapyyntöä todistusaineistoineen sekä muun muassa sisäministeriön poliisiosaston ylikomisario Jonne Lähteenmäen vitkastelua asian käsittelyssä >

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/avoin-kirje-poliisiylijohtaja-mikko.html
< Koskee avointa kirjettä poliisiylijohtaja Mikko Paaterolle 22.2.2009>

kiireelliseen käsittelyyn eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Pauniolle sekä oikeuskansleri Jaakko Jonkalle. Laitan asian tiedoksi ja toimenpiteitä varten myös eduskunnan perustuslakivaliokunnalle. Asia menee molemmille laillisuusvalvojille sen takia, ettei syntyisi esteellisyyskysymyksiä. Tässä riittää työsarkaa molemmille laillisuusvalvojille. 

Perustuslakivaliokunnan tulee nyt valvoa, että laillisuusvalvojat hoitavat tehtävänsä Suomen lain mukaisesti. Viime kädessä asiassa on vastuussa koko eduskunta laillisuusvalvojien toimintakertomuksien käsittelyn yhteydessä. 

Jos Suomessa ei voi saada oikeutta, niin se on osoitus huonosta hallinnosta. Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2009 asiakirjassa hallitus on ottanut jo kantaa siihen, mitä tästä seuraa: 

Korruptio ja huono hallinto
Korruptio, huono hallinto, syrjintä sekä vallan väärinkäyttö tuhoavat luottamuksen viranomaisiin ja ovat usein taustasyynä laittomuuksien lisääntymiseen ja ääriliikkeiden vahvistumiseen. Yhteiskunnallisen vakauden järkkyminen altistaa erityisesti toimintakyvyttömiä valtioita poliittis-taloudellisille jännitteille, jotka saattavat purkautua väkivaltaisuuksina. Ihmisoikeuksien laajamittaiset loukkaukset, demokratian ja oikeusvaltion puuttuminen sekä yhteiskunnallinen eriarvoisuus lisäävät epävakautta ja aiheuttavat konflikteja.

Kalajoella 3.2.2009
Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja


Tiedoksi ja toimenpiteitä varten eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio ja oikeuskansleri Jaakko Jonkka sekä eduskunnan perustuslakivaliokunta 

________________________________________________________

Vastaukseni oikeusministerille liittyy tähän sähköpostiin: 

Hyvä Erkki Aho
Olette lähettänyt minulle useita sähköposteja viime kuukausien aikana. Tuotte 24.9.2008 lähettämässänne sähköpostissa esille käräjäoikeuden tuomarin toiminnan sekä apulaisvaltakunnansyyttäjän ja kahden syyttäjän toiminnat. Lisäksi 28.10.2008 lähettämässänne sähköpostiviestissä pyydätte minua ottamaan kantaa korkeimman oikeuden toimintaan.

Oikeusministerinä en voi ottaa kantaa esille tuomiinne asioihin.
Tuomioistuimien ja muiden viranomaisten sekä virkamiesten toiminnan lainmukaisuuden valvonta kuuluu Suomen perustuslain mukaan eduskunnan oikeusasiamiehelle ja valtioneuvoston oikeuskanslerille.

Ystävällisin terveisin
Tuija Brax
Oikeusministeripalautteet


Lainaus Erkki Ahon aikaisemmasta kirjoituksesta Tuija Braxin suhteen: Ministeri Tuija Braxin toiminta osoittaa virheen korjaamisesta huolimatta oikeushallinnon nykytilan: ongelman ytimiin ei haluta puuttua, eikä kansalaisten oikeusturva tai perusoikeudet kiinnosta poliitikkoja ja vastuullisessa asemassa olevia ministereitä. - Tämä Braxin uusi vastaus ei lämmitä mitenkään, ei yhtään kummemmin. Vahvistaa vain hallinnon kykenettömyyden ja verovaroilla pelleillyn laillisuusvalvonnan.

Miten kansalaisen oikeusturva voi toteutua Suomessa, jossa oikeudenkäyntikulut ovat nousseet järkyttävän korkeiksi. Tavallinen ihminen joutuu ottamaan pankkilainan oikeutta saadakseen.

Mitä heikompi oikeusministeri, sitä vapaammin elitti ja virkaylimistö saa touhuilla. Kekkosen ja Kai Korteen jälkeen suomi otti oikein (poliittisen) syöksyn ns. "banaanivaltioiden" oikeuskastiin. Ja vauhti siihen suuntaan vain kiihtyy.

Todellisessa oikeusvaltiossa suomalainen "oikeusministeri" olisi ollut syytteessä ajat sitten rikollisuuden suojelusta. Suomessa on tuhansia osin erittäin törkeitä oikeusraiskauksia, joihin oikeusministeriö ja enennkaikkea oikeusministeri henkilökohtaisesti ei ole puuttunut vastuunsa velvoituksin. Mitä virkaa on tällaisella ministerillä/ministeriöllä? Oikeusvaltiossa, jossa perustuslaki on ko. valtion olemassaolon peruste ja pohja myös ex-oikeusministeri vastaa henkilökohtaisesti laiminlyönnistään toisin kuin "oikeusvaltio-Suomessa". Yhdysvaltain liittovaltion valitustuomioistuin on tehnyt ratkaisunsa, että Yhdysvaltain kansalainen (väri) voi haastaa ex. oikeusministeri John Ascroftin oikeuteen, koska häntä voidaan pitää syyllisenä Yhdysvaltain perustuslain rikkomukseen erään maan hallituksen menettelytapaan liittyvään oikeuden todistajaksi haastetun henkilöön kohdistuvaan menettelyyn. On iroonista kun meillä horistaan "hyvinvointioikeusvaltiosta" aivan ylintä valtiojohtoa myöten. Mitä tämä henkilö ajattelee/kuvittelee? Eikö hänelle tule tuskainen olo jos ja kun ulkolainen media alkaa Häneltä kyselemään "hyvinvointioikeussvaltio-todellisuudesta"? Kysykäämme Häneltä Itseltään. Onko Suomivaltiolaiva ajelehtivassa tilassa ilman todellista ohjausta? Mikä on majesteettirikos? Historian huvinoissa se oli, että arvosteli hHllitsijaa. Onko se nykyaikana sitä, että Hallitsija täysin laiminlyö vastuunsa kansakunnan johtajana ja jättää "purtensa ilman ohjausta".

Ihailtavan rohkeita ajatuksia ja käytännön toimia sinulla!!! Despootti diskussi(vrt foucault)hallitsee eliitin toimia Suomessa. EU antaa hyvää taustatukea ja voimistaa otetaan myös Suomen kansalaisista nyt kun "valta kuuluu kansalle" on mitätöity ja kaappauksen loppuvalmistelut etenevät voimallisesti esim. ELY -keskuksen vallankasvun myötä(EU lakien harmonisointi). SUOMI on "salailijoiden(virkamiehet, kansanedustajat)valtakunta"vrt m.Wiberg, mutta myös Vaikenijoiden Suomi Professuurit määräaikaistuvat. Tuomareiden "puolueeton"asema sementoidaan tuomiopäivään asti. Oikeuslaitoksen ym.kanslerien virat heti määräaikaistettava!