Tulossa

Erkki Aho   30 11 2009, 21:32

Tulta ja tappuraa
XXXXXX XXXXXXXXXXXX
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

palautteet


Nyt Erkin esittelemä asetelma on eräs törkeimmistä Suomessa suoritetuista ihmisoikeus- ja oikeusturvaloukkauksista, mitä on tullut esiin. Rikollisluonteinen juristilauma on hyökännyt ilman valtuutusta esiintymään oikeudessa asiamiehenä - tunnustamaan ja antamaan asianomaisen puolesta ja vahingoksi lausumia ja tunnustuksia, siten ettei edustetulle taholla ole ollut mahdollisuutta puuttua prosesseihin. Näin on tehty jopa haastamatta ja ilmaisematta asianomaiselle taholle päätöksiä, jotta tilanteeseen olisi voinut puuttua ennen kuin tuomiot saavuttivat lainvoimat. Huolimatta siitä, että asianomaiset asiamiehinä esiintyneet tahot ovat itse tunnustaneet rikollisen menettelyn, poliisi, oikeuslaitos ja laillisuusvalvojat ovat hyväksyneet menettelyn! Mihin Suomi on menossa? Mitä paljastuu seuraavaksi?

Kysymyksessä on samalla myös törkeä rikkomus peruslakia vastaan, jossa määritetään yksityiskohtaiset Suomen kansalaisen perustuslailliset oikeudet ja velvollisuudet! Onko Suomen perustuslaki tyhjä kirjain?

Perustuukohan poliisin, oikeuslaitokse eri portaiden ja laillisuusvalvojien päätökset siihen, että he ovat ennemminkin uskoneet rikollisten vakuutteluihin (valehteluun) kuin rikosten uhrien todisteluun?Huomioikaa että näytöt ja todisteet ovat pääosin kirjallisia ja ko. tahot ovat jopa kirjallisesti tunnustaneet tekonsa!

Jos viranomaisten suorittamassa tutkinnassa on valehdeltu ja valehtelulla on onnistuttu peittelemään rikoksia ja välttämään vastuunkantoa, on se vielä vakavampaa tai vähintään yhtä vakavaa kuin alkuperäiset rikokset. Jos viranomaiset ovat itse osallistuneet rikosten peittelyyn, on se äärimmäisen vakavaa!

Onks täällä muitaki puhujia ku opservaattori? Miksei kukaan asianomaisista mainituista esitä vastineita?

Tämä tapaus on niin ainutkertainen ja harvinainen, koska mitä enemmän tähän tapaukseen perehtyy, niin sitä enemmän sen tiimoilta löytyy havainnoitavaa! Tuntuu siltä, ettei siellä ole tehty mitään oikein ja laillisesti. Toinen mielipide on myös muodostunut asetelmasta: Miksi joku on uskaltanut menetellä siten kuin on menetellyt, lainrikkomusten kohtien luettelo on niin pitkä! Erkki kirjoittaa, kuinka Jouni Remes on todennut, ettei näitä tapauksia tulla tutkimaan. Kuka on se taho, joka on Remekselle vakuuttanut, ettei tapausta tulla tutkimaan ja millä valtuuksilla se lupaus on annettu? Minulla on tuntuma näihin asioihin, että tämä tapaus tullaan jollain tapaa muistamaan vielä 50 vuoden päästäkin. Kenen etuja näin on varjeltu?

Niinpä! Kuka lienee se taho? Miksei edes Hessu sano enää näihin mittään? KUkapa selkäytyy opservaattorin asemaan? Onko nimeä tai kanttia? Kuka täsä äyskäröi?

Hessu on sitä mieltä, että rikokset ovat ollet ja ovat valtiovallan erityissuojeluksessa. Täytyy muistaa konklaavi 6.5.1992, jolloin oikeuslaitosta ja viranomaisia "ohjeistettiin" parempaan poliittiseen valveutuneisuuteen. Lopputulos tästä valveutuneisuudesta on tässä ja nyt näkyvissä. Muistakaa, ettei oikeusmurhat vanhene koskaan.

Erkki aho puhuu täyttä asiaa. Kannattaa tsekata anssikervinen.net siellä on kanssa asiaa miten valtio hoitaa hommat.