Mitä kokoomus lupasi Sari Sairaanhoitajalle?

Erkki Aho   19 11 2007, 21:58

Tehyn työtaistelun yhteydessä on keskusteltu siitä, millaisia lupauksia kokoomus antoi ennen vaaleja hoitoalalle. Alla on lainaus YLE:n kokoomuksen vaalitentistä 9. maaliskuuta. Haastattelijoina ovat YLE:n toimittajat Ari Korvola ja Jyrki Richt, vastaajina kokoomuksen puheenjohtaja Jyrki Katainen ja puoluesihteeri Maija Perho.

Aiheena keskustelussa olivat tasa-arvotupo, palkankorotukset ja korotetut, korvamerkityt valtionosuudet kunnille. Keskustelussa puhutaan muun muassa hoitoalan ja opettajien palkankorotusten suuruudesta ja niiden vaikutuksesta valtiontalouteen. YLEn toimittaja Ari Korvola on esitellyt korotusmallin, joka veisi rahaa 500 miljoonaa euroa (videon kohta 26:29 - 28:25).

Katainen: Riippuu tietysti siitä kuinka paljon te haluatte niitä palkkoja korottaa. Me emme tietysti voi sanoa suoraan, että…
Korvola: Voiko satasella nostaa?
Perho: Kyllä varmasti pitää nostaa satanen ja toinenkin, on...
Korvola: No sitten se on miljardi!
Perho: Kuntaliitto on laskenut, että jos hoitoalan palkkoja, sairaanhoitajien ja perushoitajien palkkoja nostettaisiin 20 prosentilla se maksaisi bruttona 800 miljoonaa euroa.
Korvola: Kunnallinen työmarkkinalaitos kertoo, että ensinnäkin tämä korvamerkitseminen, he eivät ymmärrä miten tämä korvamerkitseminen ylipäätään on mahdollista, valtion lähettää kuntiin rahaa ettei ne käytä ettei käytä sitä urheiluhalleihin ja maastolatuihin...
Perho: Siksi se juuri pitää korvamerkitä ja sitoa tähän tuloratkaisuun. On selvä että kuntatyönantaja ei voi luvata eikä päästäkään näihin suurempiin korotuksiin ellei valtio kanna tästä osavastuuta?
Katainen: Korotetulla valtionosuudella...
Perho: Korvamerkityllä rahalla.
Richt: Tähän täytyy sanoa nyt niin kuin entinen mies että nähtäväksi jää.
Katainen: Hei nyt on pakko tohon koska syy miksi me olemme halunneet ottaa tämän tasa-arvotupon esille on se että me emme enää luota siihen, että pelkästään työnantajat ja työntekijäjärjestöt pystyvät pääsemään sellaiseen sopimukseen, jolla me hoidamme esimerkiksi hoitoalan palkat kuntoon. Meillä ei yksinkertaisesti hyvinvointiyhteiskunnassa ole varaa siihen, että noin 20 prosenttia koulutetuista hoiva-alan ihmisistä menee ulkomaille tai muihin ammatteihin…
Korvola: Ettekö te luota markkinatalouteen, että se hoitaa näitä asioita...?
Perho: Emme, koska me luotamme vastuulliseen markkinatalouteen.
Katainen: Kyllä, ja me emme ole järjestelmäuskovaisia, tästä syystä me olemme sanoneet, että emme kuvittele, että kerralla tätä palkkaeroa ajetaan umpeen, koska se olisi tietysti vastuutonta luvata näin, mut me haluamme osoittaa selvästi suuntaa, et korotetuilla valtionosuuksilla keskimääräistä suuremmat palkankorostukset, kokoomus on siihen valmis.
Richt ja Korvola: Selvä, tahto on luja. Kokoomus kaivaa ne rahat sieltä valtion kukkarosta kuten markkinatalouspuolueen pitää.
Katainen: Kyllä me teemme siitä myös verotuloja.

Puheet ja teot ristiriidassa - lainauksia Kataisen päiväkirjasta

12.9.2006
Totesin myös, että kolmikanta on hyvä työkalu jatkossakin, jos sitä kautta saavutetaan järkeviä ratkaisuja. Kritiikkini kärki kohdistui siis poliittiseen päätöksentekoon, ei työmarkkinaosapuoliin. Työmarkkinaosapuolilla tarkoitin molempia työmarkkinaosapuolia, eli työnantajia ja palkansaajajärjestöjä.

24.11.2006
Kokoomus jätti tänään välikysymyksen naisten asemasta työelämässä. Kilpailijamme erityisesti demarileirissä ovat ivailleet välikysymyksen aiheesta sekä kyseenalaistaneet motiivejamme ja aitouttamme. En usko hetkeäkään, että valtio ja kunnat eivät voisi hoitaa asioita kuntoon, jos vain taitoa ja tahtoa löytyy. Uskon myös, että jos sama energia, joka käytetään selittämiseen, miksi nämä asiat ovat näin, käytettäisiin ongelmien korjaamiseen, pääsisimme asiassa eteenpäin. Kokoomuksen arvomaailman ytimeen kuuluvat mahdollisuuksien tasa-arvo sekä oma vastuunkanto itsestään ja läheisistään. Jokaiselle on tarjottava mahdollisuus omalla työllään pitää huolta omasta ja perheensä toimeentulosta.

13.12.2006
Eräs turkulainen sairaanhoitaja kertoi ongelmastaan. Nykyjärjestelmä horjuttaa ihmisten tulevaisuudenuskoa. Kun byrokratia estää järkevän toiminnan, luottamus omilla toimilla omaan elämään vaikuttamiseen heikkenee. Tämä puolestaan johtaa tulonsiirtoriippuvuuteen ja passiivisuuteen.

08.01.2007
Kirjassa käsitellään hyvinvoinnin tulevaisuutta ja myös pohjoismaista hyvinvointimallia, jota täytyisi uudistaa, jotta kykenisi jatkossa tuottamaan parempaa hyvinvointia, eikä vain ehkäisemään pahoinvointia. " Pohjoismainen malli ei kuitenkaan Giddensin mukaan ole kestävällä pohjalla, vaan Pohjoismaissakin tarvitaan uudenlaista "positiivista" lähestymistapaa hyvinvointiin. Ei riitä, että vähennetään pahoinvointia, pitää myös tukea hyvinvointia ja ihmisten elämänhallintaa". Olipa loistavasti sanottu. Jos hyvinvointiyhteiskunta passivoi, ei kannusta tekemään töitä tai ulkoistaa ihmisyyteen kuuluvan välittämisvastuun viranomaistoiminnaksi, se ei ole terve.

23.01.2007
Hätälausuntojen pohjanoteeraus tuli poliisiministeri Kari Rajamäeltä. Hän totesi Kalevan haastattelussa (20.1.2007) pelkäävänsä porvaripuolueiden keskinäisen kuhertelun johtavan ideologisen vastakkainasettelun kärjistymiseen. "Koventuneet arvot uhkaavat ensisijaisesti Suomen sisäistä turvallisuutta. Irtisanomisten ahdistus sekä ihmisten turvattomuus arjessa ja työelämässä ovat suurimpia turvallisuusriskejämme." Ainakin meidän mielestämme yksi keskeisimpiä hoivapalvelujen tulevaisuuden haasteita on osaavan henkilöstön riittävyys. Suurimpina syinä henkilöstöpulaan ovat perusteettomat pätkätyöt ja riittämätön palkkaus. Näihin ongelmiin Kokoomuksella on vastauksia.

06.02.2007
Mielestämme yhteiskunnan tulee arvopohjallaan ohjata ja tuoda vastuu markkinataloudelle. Haluamme ihmisen ja luonnon ehdoilla toimivaa markkinataloutta. Vastuullisessa markkinataloudessa luotetaan ihmiseen ja nähdään, että ihmisellä on oikeus kokea olevansa täysipainoinen ja vastuullinen minä. "Me" on monta minää. Valitettavan hyvä esimerkki järjestelmäuskoisuudesta on miesten ja naisten välisten palkkaerojen kasvaminen viimeisten neljän vuoden aikana. Järjestelmät eivät ole toimineet riittävän hyvin. Kokoomus on esittänyt, että tavoitteenamme on edistää naisten palkkatasa-arvoa. Tämä on tärkeää, jotta saisimme jatkossakin koulutettuja ja ammattitaitoisia työntekijöitä esimerkiksi hyvinvointialoille. Keinoksi olemme esittäneet aitoa tasa-arvotupoa, jossa hallitus ottaa äänettömän yhtiömiehen roolin sijasta aktiivisen roolin tuon tavoitteen toteuttamiseksi. Tässä hallitus voisi tukea tasa-arvoa edistävää palkkaratkaisua ylimääräisellä valtionosuudella. Meitä on tästä tavoitteestamme arvosteltu. On kerrottu, ettei meillä saa olla tällaista tavoitetta. Julkisten- ja hyvinvointialojen liiton demaripuheenjohtaja Tuire Santamäki-Vuori ilmoitti tänään, että poliitikkojen ei tule puuttua palkankorotuksiin ja luvata niihin rahaa. Tämä vaikka naisten ja miesten väliset palkkaerot ovat vain kasvaneet kuluneella hallituskaudella. Santamäki-Vuori sanoi, että asia kuuluu ainoastaan työmarkkinajärjestöille. Näin juuri. Järjestelmä hoitaa kaikki asiat. Entäpä, kun ei hoida?

15.2.2007
Oikeistolainen tai ei. Vanhasen väittämien pakollisten menolisäysten sijaan olemme listanneet tärkeimmät uudistukset, jotka palvelevat tulevaisuuden rakentamista. Olemme esittäneet mm. tasa-arvotupoa, eläkkeiden ja opintotuen korotuksia, isyysloman pidennystä, lapsilisien sitomista indeksiin ja yliopistojen perusrahoituksen vahvistamista. Kaikille näille on myös olemassa tarkat summat, jotka siis puuttuvat Keskustan ja SDP:n ohjelminaan esittämistä toiveiden tynnyreistä.

27.02.2007
Kannustava vai tukahduttava Suomi? Mitä useampi suomalainen kokee yhteiskunnan kannustavan ahkeruuteen ja tuntee työnteon palkitsevaksi, sitä paremmin meillä kaikilla mielestäni menee. Tällöin verotulot kasvavat ja hyvinvointi sekä tasa-arvoisuus kukoistavat. Vastakohtana tälle on kateuden värittämä ja tukahduttava yhteiskunta. Onnistumisista palkitsemisen ei pidä olla vain yritysjohdon palkitsemista, vaan kaikkien niiden palkitsemista, jotka ovat hyviin tuloksiin vaikuttaneet.


Kommentti kokoomuksen ja Jyrki Kataisen toimintaan

Kokoomus on pettänyt äänestäjät ja ennen kaikkea sairaanhoitajat todella törkeällä tavalla. Teko on erittäin petollinen, sillä Jyrki Katainen on nyt rahakirstun vartijana eli valtionvarainministerinä ja kokoomuksen varapuheenjohtaja terveystieteiden tohtori Paula Risikko on peruspalveluministerinä. Avainministereinä heillä on ollut kaikki mahdollisuudet ja edellytykset hoitaa terveydenhuoltoalan palkat kuntoon ja oikealle tasolle. Rahaa on, mutta tahto puuttuu. Valtion talousarvio vuodelle 2008 on ylijäämäinen ja lisäksi pörssiyhtiöt ovat jättäneet perimättä ulkomaisilta pörssiosakkeiden omistajilta lähdeverot eikä verottaja ole puuttunut asiaan. Valtiolta on näin jäänyt usealta vuodelta vuositasolla noin miljardi euroa verotuloja saamatta. Veroasiat kuuluvat hallituksessa valtionvarainministeriön alaisuuteen. Ministeriöä johtaa kuka muu kuin valtionvarainministeri Jyrki Katainen. On täysin selvää, että kokoomus tulee menettämään kannatustaan melkoisesti tämän kokoomuksen keskinäisen taistelun, Tehyn työtaistelun johdosta. Tehyn puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola on kokoomuslainen samoin kuin Katainen ja Risikko.

Kansa tukee - ammattiyhdistysliike passiivinen

Kansalaiset tukevat yhä vankasti Tehyn työtaistelua. 62 prosenttia vastaajista tuki ja 25 prosenttia vastusti Tehyn toimia.
Miksi ammattiyhdistysliike on niin passiivinen tämän työtaistelun yhteydessä? Missä on solidaarisuus? Onko ammattiyhdistysliike aikansa elänyt?

Ketkä kansanedustajat eivät arvosta sairaanhoitajien työtä?

Lisätieto-osastolla potilasturvalain äänestystulokset.
http://www.erkkiaho.com/blog/index.php?content=detail&id=515

palautteet


ei palautteita