Alavieskan kunnan petollinen toiminta 6.

Erkki Aho   18 04 2007, 9:14


Otteita todistusaineistosta 6.

Alavieskan kunnanhallitus piti kokouksen 10.5.1995 ja päätti niin kuin oli sovittu PR-Teollisuus Oy:n osakkaiden kanssa. Alavieskan kunnanhallitus päätti 74 § esittää kunnanvaltuustolle, että PR-Teollisuus Oy:lle myönnetään 950 000 markan investointiavustus.

Saattohoitaja Jouni Remes, joka oli PR-Teollisuus Oy:n osakas ja myöhemmin PR-Teollisuus Oy:n toimitusjohtaja, otti yhteyttä Alavieskan kunnanjohtaja Aarne Karvoseen. Sen jälkeen Alavieskan kunnanhallitus piti yllättäen uuden kokouksen Keskustan ryhmäkokouksen jälkeen 15.5.1995 klo 21.00.

Uudessa kokouksessa kunnanjohtaja Aarne Karvonen esitteli PR-Teollisuus Oy:n avustusasian uudelleen. Khall § 77 on seuraava: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti lisätä kunnanvaltuustolle tekemään esitykseen seuraavan ehdon: Kunnan avustus maksetaan vasta sen jälkeen, kun 1) koko osakepääoma on maksettu 2) Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssihallinnon kanssa tehtyyn kiinteistökauppaan kuuluvat tila Koivuranta RN:o 3:3127 Pielaveden kunnan Koivujärven kylässä on myyty.

Karvonen toimi myös kokouksen sihteerinä. Kokouksen laillisuus on kyseenalainen, koska kaikki eivät saaneet kutsua ajoissa kokoukseen. On täysin selvää ja kiistatonta, ettei Alavieskan kunnanhallitus olisi osannut lisätä tällaisia ehtoja investointiavustukseen, ellei sitä olisi informoitu asiassa Kera Oy:n taholta. Informoijaksi on syytä epäillä saattohoitaja Jouni Remestä.

Investointiavustukselle esitettiin ja hyväksyttiin ehdot, joista ei oltu yhtiön osakkaille kerrottu lainkaan. Valtuuston esityslistalla asia oli 10.5.1995 74 § perusteella, mutta asia käsiteltiin 15.5.1995
77 §:n perustella. Asia oli kuitenkin käsitelty kyseenalaisessa kokouksessa 15.5.1995 asialistalla kohdassa 76 § nimellä ”Asia”.

Oulun hallinto-oikeuden päätöksen mukaan kaikki meni oikein. Alavieskan kunta petti PR-Teollisuus Oy:n osakkaat. PR-Teollisuus Oy:n käynnistyminen vaikeutui merkittävästi, kun noin miljoona markkaa alkupääomasta oli poissa.

Ennen kuin PR-Teollisuus Oy ajettiin konkurssiin, niin Alavieskan kunta oli mukana Ylivieskan Arsenal Oy:ssä päättämässä PR-Teollisuus Oy:n konkurssista. Kokous on pidetty 17.2.1996. Muistion siitä on tehnyt saattohoitaja Stig Weckström, joka toimi tuohon aikaan PR-Teollisuus Oy:n toimitusjohtajana. Hänellä ei ollut yksin oikeutta esiintyä PR-Teollisuus Oy:n edustajana tällaisessa kokouksessa. Erikoista on se, että Stig Weckström toimii myös kokouksen sihteerinä. Merkillisintä asiassa on se mitä varten Alavieskan kunnan edustajat kunnanjohtaja Aarne Karvonen ja elinkeinoasiamies Terttu Korte olivat mukana tällaisessa neuvottelussa, jossa kohta 5.54 on päätös ajaa PR-Teollisuus Oy konkurssiin.

Kaiken huippu on se, että Alavieskan kunta sen jälkeen, kun se oli ollut päättämässä PR-Teollisuus Oy:n konkurssista, maksoi PR-Teollisuus Oy:lle 950 000 markan investointiavustuksen, josta 500 000 markkaa maksettiin Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesälle. Konkurssipesänhoitaja Hannu Maskonen kertoi sopineensa asian kunnanjohtaja Aarne Karvosen kanssa.

Kun PR-Teollisuus Oy ajettiin konkurssiin, niin pesänhoitajat Sampsa Teittinen ja Jyrki Anttinen luovuttivat 32 miljoonan markan arvoisen tilauskannan veloituksetta konsultti Stig Wecktrömille, joka luovutti sen edelleen Vieskan Elementti Oy:lle. Tästä työstä Alavieskan kunta maksoi Stig Weckströmille 88 495 markkaa. Stig Weckström oli tullut PR-Teollisuus Oy:n toimitusjohtajaksi Kera Oy:n ja Arsenal Oy:n kiristyksen jälkeen. Weckström oli saattohoitaja, jonka palkka oli 5000 markkaa päivä + alv ja juoksevat kulut. Kun huomattiin, että Weckström oli myös saattohoitaja, jonka tehtävänä oli ajaa PR-Teollisuus Oy konkurssiin 31.1.1996 mennessä, niin Weckströmille annettiin lopputili. Weckström ilmoitti jo ensimmäisenä työpäivänään firman pikkujoulussa yhtiön vientisihteeri Ela Lillemaalle, että hänen, Stig Weckströmin, tehtävänä on ajaa yritys hallitusti alas.

Alavieskan kunnan elinkeinoasiamies Terttu Korte osti Vieskan Elementti Oy:ltä talon, jonka hinta on arvoitus. Maksoiko Terttu Korte talostaan käyvän hinnan, vai saiko hän tuntuvaa alennusta? Hän oli nimittäin mukana ajamassa Vieskan Elementti Oy:n kilpailijaa PR-Teollisuus Oy:tä konkurssiin. Lisäksi Terttu Korte oli elinkeinotoimikunnassa esittelijänä, jossa päätettiin maksaa konsultti Stig Wecktrömille Alavieskan kunnan varoista 88 495 markkaa, kun tämä hankki 32 miljoonana markan tilauskannan Vieskan Elementti Oy:lle. Korruptioepäily on aiheellinen.

On syytä epäillä, että Alavieskan kunta osallistui myös rahanpesuun, kun se osti Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesältä hallirakennukset ja myi ne Rienstroille. Rienstrat tuomittiin rahanpesusta, mutta Suomessa heidän toimensa jätettiin tutkimatta. On syytä epäillä, että rahanpesuun osallistuivat Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän lisäksi Arsenal Oy ja Kera Oy sekä Alavieskan kunta. Poliisi jätti selvittämättä asiat. Rahavirrat kulkivat Merita-pankin kautta.

Näköisliitteet asiakirjoista:

Alavieskan kunnan pöytäkirja 15.5.1995 klo 21.00 (601)

Alavieskan kunta oli mukana, kun päätettiin PR-Teollisuus Oy:n konkurssista (602)

PR-Teollisuus Oy:n konkurssipesänhoitajat luovuttivat velkojien etua loukaten veloituksetta 32 miljoonan tilauskannan saattohoitaja konsultti Stig Weckströmille. Alavieskan kunta maksoi konsultti Weckströmille 88 495 markkaa siitä, että 32 miljoonan tilauskanta luovutettiin Vieskan Elementti Oy:lle (603)

Elinkeinoasiamies Terttu Korte osti Vieskan Elementti Oy:ltä omakotitalon näiden operaatioiden aikana. (604)

palautteet


ei palautteita