Mikko Kovalaisen asia Raahen käräjäoikeudessa 2.9.2008

Erkki Aho   04 09 2008, 13:29

En halua kommentoida Raahen käräjäoikeudenistuntoa ennen oikeuden antamaa päätöstä.

Kantaja varatuomari Mikko Kovalaisesta voin todeta vain kaikkien saatavilla olevat julkiset tiedot:

Itä-Suomen hovioikeus on tuominnut 29.4.1997, tuomionumero 439 ja diaarinumero E95/5, varatuomari Mikko Kovalaisen 75 päivän vankeuteen kahdesta vastoin parempaa tietoa tehdystä ilmiannosta. Kovalainen velvoitettiin korvaamaan valtiolle todistelukustannukset 3172,40 markkaa. Kovalainen on tuomittu korvaamaan myös Yrjö Sivolalle sekä Pertti Mähöselle henkisistä kärsimyksistä 4000 markkaa ja oikeudenkäyntikuluista 1000 markkaa.

Joensuun käräjäoikeus on 18.11.2005 antanut päätöksen 05/2065 asiassa R05/1202, jossa varatuomari Mikko Kovalainen on määrätty esiintymiskieltoon asiamiehenä tai avustajana 18.11.2005 - 17.11.2008 väliseksi ajaksi. Tuomio perustuu oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 10a §:ään.

10 a § (12.12.1958/497)
Jos asiamies tai avustaja osoittautuu epärehelliseksi, ymmärtämättömäksi tai taitamattomaksi taikka jos hänet havaitaan toimeensa muutoin sopimattomaksi, saa oikeus evätä häneltä vallan esiintyä siinä jutussa. Oikeus voi myös, milloin syytä on, kieltää häneltä oikeuden enintään kolmen vuoden aikana toimia siinä tuomioistuimessa asiamiehenä tai avustajana. Jos kysymys on asianajajasta, oikeuden on päätöksestään ilmoitettava yleisen asianajajayhdistyksen hallitukselle.

Nurmeksen käräjäoikeus on määrännyt varatuomari Mikko Kovalaiselle kolmen vuoden esiintymiskiellon 4.11.2005 - 3.11.2008 väliseksi ajaksi. Asia on H05/690 ja päätöksen numero 984. Kysymys on edunvalvonta-asiasta.

Kajaanin kihlakunnanoikeus on 15.6.1993, päätösnumero 361 asia S93/36, tehnyt seuraavan päätöksen: Koska kantajien avustaja ja asiamies, varatuomari ja asioitsija nimikettä käyttävä Mikko Kovalainen on esiintymisellään sekä säännösten tuntemisellaan osoittautunut sekä ymmärtämättömäksi ja taitamattoamksi, niin kihlakunnan oikeus harkitsee oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 10 a §:n perusteella oikeaksi evätä Mikko Kovalaiselta oikeuden esiintyä tässä jutussa enää avustajana ja asiamiehenä. Oikeus harkitsee myös oikeaksi Kovalaisen asiattoman ja joko tahallisen tai tahattoman tiettämättömyyden vuoksi viimeksimainitun lainpaikan nojalla oikeuden esiintyä tässä tuomioistuimessa kahden kahden (2) vuoden ajan tästä päivästä lukien avustajana ja asiamiehenä eli siis 15.6.1995 saakka.
Merkittiin, että Kovalainen huusi tyytymättömyyttä tehtyyn ratkaisuun ja jatkoi: Mies on noiden pöytäkirjojen muuntumisen jälkeen vielä tuomarin virassa. Voi jumalauta. Häpee. Onpa raukka tuomari. Nyt suututit väärän miehen. Tästä vieltä kuulet. Teen tästä julkisen asian.
Puheenjohtaja: Kovalainen, poistukaan heti oikeudesta.


Itä-Suomen hovioikeus on 22.12.2005 antanut päätöksen nro 1541, jossa se on määrännyt varatuomari Mikko Kovalaisen esiintymiskieltoon Itä-Suomen hovioikeudessa 22.12.2005 - 15.12.2008 väliseksi ajaksi.

Helsingin hovioikeus on määrännyt 29.12.2006 varatuomari Mikko Kovalaisen esiintymiskieltoon kolmeksi vuodeksi. Esiintymiskielto päättyy 30.11.2009. Päätöksen numero on 4082. Asia koski törkeää petosta ja tuomarin esteellisyyttä.

Itä-Suomen hovioikeus on 27.6.1996 antamassaan päätöksessä numero 752 määrännyt varatuomari Mikko Kovalaiselle vuoden esiintymiskiellon sekä katsonut viitaten oikeudenkäymiskaaren 15:4;1:een, että Kovalaisen, joka ei ole asianajaja eikä yleinen oikeusavustaja hänen tulee esittää päämiehen omakätisesti allekirjoittama valtakirja.

Korkein oikeus on jo 7.6.1994 viitaten juuri Oikeudenkäymiskaaren 15:4 jutussa S94/461 katsonut, että Kovalaista ei hyväksytä erään jutun asiamieheksi, ennenkuin Kovalainen esittää asianmukaisen valtakirjan tai muun selvityksen.


palautteet


Tässä hieman vakavampaa asiaa. Espoon Kihlakunnan syyttäjä Marianna Semi on säikähtänyt Mikkelissä tapahtunutta vakavaa välikohtausta. Jossa apulaispoliisipäällikkö Ilkka Jukarainen on vaatinut salaiseksi luokiteltuja asiakirjoja, "muu korruptio tutkinta" poliisille välittömästi luovutettavaksi. Asiakokonaisuuden tiedetään käsittävän kansainvälistä huumekauppaa ja siinä mukana olevia poliisijohtajia. Tapaus ajoittuu vuosille 1999-2007, jonka aikana maahamme tuotiin jättimäiset huumausaineerät sekä Saksasta, että Hollannista, korruption johdosta. Ei liene sattumaa että juuri Saksassa ja Huumekulttuurista vapaassa hollannissa maiden viranomaiset ovat tiukasti Calabrian mafian otteessa. Calabrian mafian vuotuinen rahanvaihto on noin 45 miljardia euroa josta peräti 26 miljardia tulee kokaiinin myymisestä Euroopan talousalueelta. Noin 70% siitä huumemäärästä mikä Suomeen virtaa tulee nimenomaan Ndranghetan kautta. Vertaukseksi: Suomen valtion puolustusbudjetti tälle vuodelle on vain 3 miljardia euroa vuodessa. Tapaus on erittäin mielenkiintoinen koska se on tapahtunut jo Tammikuussa 2008, ja nyt eletään syksyä 2008. Sisäasiainministeriö sekä Mikkelin käräjäoikeus on sanonut itsensä irti asiakokonaisuudesta. On mahdollista, että Mikkelin kihlakunnan apulaispoliisipäällikkö Ilkka Jukarainen on ylittänyt toimintavaltuutensa, mitä tulee korruptio tutkintaan. Tapaus on ensimmäinen Suomen itsenäisyys ajamme historiassa jossa toinen poliisijohtaja on vaatinut rikostutkintaa omia poliisijohtajia vastaan, etenkin näin arkaluontoisissa asioissa, joka koskee kansainvälistä huumekauppaa ja useita virassa edelleen istuvia poliisijohtajia. Tänäiltana, klo:22:35 tv-ohjelma "lain varjolla" Marianna Semi kertoo korruptoituneen poliisien uhkailuista. Julkisuuteen tulonsa syyksi hän on ilmoittanut jo omaan turvallisuuteensa kohdistuvat uhkaukset. Jokainen voi päätellä lausahduksesta kuinka vakavaa se on ollut.

Simplicus Justitia kirjoitti 06 09 2008, 9:55 Asioitsija Mikko Kovalaisen juttu kirkkaasti osoittaa, että kunniaton mies kunniansa perään huutelee. Kunniallisen miehen ei sitä tarvitse tehdä. Hyvin erikoista tässä jutussa on, että syyttäjä Mustonen on virkansa puolesta tukemassa miestä, jonka kunnian voi itse kukin todeta tällä sivustola mainittujen eri oikeuspaikkojen ja -asteitten ratkaisuista. Herää kysymys kenen asialla syyttäjä Mustonen on. Toisaalta eikö Mustonen ole jäävi Erkki Ahoa koskevissa asioissa. Tässä on hyvin outoja piirteitä. Olisiko sitä syytä kysyä itse syyttäjä Mustoselta? Miten tähän reagoivat oikeusvalvontaviranomaiset? Tämä juttu haisee mädänneelle tunkiolle.

Erkin ajojahti on alusta saakka haissut siltä itseltänsä, nyt näyttää siltä,että asetelma alkutekijöineen on purkautumassa miinan lailla asettajiensa käsiin.