L13 (21.1.2009)

Erkki Aho   31 10 2006, 8:09

_________________________________________________                         

U u d i s t e t t u   t u t k i n t a p y y n t öUudistan tutkintapyynnön kiireellisenä asiana. Sisäasianministeriön poliisiylitarkastaja Jouni Välkki on 17.6.2005 siirtänyt 27.9.2004 tekemäni tutkintapyynnön SM-2005-156/Ri-2 valtakunnansyyttäjäviraston tutkittavaksi. 

Tutkintapyyntö koski useita poliiseja, joiden katsoin syyllistyneen virkarikoksiin asioideni käsittelyn yhteydessä. Silloin asian käsittely mielestäni tarkoituksellisesti vedettiin sivuraiteille.

Nyt tilanne on se, että asiat voidaan kiistattomasti todistaa asiakirjanäytöin, todistajalausunnoin ja juridisin argumentein. Enää ei ole mahdollista livetä asioissa mihinkään suuntaan. 

Rikostutkintapyynnöt on tehty ajoissa Ylivieskan poliisille Raimo Ollilalle sekä Oulun KRP:lle. Asioihin on sotkeutunut merkittävä määrä poliiseja, syyttäjiä ja asianajajia.

Keskeiset tekijät ovat Ylivieskan poliisi Raimo Ollila, Oulun KRP:n entinen päällikkö Eero Klemetti ja Oulun KRP:n tutkija Tapio Mäkelä

On syytä epäillä, että nyt joukkoon on liittynyt Oulun lääninhallituksen poliisiosaston poliisijohtaja Sauli Kuha. 

On syytä epäillä, että nykyinen Oulun KRP:n päällikkö Leila Melander on kuvioissa mukana. Tässä on vain muutamia poliiseja mainittuna. 

Tutkinnan aikana toimitan tutkimattajättämispäätöksien numerot ja koodit sekä täydellisen nimiluettelon niistä poliiseista joiden epäilen syyllistyneen virkarikoksiin minua koskevissa asioissa.

Asiat, joissa epäilen tehdyn virkarikoksia löytyvät pääosiltaan näistä linkeistä
 • Selvityspyyntö Sisäasianministeriön poliisiosastolle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/01/selvityspyynt-sisasianministerin.html

 • Rovaniemen hovioikeudelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/rovaniemen-hovioikeudelle.html

Pyydän kiireellistä tutkintaa asian selkeyden ja todistusaineiston kiistattomuuden vuoksi sekä pikaista ilmoitusta siitä kuka toimii asiassa tutkinnanjohtajana. 

Vaadin kaikille rikoksiin syyllistyneille Suomen lain mukaista ankarinta mahdollista rangaistusta. Vaadin aiheutettujen vahinkojen täysimääräistä korvaamista korkoineen.

Kalajoella 21.1.2009 
Erkki Aho 
Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja
__________________________________________________________

palautteet


ei palautteita