Ahojahti jatkui Raahen käräjäoikeudessa

Erkki Aho   21 09 2008, 22:10

Hain Raahen käräjäoikeudesta tuomion 19.9. kello 15.00. 

Huomasin , että tuomio oli tehty täysin päin mäntyä ja jätin heti tyytymättömyyden ilmoituksen asiasta. Tässä käräjäoikeuden tuomio ja sen kestämättömät perustelut:

Raahen käräjäoikeuden tuomio 19.9.2008 08/543 Asiano: R08/224

Tuomiolauselma

1) Törkeä kunnianloukkaus 26.4.20078-4.9.2007

Rangaistusseuraamukset

60 päiväsakkoa a 8 euroa = 480 euroa
1) Rikoslaki 24 luku 10 §
Korvausvelvollisuus Erkki Aho velvoitetaan korvaamaan Mikko Kovalaiselle kärsimyksistä 1.500 euroa laillisine korkoineen 4.9.2007 lukien ja oikeudenkäyntikuluina 2.000 euroa laillisine korkoineen kuukauden kuluttua tuomiosta.
Tuomion perustelut 
Väite 1
Ahon kirjoituksessa on ensinnäkin väitetty, että Kovalainen on väärentänyt asianomistajien nimiä useisiin valtakirjoihin ja ryhtynyt hoitamaan asianomistajien tietämättä asioita väärentämillään valtakirjoilla.
Kyseessä on selkeä väite siitä, että Kovalainen olisi syyllistynyt rikolliseen menettelyyn väärentämällä valtakirjan. Ahon kirjoitus sisältää lisäksi väitteen siitä, että Kovalainen olisi ajanut asiaa oikeudessa ilman Heikkisen toimeksiantoa. Tältäkin osin Aholla on ollut tieto siitä, että Kovalainen ei ollut ajanut Suomussalmen kihlakunnanoikeudessa asiaa ilman toimeksiantoa. Aholla ei ollut vahvoja perusteita pitää ensimmäisessä kappaleessa selostettua väitettään totena, vaikka Paavo Heikkinen oli hänelle näin kertonut ja vaikka olikin todennäköistä, että Kovalainen oli itse kirjoittanut Paavo Heikkisen ja tämän veljen nimet valtakirjoihin. Kyseessä on ollut väärä tieto ja vihjaus. 

Erkin kommentti tuomion perusteluiden kohtaan 1

Paavo ja Sepppo Heikkinen todistavat kirjallisesti, että Mikko Kovalainen on väärentänyt heidän nimensä avoimiin asianajovaltakirjoihin. Todisteet 1 ja 2. Todisteena on neljä avointa asianajovaltakirjaa, joiden allekirjoitukset käsialanäytteiden perusteella voidaan vuoren varmasti todeta väärennetyiksi. Todisteet 4,5,6,7. 

Lisäksi Aho esittää todisteeksi Mikko Kovalaisen väärentämät asiakirjat, joissa Kaisa Suomalaisen ja Heli Wikströmin nimet on väärennetty. Todisteet 8 ja 9. Niiden huomioonottamatta jättäminen on oikeuden prosessivirhe. 

Varatuomari Pertti Virolainen todistaa asiakirjassa 10, että Mikko Kovalainen on väärentänyt Paavo Heikkisen nimen avoimeen asianajovaltakirjaan. Todisteen 11 mukaan Mikko Kovalainen on tunnustanut väärentäneensä Paavo Heikkisen nimen avoimeen asianajovaltakirjaan. Nämä todisteet jätettiin Raahen käräjäoikeudessa kokonaan huomioonottamatta asiaa päätettäessä. Seppo Heikkisen nimen väärentäminen avoimeen asianajovaltakirjaan ja sen käyttäminen Oulun käräjäoikeudessa on jäetty kokonaan päätöksen perusteluissa huomioonottamatta. Asiaa ei ole käsitelty vielä missään oikeudenistunnossa aikaisemmin. Eikä käsitelty nytkään. Kysymys on selkeästä prosessivirheestä. Asian kyllä ymmärtää, sillä käräjäoikeuden tuomarin keskeinen tavoittenahan oli vain ja ainoastaaan Erkki Ahon tuomitseminen, ei totuuden esillesaaminen ja todellisten syyllisten tuomitseminen.

Ihmetystäni herättää myös se, että miten käräjätuomari Jyrki Määttä voi selittää sen, että oikeusjuttu Paavo Heikkisen nimissä saadaan aikaan Paavo Heikkisen tietämättä rikosta tekemättä? Normaalilla käyttöjärjellä ajateltuna voi olettaa, että jonkun on täytynyt nostaa kanne asiassa. Tässä tapauksessa kanteennostajana on ollut varatuomari Mikko Kovalainen Paavo Heikkisen nimissä ja tämän tietämättä. Jotta varatuomari Mikko Kovalainen on voinut esiintyä Paavo Heikkisen nimissä, niin hänen on täytynyt väärentää avoin asianajajavaltakirja. Sitä todistaa myös avoin asianajovaltakirja. Näin hän on käynnistänyt Suomussalmen jutun ja edelleen siitä tehdyn valituksen Rovaniemen hovioikeudelle Paavo Heikkisen tietämättä ilman Paavo Heikkisen lupaa. Kovalaisella ei ole ollut toimeksiantoa asiassa. Kovalaisella on todistustaakka asiassa. Tämä jäi Kovalaiselta oikeudessa toteennäyttämättä.

Käräjätuomari Jyrki Määttä väittää perusteluissa, että Aho on väittänyt Paavo-veljen nimeä väärennetyksi. Paavo-veli on Pentti. Aho ei ole väittänyt Pentin nimeä väärennetyksi, vaan Sepon nimi on väärennetty. Tämä yksityiskohta päätöksen perusteluissa osoittaa käräjätuomari Jyrki Määtän työskentelyn tason. Sepon nimen väärennystä ei ole tutkittu aikaisemmin missään oikeusastessa ja nytkin se jätettiin tutkimatta. On väärin käyttää perusteluina asiassa sellaisia oikeuden päätöksiä, joissa asiaa ei ole käsitelty. Minun tietoni ovat oikeita ja varmasti totta. Tässä kohdin oikeuden perustelut ovat kestämättömät.

Korkeimmalle oikeudelle tehdyt valituslupahakemukset ja niissä esiintyneet todistusaineistot Raahen käräjäoikeus ja käräjätuomari Jyrki Määttä jättivät kokonaan päätöksenteossa huomioonottamatta, vaikka juuri tämä todistusaineisto on tärkeää, koska se osoittaa missä kohdin muutkin kuin Erkki Aho näkee aikaisemmat oikeuden päätökset virheellisiksi. Näitä valituslupahakemuksia Mikko Kovalaisen toimista korkeimmalle oikeudelle on tehty lukuisia. Onko se sattumaa, vai merkittävä todistusaineisto?

Huomionarvoista on myös se, että Mikko Kovalainen sai kuulustella puhelimitse todistajaa, mutta Erkki Aholta estettiin Mikko Kovalaisen todistajan kuulustelu. Menettely on ihmisoikeussopimuksen vastaista. Erkki Aho halusi kysyä Mikko Kovalaisen todistajalta Kalervo Savolaiselta, että missä hän, Mikko Kovalainen ja Kaisa Suomalainen ovat olleet yhdessä allekirjoittamassa todisteena ollutta asiakirjaa. Kaisa Suomalainen ei ole koskaan keskustellut Kalervo Savolaisen kanssa muuta kuin puhelimitse. He eivät ole tavanneet koskaan toisiaan lähietäisyydeltä. Erikoista oli se, ettei Erkki Aho saanut oikeudenistunossa todistajaa kuulustelemalla paljastaa Mikko Kovalaisen rikosta. Raahen käräjäoikeuden päätös on kohdan yksi kohdalta täysin kestämätön.

 

Väite 2

 

Toiseksi Ahon kirjoituksessa on väitetty olevan syytä epäillä, että Kovalainen on käyttänyt luottamusmiesasemaansa monella tavalla väärin. Aholla on ollut tieto siitä, että Paavo Heikkisen Kovalaista vastaan ajama syyte luottamusaseman väärinkäytöstä oli hylätty. Hänellä on ollut tieto myös siitä, että Paavo Heikinen on tuomittu juuri tähän väitteeseen liittyen vastoin parempaa tietoa tehdystä perättömästä ilmiannosta. Tämän tiedon valossa Aholla ei ole voinut olla aineistoon syvällisen perehtymisen jälkeenkään vahvoja perusteita esittää edes syytä epäillä-tason väitettä Kovalaista kohtaan. Kyseessä on ollut väärä tieto ja vihjaus, sillä kirjoitus antaa ulospäin kuvan siitä, että Kovalainen olisi menetellyt rikollisesti.

Erkin kommentti perusteluiden kohtaan 2

Tässäkin kohdassa Seppo Heikkisen osuus on jätetty kokonaan käsittelemättä todistusaineistona. Myös kaikki todisteet 1-31 saakka on jätetty kokonaan huomioimatta päätöksen perusteluissa. Kysymys on syytä epäillä asiasta, mikä Erkki Aholla olisi pitänyt olla oikeus todistaa oikeaksi vielä suuremmalla syyllä sen takia, että hän joutui toimimaan oikeudessa ilman lainopillista oikeusavustajaa vastoin lakiaja rikosasissa, jossa hänelle olisi voitu langettaa vankeustuomio.

Otin todistusaineistoksi juuri Kovalaisen hoitaman Oulun raastuvanoikeudenistunnon, jossa jätettiin kuulematta todistajina väärän asennuksen tehneet Eero Tolonen ja Lauri Heikkinen sekä sen että tilausvahvistusta tulkittiin väärin. Näin Kovalainen sai aikaan Oulun rastuvanoikeuden väärän päätöksen. Samaan asiaan on kiinnittänyt huomiota myös Pertti Virolainen korkeimmalle oikeudelle tekemässään valituslupahakemuksessa. Todisteet 17,18 ja 19. Nämä Raahen käräjäoikeus jätti todistusaineistona kokonaan huomioonottamatta.

Käräjätuomari Jyrki Määtän päätöksen perustelu siitä, että Aholla ei ole voinut olla vahvoja perusteita esittää edes syytä-epäillä tason väitettä Kovalaista kohtaan on täysin kestämättömällä pohjalla. 

On myös otettava huomioon, että Hyrynsalmen nimismies Vesa Juntunen oli aikanaan virassa, kun rikostutkintoja asioissa suoritettiin. Siksi rikostutkinnat on tehty huonosti. Eivät poliisit uskaltaneet tutkia esimiehensä rikoksia. Asiassa toin todistusaineistona esille Iltalehden artikkelin ja kansanedustaja Sulo Aittoniemen eduskuntakyselyn, mitkä oikeus jätti kokonaan todistusaineistona huomioonottamatta. Vesa Juntunen tuomittiin aikanaan vankeusrangistuksiin asioissa, vaikka asiat tutkittiin varovaisesti. Erkki Aholla on ollut erittäin painavat syyt epäillä Mikko Kovalaisen tekemisiä. Katso vaikka todistusaineistot 1-31 sekä Mikko Kovalaisen saamat esiintymiskiellot ja tuomiot. Asiat toin esille Raahen käräjäoikeudenistunnossa.

 

Väite 3

 

Kolmanneksi Aho on väittänyt kirjoituksessaan, että Kovalainen oli lainannut päämieheltään kymmeniätuhansia rahaa ja jättänyt maksamatta lainaamansa rahat. Asiassa on Kovalaisen omallakin kertomuksella selvitetty, että rahan antaminen lainaksi ei ole valheellinen tieto. Kirjallinen todiste osoittaa, että Kovalaiselle on annettu lainaksi 10.000 markkaa. Tähän nähden Ahon kirjoituksessa ilmoittama rahamäärä sinänsä ylittää asiassa selvitetyn määrän.

 

Aho on edelleen väittänyt kirjoituksessaan, että Kovalainen on jättänyt lainan maksamatta. Kuten edellä on käynyt ilmi, on lainan maksuvelvollisuus jäänyt Joensuun käräjäoikeudessa käydyssä rikosoikeudenkäynnissä avoimeksi. Kovalainen on kertonut että laina on tullut hoidetuksi sillä, että hän tehnyt lainan sisältämät toimeksinatoon kuuluvat toimenpiteet ja enemmänkin. Tähän nähden Ahon väitteelle ei ole ollut vahvaa tosiasiapohjaa ja väite on katsottava perusteettomaksi etenkin,kun väite on koskenut kymmenentuhannnen sijasta kymmeniätuhansia. Kyseessä on ollut väärä tieto ja vihjaus.

Erkin kommentti väitteeseen 3

Rahanlainauksesta on kiistattomat todistusaineistot, joissa on pankkikuitti ja eräpäivä sekä todistajien lausunnot. Raahen käräjäoikeuden ja käräjätuomari Jyrki Määtän perustelu on virheellinen. Hän ei ole perehtynyt esitettyyn todistusaineistoon tai sitten on syytä epäillä hänen laskutaitoaan. Lainaa ei ole maksettu takaisin ajoissa, eikä ollenkaan. Siitä on lainanantajan ja ulkopuolisten todistajien lausunnot sekä Kovalaisen oma tunnustus. Katso todisteet 11, 12, 14 ja 27. Rahan lainaus on kiistaton samoin kuin se, että laina on jätetty takaisin maksamatta.

Todistenumero 15 ja 22 on jätetty kokonaan tuomion perusteluissa huomioonottamatta, vaikka kysymyksessä on käräjäoikeuden päätös jolla Kovalainen on velvoitettu maksamaan 9600 markan laina korkoineen takaisin. Todistusaineiston mukaan kysymys on kymmenistätuhansista markoista, sillä Paavo Heikkiseltä Mikko Kovalainen on lainannut rahaa 21 000 markkaa. Tämäkin syytteen kohdan ja päätöksen perustelun käräjätuomari Jyrki Määtän tuomiossa on kestämätön ja vuorenvarmasti väärä.

Ottaen huomioon, että Aho on kirjoituksessaan perättömästi väittänyt Kovalaisen syyllistyneen kahteen rikokseen ja koska hän ei ole millään tavalla pyrkinyt varmistamaan Kovalaisen kantaa asiaan ennen kirjoituksen laatimista, on tekoa pidettävä kokonaisuutena arvostellen törkeänä.

Erkin kommentti Raahen käräjäoikeuden tuomioon

Perustelu on täysin väärä ja kestämätön. Koko oikeudenkäynnistä näki, että käräjätuomari Jyrki Määtän toiminta oli asenteellista, puolueellista ja tarkoituksena oli koko ajan vain saada aikaan oikeuden väärä päätös. Asian voi todistaa kolme koko ajan oikeudenkäyntiä seurannutta henkilöä Alpo Ylitalo, Pentti Heikkinen ja Olli Puolitaival.

Erikoista kuitenkin oli se, että valmisteluistunnossa kaikki oli riidatonta todisstusaineistojenkin osalta pääasiassa. Käräjätuomari Jyrki Määttä totesi valmisteluistunnossa, ettei oikeudenkäyntiväitteelläni ole menestymismahdollisuuksia. Ahon oikeudenkäyntiväittämä syyttäjä Esa Mustosen ja tutkinnanjohtaja Raimo Ollilan esteellisyydestä jätettiin asiallisesti käsitelemättä. Asia siis jätettiin kokonaan tutkimatta. Syyttäjä Esa Mustonen ja rikostutkinnanjohtaja Raimo Ollila saivat toimia tässä prosessissa esteellisenä niin ettei asiaa edes tutkittu. On syytä epäillä, että tässä kohdin käräjätuomari Jyrki Määttä syyllistyi rikollisten suojeluun, oikeuden väärinkäytöön sekä virheelliseen menettelyyn tuomarina.

Huomautus

Todistusaineistoksi on hyväksytty Erkki Ahon osalta vain:
-valtakirjoja vain 4 kappaletta ja Heikkisten liitekirjoitukset
- Kauppakirjaa 23.9.1992 (Paavo Heikkisen allekirjoitusvertailu kohtaan 1.
- Syyttäjättämispäätös 14/96 Joensuu 26.2.1996
-Virolaisen loppulausunto Joensuun poliisilaitokselle 26.2.1995
- Suomussalmen kihlakunnanoikeus pöytäkirja 4.11.1992 ja pöytäkirja 3.2.1993
- Postisiirtokuitti lainaksi eräpäivä 15.6.1993

Kovalaisen todisteet:
Korkeimman oikeuden päätös nro 3257 19.11.1999 (Itä-Suomen hovioikeus 9.4.1998 ja Joensuun käräjäoikeus 14.3.1997
Joensuun käräjäoikeuden tuomio 25.4.2000

Kun arvioidaan Raahen käräjäoikeuden tuomarin toimintaa, niin on syytä palauttaa mieliin oikeudenkäymiskaaren 1 luku 12 §.

Oikeudenkäymiskaari 1 luku 12 §

Jos tuomari ilmeisestä huolimattomuudesta tahi ymmärtämättömyydestä tekee väärän tuomion, menettäköön virkansa kokonaan tahi määräajaksi, tahi maksakoon rahasakon, kolmijakoon, aina asianhaarain mukaan, ja korvatkoon kaiken vahingon. Jos hän sen tahallansa tekee, vihasta ja ilkeydestä taikka ystävyyden, lahjain ja voiton tähden, menettäköön virkansa, saamatta sitä koskaan takaisin, korvatkoon myös vahingon, ja lahjat menkööt vaivaisille. Jos joku sellaisen väärän tuomion tähden menettää henkensä tahi kunniansa, menettäköön tuomarikin pahuutensa ja ilkeytensä takia henkensä tahi kunniansa.

palautteet


Missä on perustelut?

Vastaus Lukijalle: Totuuden julkituominen on vaikeaa, toimintaani yritetään estää kaiken tavoin. Suomen viranomaisille totuus todistusaineistoineen on hankalaa julkaisua. Valheellisuus tulee näkyväksi laajemmallekin piirille. Myös nettisivustoani vastaan suoritetaan voimakkaita hyökäyksiä ja siksi sivujen toimiminen on jo kohtuuttoman vaikeaa. Samaten kirjani ja elokuvani koetaan kiusalliseksi todistusaineistoksi. Minulta estetään jopa asioiden esittäminen valtuustolle virallisessa kokouksessa, vaikka valtuusto on selvitystä itse pyytänyt. Mikäli nimimerkki Lukija on jotenkin asianomainen tai pystyy esittämään lisätietoa ko. oikeusprosessiin, niin pyydän ottamaan minuun suoraan yhteyttä.

Tämä asetelma ei tule pysymään hovioikeusasteella, kun Erkki tekee päätöksestä valituksen. On todella surkeassa tilassa Suomen oikeuslaitos, kun tehdään ja suolletaan päätöksiä tarkoitushakuisesti. Näyttää siltä, että kysymyksessä on tiettyjen myös oikeuslaitosta hallussaan pitävien tahojen yritys kostaa Erkille hänen johdonmukaisen toimintansa johdosta. Nähdään, että oikeuslaitos voi osoittaa mustan valkoiseksi ja vastaavasti valkoisen mustaksi, riippuen tilanteesta. Taso on suoraan HANURISTA!

Kuten olen jo aiemminkin kommentoidessani Erkin sivuja todennut, että Suomessa oikeuslaitosta käytetään koston välineenä. Vallassa olevat eivät suvaitse, että heidän tekemisiään kritikoidaan, saatikka kyseenalaistetaan taikka edes uskalletaan nousta heidän valtaansa vastaan. Asetelma Suomessa sattuu vain olemaan näin tunkkainen, Erkin sivut tuulettavat tätä Suomi-brändia satuttavalla tavalla. Missä on myytti Suomesta maailman vähiten korruptoituneena maana tai oikeusvaltiona. Onhan esim. tasavallan presidenttiä myöten kuljettu maailmalla oppimestarina arvostelemassa muiden maiden ihmisoikeustilannetta, samalla kun omat takapihat ovat siivoamatta sontaa ja paskakasoja täynnä.

Perustelematon tuomio, viranomaispäätös on aina törkeä ihmisoikeusloukkaus, joka on vietävä EIT:n

Edellä mainittu tuomio on nykytiedon valossa lähes huvittava, jos nyt tällaista sanaa voi käyttää näin vakavasta asiasta. Käräjätuomari on aivan selkeästi toiminut vannomansa tuomarivalan vastaisesti. Onko tällaisella tuomarilla uskottavuutta jatkaa tehtävässään? Jos tällainen tuomari saa jatkaa niin onko laillisuusvalvonta lainkaan uskottavaa Suomessa?

Pari kommenttia tuomion perusteluihin: Väite; "Kyseessä on selkeä väite siitä, että Kovalainen olisi syyllistynyt rikolliseen menettelyyn väärentämällä valtakirjoja". Kommentti; Käräjäoikeus - aivan oikein - vahvistaa, että valtakirjan väärentäminen on RIKOS. Väite:..."vaikka olikin todennäköistä, että Kovalainen oli itse kirjoittanut Paavo Heikkisen ja tämän veljen nimet valtakirjaan". Kommentti: Käräjäoikeus vahvistaa, että on todennäköistä, että Kovalainen on väärentänyt nimet valtakirjaan eli käräjäoikeuden oman em. lausunnon mukaan syyllistynyt RIKOKSEEN väärentämällä valtakirjat. Sääli kansalaisia, jotka hakevat oikeutta Raahen käräjäoikeudessa tai joutuvat syytteenalaiseksi siellä. Sääli Kovalaista, sääli Ahoa ja sääli kaiken tämän maksajia.

Asiaa käsitellyt käräjätuomari olisi saatettava vastuuseen tuomarin valan rikkomisesta ja vastuuseen valtiolle aiheutetuista kustannuksista. Jos tuomio on annettu tahallisesti tai typeeryydessä niin molemmat ovat yhtä pahoja tekoja ja tuomittavia. Toisaalta on todettava, että Erkki Aho kouluttaa koko yhteiskuntaa ja sen oikeusjärjestystä vastassaan näiltä sivuilta todettavissa oleva syvä mädännäisyys mitä tulee kansailaisten ihmis- ja muihin oikeuksiin. Kuka pysäyttää tämän totaaliseen tuhoon johtavan kehityskulun. Kansanedustajista siihen ei ole kun he välittömästi valituiksi tullessaan nousevat kansakunnan yläpuolelle vapaamatkustajiksi ja nautiskelijoiksi, joilla ei ole mitään vastuuta mistään. Kansalaiset olkaa nyt tarkkoja ja seuratkaa millaisia tyyppejä on pyrkimässä "hoitamaan suurempia tehäviä". Onko taustalla selvittämättömiä asioita?