Valtion rikollinen toiminta 5.

Erkki Aho   17 04 2007, 9:15


Otteita todistusaineistosta 5.

Presidentti Mauno Koiviston johtama vakaan markan politiikka johti siihen, että Suomen talous oli romahduspisteessä.

Harri Holkerin johtama rakennemuutoshallitus, jonka valtiovarainministerinä toimi nykyinen Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen, vei Suomen tuhon partaalle. Liikanen pelastettiin Brysseliin ja Esko Aho jatkoi Koiviston juoksupoikana ja toteutti vakaan markan politiikkaa kuuliaisesti.

Esko Ahon hallitus teki sen mitä tehtävissä oli. Suomeen saatiin yli
500 000 työtöntä, yli 60 000 elinkelpoista yritystä tuhottiin ja ylivelkaantuneiden määrä nousi 280 000. Stakesin tilaston mukaan
14 500 ihmistä teki itsemurhan.

RTS:n tilasto näkyy selkeästi talonvalmistajien tilanne. Vuonna 1989 valmistettiin 14 000 omakotitaloa elementeistä. Vuonna 1995 luku oli 2 900. Ylikapasiteettia oli runsaasti, noin viisinkertainen määrä kysyntään verrattuna. Kera Oy:ssä perustettiin ns. ruumiinpesuryhmä poistamaan ylikapasiteettia alalta. Ryhmä lienee perustettu vuonna 1992.

Presidentti Koivisto oli päättänyt pelastaa pankit. Siksi presidentti Mauno Koiviston toimesta kutsuttiin oikeuslaitoksen edustajia keskustelutilaisuuteen 6.5.1992 tasavallanpresidentin linnaan. Puhetta johti Korkeimman Oikeuden presidentti Olavi Heinonen. Tuo palaveri on saanut nimen Koiviston konklaavi. Tuossa palaverissa päätettiin antaa suosituimmuusasema pankeille oikeuskäsittelyissä. Tuon palaverin asiakirjat on julistettu salaisiksi. Liitteenä oheisena tasavallan presidentti Tarja Halosen päätös 24.10.2005, jossa hän julistaa salaisiksi presidentti Mauno Koiviston pyynnöstä ko. tilaisuuden asiakirjat. On syytä epäillä valtiopetosta tuossa ns. Koiviston konklaavissa.

Säästöpankkisopimuksessa sovittiin miltä aloilta pankit saavat poistaa ylikapasiteettia ja laittaa saatavansa valtion avonaiseen pankkitukipiikkiin. Näin pankeille annettiin vapaus tuhota noin 60 000 elinkelpoista yritystä ja laittaa saatavat valtion avonaiseen pankkitukipiikkiin. Pankit tuhosivat yrittäjien yritykset sekä omaisuuden ja saattoivat yrittäjät elinkautiseen velkavankeuteen. Lisäksi monista yrittäjistä tehtiin teatterioikeudenkäynneissä talousrikollisia. Säästöpankkisopimus on hyväksytty Esko Ahon hallituksen talouspoliittisessa ministerivaliokunnan 14.10.1993. Siihen kuuluivat pääministeri Esko Ahon lisäksi ministerit Iiro Viinanen, Mauri Pekkarinen, Jan-Erik Enestam ja Toimi Kankaanniemi. Esko Ahon hallituksen toimesta sopimus hyväksyttiin 22.10.1993. Sopimus on julistettu salaiseksi. Oheisena kopio salaiseksi julistetun sopimuksen sivusta, jossa määritellään tapettavien yritysten kriteerit.

Asioiden hoitamiseksi perustettiin roskapankki Arsenal, johon sijoitettiin hoitamattomia velkoja. Arsenaliin nimitettiin säästöpankkien johtajia peittelemään rikoksiaan. Oikeusministeriön varoilla Arsenal koulutti konkurssipesänhoitajia ja tilintarkastajia, jotta nämä osasivat tehdä asiapaperit niin, että toiminta näytti lainmukaiselta. Oheisena säästöpankkisopimuksen sivu.

Arsenalin saatavat myytiin 31.3.2000 ulkomaiselle yhtiölle rikosten peittelemiseksi ja rikollisten suojelemiseksi. Aktiv-Hansa kaupan allekirjoitti silloinen ministeri Suvi-Anne Siimes. Kauppasopimus täyttää törkeän petoksen tunnusmerkistön ja siinä on perustuslain vastainen korvausklausuuli. Todisteena törkeästä petoksesta Helsingin Sanomien lehtileike 1.4.2000. Rikollisille on annettu syytesuoja. Arsenalin asiat on julistettu salaisiksi.

Oheiset näköisliitteet:

Pankeille annettiin suosituimmuusasema ns. Koiviston konklaavissa eli pankki voitti ylemmissä oikeusasteissa. Asia päätettiin ns. Koivistossa konklaavissa 6.5.1992. (501)

Talonrakennusalalle muodostui ylikapasiteettia, jonka poistamista varten perustettiin ns. ruumiinpesuryhmä, mikä käytti ns. saattohoitajia ylikapasiteetin purkamiseen. RTS:n raportti paljastaa talonrakennusalan ylikapasiteetin. Asia junailtiin yhteistyössä kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa. (502)

Säästöpankkisopimuksessa määriteltiin toimialat ja kriteerit ylikapasiteettiin poistamiseen ja pankeille annettiin vapaat kädet tuhota yrityksiä mielivaltaisesti. Liitteenä kopio salaiseksi julistetun SSP-sopimuksen sivusta, jossa tapettavien yritysten kriteerit on määritelty. (503)

Lehtileike Helsingin Sanomista, mikä osoittaa ministeri Suvi-Anne Siimeksen törkeän petoksen. (504)palautteet


ei palautteita