Stora Enso teki jättitappiot – kuka kantaa vastuun?

Erkki Aho   23 10 2007, 21:59

Stora Enso myi Pohjois-Amerikan tytäryhtiönsä Stora Enso North American Pohjois-Amerikan johtavalle päällystetyn paperin tuottajalle NewPage Holding Corporationille.
__________________________________________________
S t o r a E n s o -yhtiön suurin omistaja on Suomen valtio.
__________________________________________________

Stora Enso myi Pohjois-Amerikassa kahdeksan paperitehdasta ostohintaa peräti kolme miljardia euroa halvemmalla. Luvut ovat samaa tasoa kuin Soneran kuuluisissa umts-kaupoissa. Tappioita on alaskirjattu vuosien varrella, mutta jättimunaus on sivuutettu julkisuudessa vähällä. Kuitenkin Suomen veronmaksajat ovat yhä konsernin suuromistajia. Taloussanomien laskelmien mukaan Amerikkaan katosi viisi miljardia euroa. Kauppalehti-ryhmään kuuluva Balance Consulting on laskenut, että Stora Enson operaatiot USA:ssa synnyttivät 5,6 miljardin euron loppulaskun. Stora Enso osti vuonna 2000 USA:sta Consolidated papersin 4,9 miljardilla eurolla. Stora Enso ilmoitti äskettäin Pohjois-Amerikan toimintojen myynnistä 1,8 miljardilla eurolla. Käteen ei kuitenkaan jäänyt mitään, sillä yhtiö on kuluttanut saneeraukseen, lisäinvestointeihin ja rahoitukseen suunnilleen myyntihinnan edestä rahaa. Consolidatedin oston pääarkkitehti on Storan eläkkeelle lähtenyt toimitusjohtaja Jukka Härmälä.

Jukka Härmälälle jättiedut

Vuodesta 2000 vuoteen 2006 Härmälä nosti bonuksia yhteensä 1,4 miljoonaa euroa. Härmälä sai palkkaa ja bonuksia 955 000 euroa vuonna 2000, jolloin Enso osti Consolidatedin. Summa kiipesi vuosi vuodelta, ja oli toissa vuonna peräti 1,9 miljoonaa euroa. Viime vuonna määrä putosi 1,6 miljoonaan euroon. Mukana näissä luvuissa ovat myös vapaaehtoiset eläkemaksut. Stora maksoi Härmälän puolesta vapaaehtoisia eläkemaksuja kotimaahan vuonna 2004 ja 2005 yhteensä 600 000 euroa. Kun kansainväliset eläkemaksut ynnätään bonuksiin, palkkaan ja luontaisetuihin, oli "palkka- ja bonuspotti" toissavuonna 1,65 miljoonaa euroa eli enemmän kuin edellisenä vuonna. Kansainväliset eläkemaksut, palkka, luontaisedut ja bonukset olivat yhteensä 1,58 miljoonaa euroa vuonna 2006. Härmälälle on jaettu myös optioita ja muita osakekannustimia. Niiden arvo oli 260 000 euroa viime vuodenvaihteessa. Miksi viisi miljardia euroa hukannut johtaja palkitaan?

Jukka Härmälä (s.1946) osallistui aikanaan pankkikriisin aiheuttamiseen. Hän oli yksi pankkipelin pelureista. Jukka Härmälä on ekonomi, joka toimi aikanaan KOP:n ulkomaantoiminnasta vastaavana johtokunnan jäsenenä vuosina 1984-88. Hänen aikanaan ulkomaisista sitoumuksista koitui kolmen miljardin markan luottotappiot.

Perustuslaki 117 §

Perustuslain 117 § on seuraava:

Vastuu virkatoimista. Virkamies vastaa virkatoimiensa lainmukaisuudesta. Hän on myös vastuussa sellaisesta monijäsenisen toimielimen päätöksestä, jota hän on toimielimen jäsenenä kannattanut. Esittelijä on vastuussa siitä, mitä hänen esittelystään on päätetty, jollei hän ole jättänyt päätökseen eriävää mielipidettään. Jokaisella, joka on kärsinyt oikeudenloukkauksen tai vahinkoa virkamiehen tai muun julkista tehtävää hoitavan henkilön lainvastaisen toimenpiteen tai laiminlyönnin vuoksi, on oikeus vaatia tämän tuomitsemista rangaistukseen sekä vahingonkorvausta julkisyhteisöltä taikka virkamieheltä tai muulta julkista tehtävää hoitavalta sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään. Tässä tarkoitettua syyteoikeutta ei ole, jos syyte on perustuslain mukaan käsiteltävä valtakunnanoikeudessa.

Kuka kantaa vastuun?

Eduskunnan talousvaliokunta aikoo selvittää Stora Enson seikkailut Yhdysvalloissa. Talousvaliokunta haluaa tietää, millaiset keskustelut ja päätökset edelsivät miljarditappiot aiheuttaneita jättikauppoja. Talousvaliokunta on kiinnostunut Stora Enson toiminnasta sen tähden, että Suomen valtio oli metsäyhtiön suurin omistaja vuonna 2000 ja on sitä edelleen yli 12 prosentin siivulla. Valiokunnan puheenjohtajan Jouko Skinnarin (sd.) mukaan Yhdysvaltain operaation alkamisen aikaisia kauppa- ja teollisuusministereitä ei ole päätetty kuulla.

Yhdysvaltoihin mentiin näiden kahden ministerin aikana: Erkki Tuomioja (sd.) ja Sinikka Mönkäre (sd.).
  • Syyllistyykö talousvaliokunnan puheenjohtaja virkavirheeseen kun tietoisesti jättää kuulematta vastuulliset henkilöt tässä? Ministerit vastaavat ministeriöidensä toiminnasta. He ovat vastuussa ministeriönsä virkamiesten toiminnasta.
  • Miten on mahdollista, että yhtiö, jossa valtio on merkittävä omistaja, voi tehdä viiden miljardin euron tappiot niin, ettei kukaan joudu vastuuseen asioista?
  • Miten on mahdollista, että Jukka Härmälälle on maksettu järkyttävän suuret palkkiot ja bonukset jättitappion aiheuttamisesta?

Laki on täysin selkeä ja kiistaton. Tällaisiin jättitappioihin täytyy löytyä vastuullinen. Veronmaksajien etujen valvoja tässä törkeydessä on löydyttävä. Tehtävänsä laiminlyönyt ministeri ja tämän alaisuudessa toimineet virkamiehet ovat myös taloudellisessa vastuussa veronmaksajia kohtaan.

Ihmettele itse:
http://www.storaenso.com/CDAvgn/main/0,,1_-1000-3218-,00.html


palautteet


Kyllä se niin on, että Suomen valtio kanslaisineen on ryöstön kohteena ollut siitä lähtien kun itseoppinut talusnero valittiin johtamaan tätä uralin takaa tullut sakkia. Kyllä kansalaiset saavat itseään syyttää valinnoistaan. On syytä epäillä, että suomensukuisessa kansassa on geenivirhe, joka kertaantuu sukupolvesta toiseen, joka puolestaan on johtanut nykyiseen tilanteeseen. Suomi ei kuulu ns. eurooppalaisten sivistyskansojen joukkoon vaikka täällä harhaisesti näin ajatellaan. Ei meidän tarvitse verrata muihin kuin ruotsalaisiin niin Ruotsissa asuneena oman henkilökohtaisen kokemukseni perusteella voin todeta, että ero on suuri ja sen kyllä havaitsee. Käytännön vertailuna voidaan käyttää niin yksinkertaista ja helposti ymmärrettävää kuin Suomen armeijassa tapahtuu ja näkyy. Alokasjoukosta nousee kaveri korpraaliksi ja saa jämät kaulukseensa niin jopa alkoi raiku, komennut ja ylemmyyden tunto. Näin se on nrmaalissa elämässäkin missä poliitikot ja etenkin virkamiehet ovat näitä "korpraaleja". Tämä näkyy aivan päivittäisessä toiminassa, joissa kansalainen joutuu "korpraalien kanssa tekemisiin.