Mikko Kovalaisen asiakirjaväärennökset puhuttavat edelleen - vastaus KO:n Hanna Nikkilälle

Erkki Aho   15 10 2008, 10:15

Kiitän korkeimman oikeuden hallinnollista lakimiestä Hanna Nikkilää minulle osoittamastaan kirjeestä 13.10.2008 diaarinumero K2008/75. Kirje on vastaus sähköpostiviestiini KO:n presidentti Pauliine Koskelolle.

Asia koskee korkeimman oikeuden menettelyä tuomionpurkuasioissa varatuomari Mikko Kovalaisen toimissa.

Hanna Nikkilä kirjoittaa, että lainvoiman saanut tuomio voidaan purkaa, jos asianosaisen edustaja tai avustaja on jutun yhteydessä syyllistynyt rikolliseen menettelyyn, jonka voidaan otaksua vaikuttaneen jutun lopputulokseen (Oikeudenkäymiskaari 31 luku 7 js 8 §). Henkilön syyllistyminen rikokseen todetaan tuomioistuimen tuomiolla, jota on edeltänyt poliisiviranomaisen esitutkinta. Jos asianosaiset katsovat Kovalaisen väärentäneen heidän nimensä avoimiin asianajovaltakirjoihin, tulisi heidän tehdä rikosilmoitus paikkakuntansa poliisiviranomaiselle.

KO:n hallinnollinen lakimies Hanna Nikkilä on kirjoituksessaan aivan oikeassa. Asia on juuri näin, jos Suomi olisi oikeusvaltio. Valitettavasti nyt on olemassa tekijöitä, jotka estävät totuuden esilletulemisen. Kysymys on oikeus- ja asianajajamafian toiminnasta. 

Yksi tärkeä tekijä on juuri poliisitutkinta. Otan esimerkkinä Paavo ja Seppo Heikkisen tapauksen Suomussalmelta. He joutuivat Hyrynsalmen silloisen nimismiehen Vesa Juntusen rikollisen toiminnan kohteeksi. Poliisi ei tutkinut eikä voinut tutkiakaan asiallisesti asioita, koska nimismies Vesa Juntunen oli virassa tutkintojen aikana ja Vesa Juntunen toimi silloin poliisien esimiehenä. Näihin aikoihin kuvioihin tuli mukaan varatuomari Mikko Kovalainen, joka saattoi vapaasti väärentää avoimia asianajovaltakirjoja tietoisena siitä, ettei asioita tulla tutkimaan kunnolla. Myös Oulun lääninhallituksen poliisiosasto lähti hyvä veli-periaatteella suojelemaan paikallisia poliiseja ja siksi rikokset jäivät asiallisesti tutkimatta. Mikko Kovalaisen väärentämät avoimet asianajovaltakirjat ovat vuorenvarmasti väärennettyjä. Sen näkee avoimien asianajovaltakirjojen allekirjoituksista, käsialanäytteistä, asianosaisten kuulustelukertomuksista, todistajien lausunnoista ja varatuomari Mikko Kovalaisen omasta tunnustuksesta syyttäjän päätöksessä. Itä-Suomen hovioikeuden päätös asiassa on vuorenvarmasti väärä. 

Lukuisat henkilöt voivat todistaa, että heidän nimensä avoimiin asianajovaltakirjoihin on varatuomari Mikko Kovalaisen väärentämä.

On syytä epäillä, että poliisi on tarkoituksellisesti jättänyt rikostutkinnat suorittamatta. Siitä on asiakokonaisuudessa lukuisia näyttöjä. Varatuomari Mikko Kovalaista on suojeltu poliisin ja oikeuslaitoksen toimesta. Esimerkiksi nyt on todisteena Rovaniemen Hovioikeudelle tehtävänä olevassa valituksessa lukuisia varatuomari Mikko Kovalaisen väärentämiä asiakirjoja muun muassa Seppo Heikkisen, Paavo Heikkisen, Heli Wikströmin ja Kaisa Suomalaisen nimiin. On syytä epäillä, että Espoossa myös Espoon poliisi on sotkeutunut Kaisa Suomalaisen asiassa rikoksiin varatuomari Mikko Kovalaisen kanssa. Ehkä siksi Espoossa ei saada aikaan asiallisia rikostutkintoja. Poliisi ei tutkinut näitä väärennettyjä asiakirjoja, koska Ylivieskan poliisilla Raimo Ollilalla ja syyttäjä Esa Mustosella oli tärkeämpää suojella hyvä veli-periaatteella Ylivieskan syyttäjä Sulo Heiskarin ja asianajajien rikollista toimintaa. Tässä yhteistyökuviossa oli mukana Raahen käräjäoikeuden tuomari Jyrki Määttä. Sen voivat asian käsittelyä Raahen käräjäoikeudessa seuranneet henkilöt todistaa.

Syyttäjä Sulo Heiskarin, poliisi Raimo Ollilan sekä konkurssipesänhoitajien Hannu Maskonen, Antti Latola ja Antti Kejon sekä varatuomari Paavo M. Petäjän rikollisten toimien osalta on minulla korkeimmassa oikeudessa purkuhakemus koodi H2007/154. Asiaani valmistelee korkeimmassa oikeudessa esittelijä Paula Helin ja asia on ollut korkeimman oikeuden käsittelyssä jo pitkästi toista vuotta. Rikostutkintaa asioissa ei saada aikaan, koska Ylivieskan poliisi Raimo Ollila toimii rikoksista epäillyn Sulo Heiskarin oikeana kätenä ja Oulun läänin poliisjohtaja Sauli Kuha suojelee Raimo Ollilaa ja Sulo Heiskaria sekä asianajajia ja varatuomareita. Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske suojelee Sulo Heiskarin, poliisien ja asianajajien sekä varatuomareiden rikollista toimintaa. Oulun KRP:n uusi päällikkö Leila Melander jatkaa edeltäjänsä Eero Klemetin linjalla suojelemalla poliisien ja syyttäjien sekä asianajajien sekä valtion virkamiesten rikollista toimintaa. Voidaan kysyä onko Leila Melanderin nimitys Oulun KRP:n päälliköksi tarkoin harkittu teko.

Kuviossa on mukana taustalla myös Ylivieskan laamanni Riitta Kuurinmaa-Myllyniemi ja Ylivieskan poliisipäällikkö Petri Oulasmaa. Katson, että ongelma on niin laaja, ettei sitä voida ratkaista ilman kunnollista puhdistusoperaatiota Suomen poliisikunnassa sekä syyttäjälaitoksessa.

Lähetän vastaukseni tiedoksi ja toimenpiteitä varten oikeuskansleri Jaakko Jonkalle, poliisiministeri Mikko Paaterolle, oikeusministeri Tuija Braxille, poliisiministeri Anne Holmlundille ja sisäministeriön poliisiosastolle sekä eduskunnan perustuslakivaliokunnalle ja tietenkin myös oman alueeni valituille tiedotusvälineille.

Kalajoella 15.10.2008 
Erkki Aho 

palautteet


Olen jo monesti sanonut, että Suomessa on hyvät lait ja erityisesti jos niitä vielä noudatettaisiin - erityisesti poliisit, tuomarit ja valtion virkamiehet. Silloin eläisimmekin oikeusvaltiossa. ON ihmetelty, miksi vääriä tuomioita Suomessa ei saa purettua. Nikkilän kuvaama malli ei toimi, koska poliisi, tuomiolaitos, syyttäjät eivät lähde korjaamaan vääriä tuomioita, koska täten tunnustaisivat itse omat virkavirheensä. Tutkinnan estämiseen heillä on omat keinonsa ja verkostonsa, jonka lopulta siunaavat ylimmät tuomarit, ylimmät syyttäjät ja laillisuusvalvojat. Petäjät ja muut saavat edelleen jatkaa prosessipetoksiaan esittelemällä oikeuslaitoksissa itse väärentämiään valtakirjoja tai parhaimmillaan heiltä ei edes vaadita asiakkaan valtuutusta mennessään oikeuteen esiintymään asiakkaan nimissä edistämään vastapuolen asiaa, ilman, että asianomainen tietää asiasta mitään, koska kuvioon kuuluu, ettei myöskään haasteita välttämättä tarvitse antaa....

I am VERY SORRY, koska minulla tipahti yksi t-kirjain pois sanasta pettäjä. Joten lause "Petäjät ja muut..." olisi alkuperäisessä palautetekstissä pitänyt kuulua: "Pettäjät ja muut..."

Oletko tietoinen eduskunnan oikeusasiamiehen virallisissa asiakirjoissa toteuttamista perustuslain loukkauksista ! Päätöksen EOA 876/2/05 mukaan poliisilla ei ole oikeutta suorittaa esitutkintaa kansalisen sille ilmoittamassa ministerivastuuasiassa. Mutta merkittävää on, ettei tuota anonyyminä suorittettua päätöstä koskaan toimitettu asianosaiselle ! Ja, että päätös salattiin kansalasilta 20.12. 2007 asti; kun hallitus oli jo ehtinyt antaa lakiesityksen He 55/2007; jonka lausunnonantajien lausunnoista selviää; ettei missään tapauksessa kansainvälinen rikostuomioistuin tule toimivaltaiseksi käsittelemään Suomea koskevia asioita. Tosiaisassa tuon asian kaltainen rikosilmoitus on tehty Porin poliisilaitokselle 2005 ja vartmemmaksi vakuudeksi 9.12. 2005 on lähetetty "syyteilmoitus" valtakunnasyytttäjänvirastoon ; jonka kirjaaminen kesti 8 kk (yli lain vaihtumisen); Oikeusministeriön Kriminaalipoliittinen osato on 2006 antanut asiasta lausunnon; jonka mukaan 8 kk kirjaamisaika on "kohtuuton". Asiapaperit on toimittettu ihmisoikeustuomioistuimeen diarinumerolla 24221/06; jossa Hirvelä ne seuloi 27.3. 2008; ja lähetti paperisilppuriin ! Näin suomessa "laillisuusvalvontaa" hoidellaan ! Tapaus juontaa juurensa lainsäädännöllisestä oikeudenloukkauksesta;kun 2002 isyyslaista "eräissä" tilanteissa poistettiin aviomiesten "tarpeeton" haasteoikeus aviolapseen nähden OM Koskisen ja Halosen allekirjoituksella. Halonen 2005 korjasi asian hiljisuudessa ennen vaaleja ... niimpä meillä Suomessa näiden tapahtumien seurauksena ihmisoikeusrikkomukset vanhenevät vuodenvaihteessa 2005/2006 ratifioidun lain (joka tehtiin omien perseiden pelastamiseksi) mukaan 2 vuodessa ! Muualla ihmisoikeusrikoset eivät vanhene ? Hyvä "oikeusvaltio" Suomi !

Ihmetyttää KKO:n vastaus. Minun nimiini alioikeudelle väärennetty valtakirja löytyi nimenomaan vasta yli kaksi vuotta myöhemmin KKO:n itsensä salaisiksi julistamista asiakirjakansioista.

Mikä mies tämä Kovalainen lienee kun hän on saanut näin tärkeän aseman suomalaisessa yhteiskuntakorruptiossa. Herää epäilys, että käyttääkö yhteiskuntavastuulliset häntä hyväksi. Onko kysymys insestistä, jossa hyväksikäytetty on tämä Kovalainen - tajuamattaan, että häntä käytetään pelinappulana Erkki Ahoa vastaan.