Korkeimman oikeuden jäsen Lauri Lehtimaja

Erkki Aho   26 03 2009, 13:13

image

Korkein oikeus teki 1.12.2008 diaarinumero H2008/220 numero 2597 perustelemattoman kielteisen päätöksen, minkä ratkaisijana on ollut mm. oikeusneuvos Lauri Lehtimaja.

 

• Oikeudenkäymiskaaren 24 luvun 4 §:n ja rikoslain 4 §:n 1 momentin mukaan tuomio on perusteltava.
• Suomen perustuslain 21 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada perusteltu päätös.
• Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan mukaan oikeuden päätös on perusteltava.
• Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen päätösten mukaan tuomio on perusteltava.

Koska Lauri Juhani Lehtimaja oli käsitellyt näitä asioita jo aikaisemmin toimiessaan eduskunnan oikeusasiamiehenä, niin hän on toiminut tässä esteellisenä päätöksentekijänä. 

• Tuomarin esteellisyysperusteista säädetään mm. oikeudenkäymiskaaren 13 luvun 1 §:ssä. 

Oikeuskanslerin tehtävä ylimpänä lainvalvojana on tutkia korkeimman oikeuden jäsenten, erityisesti Lauri Lehtimajan toiminnan lainmukaisuus. Tätä pyydän Lauri Jonkalta näiden päätöksien osalta, mitkä liittyvät kaikkien väärien tuomioitteni purkuhakemukseen. 

Miksi korkein oikeus saisi rangaistuksetta rikkoa Suomen perustuslakia, oikeudenkäymiskaarta ja toimia mm. ihmisoikeussopimusten vastaisesti?

Tarkemmin
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/03/korkeimman-oikeuden-jasen-lauri.htmlpalautteet


Tämä korkeimpien oikeusviranomaisten laittomuus alkaa näyttämään jo julkiselta pelleilyltä veronmaksajien kustannuksella. Erkki Aho on ne ajanut sellaiseen häkkiin, että ne eivät siitä enää pääse ulos ilman ulkopuolisen vahvan auktoriteetin puuttumista tähän ilveilyyn. Olisko tasavallan presidentti Halosesta tähän? Jos ei niin mikä taho se voisi olla?

Suomessa korkeimman oikeuden jäsen, jonka pitää olla täysin nuhteeton, paavillisempi kuin Paavi itse, rikkoo itse Suomen perustuslakia, Ihmisoikeussopimusta. Miten tämä on mahdollista Suomessa, oikeusvaltiossa? Kyllä on mennyt härskiksi suorastaan sikamaiseksi.

Mitä suurin kunnioitus ja huomionositus sinulle Erkki Aho, että olet pannut alttiiksi henkilökohtaisen persoonasi, perheesi lapsineen ja sukulaisineen. Aluksi olet joutunut naurunalaiseksi, hyljetyksi ja leimattu jopa hulluksi. Persoonasi on ollut niin vahva, että olet jaksanut taistella koska olet itse tiennyt olevasi oikeassa. Sinä olet tehnyt meille tavallisille suomalaisille, mutta myös koko kansakunnalle suuren palveluksen, josta moni jää sinulle velkaa, jota sinä et kuitenkaan edes ole ajatellut näin. Tuhannet ja tuhannet ovat hengessä mukana.

Korjaan edellistä Hebrekan kommentia siten, että sadat tuhannet kansalaiset ovat tietoisia näistä sotkuista. Mihin tämä pahimmillaan johtaa jos korjausta ei saada näihin asioihin? Kuka tästä lopullisesti vastaa?

Nettipalstoilla mikään asia ei korjaannu, siis koulunpenkille, työelämään ja itse noihin korkeisiin virkoihin. Samalla kateus hälvenisi..