Päätös 9.9.2008 Dnro 136/41/08

Erkki Aho   19 09 2008, 10:43

Tässä jälleen kerran hyvä esimerkki, miten kollegiaalinen suojelujärjestelmä toimii: apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalskeen päätös.

Olen pyytänyt valtakunnansyyttäjävirastoa ryhtymään toimenpiteisiin syyttäjä Sulo Heiskarin ja syyttäjä Esa Mustosen toiminnan johdosta. Epäilen molempia syyttäjiä rikollisten suojelusta ja rikosten peittelystä. Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske teki suojelupäätöksen asiassa.

Kun luin allaolevaa saamaani apulaisvaltakunnansyyttäjän päätöstä, niin mieleeni tuli oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 10 a §:

Jos asiamies tai avustaja osoittautuu epärehelliseksi, ymmärtämättömäksi tai taitamattomaksi taikka jos hänet havaitaan toimeensa muutoin sopimattomaksi, saa oikeus evätä häneltä vallan esiintyä siinä jutussa. Oikeus voi myös, milloin syytä on, kieltää häneltä oikeuden enintään kolmen vuoden aikana toimia siinä tuomioistuimessa asiamiehenä tai avustajana. Jos kysymys on asianajajasta, oikeuden on päätöksestään ilmoitettava yleisen asianajajayhdistyksen hallitukselle.

Kommentit tarpeettomia!

Valtakunnansyyttäjäviraston päätös 9.9.2008 Dnro 136/41/08
Aihe: Mikko Kovalainen
Te olette Keskusrikospoliisille osoittamassanne kirjoituksesanne katsonut mm. Oulun kihlakunansyyttäjän Esa Mustosen toimivan Oulun kihlakunnansyyttäjä Sulo Heiskarin rikoskumppanina.
Kirjoituksenne ei anna aihetta toimenpiteisiin.
Syyttäjän menettelyn osalta kirjoituksastanne ei käy riittävän yksilöidysti selville, mihin virheeseen, missä vaiheessa ja millä tavalla katsotte syyttäjän syyllistyneen. Valtakunnansyyttäjäviratolla ei ole siitä olmenevien tietojen perusteella mahdollista tutkia syyttäjän menettelyä.
Kirjoituksenne liite palautetaan ohessa.
Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske

Neuvotteleva virkamies Virpi Jalkanen

Tiedoksi

Kihlakunnansyyttäjä Esa Mustonen

Kihlakunnansyyttäjä Sulo Heiskari

Selvyyden vuoksi mainitsen nämä kyseessä olevat kirjoituksen liitteet:

1.  Selvitys syyttäjä Esa Mustosen toiminnasta Mikko Kovalaisen asiassa
2.  „Olet Maamme Armahin Suomenmaa“- kirja
3.  „Olet Maamme Armahin Suomenmaa“- kirjan asiakirjoista yksityiskohtainen selvitys, mistä käy selville mihin rikoksiin muun muassa syyttäjä Sulo Heiskari on syyllistynyt
4. „Laman ja Rahan pelurit“- kirja
5.  DVD-elokuva: „Mayday From Finland“

Huomautus

Mikko Kovalaisen teot näkyvät yksilöitynä päiväkirjassani www.erkkiaho.com/blog.palautteet


Miten tuo päätös tuli noin nopeasti. Oliko se jo etukäteen valmiiksi laadittu? Voi Suomi-parkaa.

Luulitko todella VKSV:n ryhtyvän toimenpiteisiin rikollisten asianajajien toimien tutkimieksi ? Jo 2005 lähetin kyseiseen virastoon "ilmoituksen syytteeseenpanosta"; koska muutoin eduskunnan oikeusasiamiehen toteamia virkarikosia ei yleensä laiteta syytteeseen. Nyt kuitenkin valtakunnasyyttäjänvirasto mitä ilmeisimmin tarkoituksella viivytti kirjaamista 8 kk. Tuona aikana ehti laki noiden ilmoittamieni virkarikosten vanhenemisesta muuttua niin, että nykyään ihmisoikeusrikokset Suomessa vanhenevat 2 vuodessa ! Kun vihdoin sain "ihmisoikeus"tuomioistuimen antamaan asialle diaarinumeron oli seuraus 27.3. 2008, että kaikki asiapaperit seulottiin ja lähetetiin paperisilppuriin Hirvelä esittelijänään. Tapauksessa oikeudenkäynnin alku viipyi vuoden verran lainsäädäntövirheen takia. Halonen korjasi tuon isyyslain virheen 2005 asetuksellaan (hiljaa ennen vaaleja). Asianosaiselta kansainvälisten lakien vastaisesti puuttunut haasteoikeus on asia; jota ei julkisuuteen haluttu. Asiaa ovat "käsitelleet" niin VKSV, oikeusasiamies, oikeuskansleri kuin monet muutkin tahot. Mutta syy asian salaamiseen löytyy eduskunnan oikeusasiamiehen päätöksestä 876/2/05 ja sitä seuranneesta He 55/2007 lainmuutoksen lausunnonantajan lausunnosta ( ettei missään tapauksessa käy niin, että kansainvälinen rikostuomioistuin tulee toimivaltaiseksi käsittelemään Suomea koskevia asioista). Ilmeisesti tämän pelossa "oikeusasiamieskin" antoi tuon päätöksensä julkisuuteen vuosia myöhässä rikkoen perustuslakia epäämällä päätöksen asianosaisilta ja viivyttämällä julkaisua. Esimerkiksi hallituksen esitys on annettu enenkuin tuo päätös julkistettiin. Onkin olemassa jo julkiset todisteet siitä, kuinka Suomi ja suomen viranomaiset rikkovat tietoisesti kansainvälisiä sopimuksia ja ihmisoikeuksia; sekä Suomen perustuslakia. Mm. ulkoministeriöön lähetty pyyntö asiakirjakopioiden toimittamiseksi kansainväliseen rikostuomioistuimeen on "ilmeisen" juuttunut jonkin virkamiehen pöydälle. Tässä toditeet siitä; kunka meillä toimii "oikeuslaitos"; syyttäjälaitos ja "ylin" "laillisuusvalvonta"; eli ei toimi mitenkään ... ei edes lain mukaan 1.5. 2008 asti; jota enen "oikeuskansleri" katsoi, ettei hänen tarvitse käsitellä tuon lakimuutoksen ratkaisevan käsittelyn 2 kansanedustajan mahdollista jääviyskysymystä. kas, kun ratkaisevaan istuntoon "toimivaltaisena" osallistui sen poliisilaitoksen päällikkökansanedustaja, jonka "toimipisteeseen" alkuperäinen rikosilomoitus "lain mukaan puuttuneen esitutkintaoikeuden" mukaisesta ministeri ja presidentinvastuuasiasta tehtiin ! Niimpä, koska tapauksen kestäessä jopa "oikeusasiamies" tuli rikkoneeksi lakia käsitellessään korkeimmassa hallinto-oikeudessa olleen asian ... oli anonyymi "päätös" ainoa tapa salata omat lainrikkomukset. (oikeusasiamies ei ole toimivaltainen käsittelemään asiaa, joka on oikeuden käsiteltävänä). Kuitenkin korkein hallinto "oikeus" päätöksessään toteaa ettei sen tarvitse käsitellä asiaa; koska "oikeusasiamies" ja lakia rikkonut viranomainen ovat asian "korjaneet". Ihmisoikeusrikkomukset Suomessa siis "korjataan" salaamalla lähes kaikki asiapaperit ja rikkomalla lisää lakeja. Asiapaperit ovat "kansainvälisen elimen" käännettävinä; mutta uskon Suomen virkamiesten ja "päättäjien" saavan näppinsä väliin taas jollakin lailla. Ollaankin presidentin valtaoikeuksia pienentämässä; mutta sanokaa minun sanoneen kyseessä on VIRKAVASTUUN LEIKKAUS ! Esimerkiksi jo 2007 alkuvuodesta OM työryhmämietinnön 21:2006 pohjalta polkaistiin lakiesitys, jonka teksti kulki suunnilleen näin "mikäli kansalainen kokee oikeudenloukkausken virkamiehen lainvastaisen toiminnan seurauksena on vahingonkorvausvostuussa valtio"; tuo lakiesitys onneksi kaadettii ja jopa uutisoitiin; mutta sen taustat ovat yhä julkinen salaisuus; koska lausunnonantajana oli muuan Pellonpää ... jolle ilmeisesti oltiin perustamassa "kansalista ihmisoikeus-instituutiota"; jolla olisi ollut valta vetää juttuja pois ihmisoikeustuomioistuimsesta "oikeusministeriön alaiseen hyvityslautakuntaan". Niimpä nykyinen järjestelmä on Hirvelän 97 % "seulontakynnys". Vain muutama asianajaja sai juttujaan EIT:n käsittelyyn; mutta virallisten asiakirjojen kertomana Pellonpää oli "erään tällaisen" lopputyön "avustajana" . Jääviyskysymyksiä EIT ei ole koskaan käsitellyt; ja koskaan tuskin tulee käsittelemään. Nimpä näillä argumenteilla Suomen viimeisen 10 vuoden aikana seulotut ja osa käsitellyistä tapauksista pitäisi ottaa tuomionpurkukäsittelyn kohteeksi ? Juna kulkee, mutta tuomarit ja asianajajat pysyvät erehtymättöminä vuodesta toiseen. Ja muitahan ei pian "oikeuslaitokseen" enää hyväksytäkkään ? Jotakin siis on saatu aikaiseksi julkisuudelta piilossa; virkamiesten kovasta vastarinnasta huolimatta. Vaikkemme muuta voi pidetään julkisuuden paine riittävän kovana ... kyllä se kattila joskus voi räjähtääkkin ? Pysyn itsekkin EOK:n jäsenenä sen viimeaikaisesta politisoitumisesta huolimatta ... mutta kerroppa Esko hyvä onko meillä parempaa tarjolla ... oikeusasiamies kenties ? Tässä eräs paljastus politiikan tosi likaisesta pelistä julkisuuden ulkopuolella ... uskokoon ken tahtoo. Näiden syiden takia katson; ettei miesten kokemat oikeusturvaongelmat vieläkään "mahtuneet" tulevaan hallitusohjelmaan. Tieto on mutta omat perseet ovat tulella; pidetään liekki kytemässä, ehkä vielä joskus housut palavat puhki asti ja mätäpaise paljastuu.