Poliitikot kiemurtelevat vaalirahasotkussa

Erkki Aho   19 06 2008, 8:06

image

Kristilliset eivät saaneet aikaan vaalirahasotkusta välikysymystä, koska muiden oppositiopuolueiden ryhmäpuheenjohtajat päätyivät torjumaan välikysymyksen. Välikysymyksen esittämiseen tarvitaan 20 kansanedustajan allekirjoitus. Siihen kristillisien seitsemän kansanedustajan määrä ei riitä. Välikysymystä on pidetty selkeästi mahdollisena vaihtoehtona, ellei pääministerin oma-aloitteista ilmoitusta tule. Vaalirahasotkua on puitu etenkin mediassa jo kuukauden päivät, mutta tehdyt rikkeet eivät ole johtaneet minkäänlaiseen poliittiseen vastuunkantoon.

Kristillisten Päivi Räsänen kirjoittaa blogissaan näin:

Kun vaalirahoitusilmoituksesta annettua lakia aikoinaan säädettiin, sanktiot jätettiin pois, sillä mahdollisia rikkeitä ei haluttu viedä käräjätupiin setvittäviksi. Sen sijaan korostettiin, että seuraamukset ovat poliittisen vastuun piirissä. Rivikansanedustaja kantaa poliittisen vastuunsa seuraavissa vaaleissa. Sen sijaan erityisen luottamuksen varassa toimivat ministerit ja valiokuntien sekä ryhmien puheenjohtajat kantavat poliittisen vastuun luopumalla näistä tehtävistään, palaamalla riviin. Yksikään lainvastaisen vaalirahailmoituksen jättänyt ei ole poliittisia seuraamuksia kokenut.

Miksi oppositiopuolueet eivät kiinnostuneet välikysymyksestä?

On enemmän kuin todennäköistä, että Sdp ja Vasemmistoliitto eivät halunneet ammattiyhdistysliikkeen vaalituen nostamista esille välikysymyskeskustelussa. SDP:lläkään ei ole puhtaat jauhot pussissa, sillä KMS:n tuki on kelvannut myös SDP:n kansanedustajille. Sdp:n entinen puheenjohtaja Eero Heinäluoma sai KMS-rahaa 10 000 euroa ja entinen SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtaja Matti Ahde saman verran. Entisen pääministerin Paavo Lipposen puoliso Päivi Lipponen sai 5 000 euroa täsmärahaa. Heinäluoman 84 720 euron vaalibudjettiin sisältyi myös 30 930 euron tuki yrityksiltä ja seminaarinmyyntituloja 22 230 euroa sekä materiaalimyyntiä 13 010. Näin selkeä ja paljastava on Heinäluoman ilmoitus vaalirahoista. Matti Ahde jätti KMS-tuen kokonaan ilmoittamatta tai kätki sen ilmoituksessa 17 459 euron yritystukiin, jotka hän ilmoitti saaneensa 21 yritykseltä. Mielenkiintoinen tuki Ahteen ilmoituksessa on 21 010 euron tuki etujärjestöiltä, säätiöiltä, yhdistyksiltä ja vastaavilta. Miten tuki jakaantuu, se ei ilmoituksesta selviä. Mielenkiintoinen tukija on myös Sdp:n varapuheenjohtajalla Maria Richardson-Guzeninalla. Euroopan Magu ry on tukenut häntä 24 150 eurolla. Naantalin työväenyhdistys ry on tukenut entistä piispaa ja nykyistä Sdp:n varapuheenjohtajaa Ilkka Kantolaa 20 500 eurolla. Taitaa olla aika varakas työväenyhdistys.

Päivi Lipposta on tukenut Phoebus ry seminaarituloilla 19 637 eurolla. Erkki Tuomioja ilmoittaa 37 215 euron vaalibudjettinsa omiksi varoiksi 32 832 euroa. Erkki Tuomioja sai Tieto-Finlandia palkinnon kirjasta Häivähdys punaista. Tieto-Finlandia-palkinnosta päätti saman puolueen henkilö silloinen Suomen Akatemian johtaja Raimo Väyrynen. Kun Raimo Väyrynen oli antanut noin 26 000 euron Tieto-Finlandia-palkinnon ulkoministeri Erkki Tuomiojalle, niin tämä junaili Väyrysen uuden ulkopoliittisen instituution Upin johtajaksi. Tieto-Finlandin palkintorahan ulkoministeri Tuomioja aikoi käyttää vaalirahoitukseensa. Tätä todistaa myös hänen vaalirahoitusilmoituksensa. Uuden Sdp:n puheenjohtajan Jutta Urpilaisen taulukaupan tuotot vaalikampanjassa olivat Jutan ilmoituksen mukaan 7 650 euroa.
Katso verottajan ohje:
http://www.vero.fi/default.asp?article=3387&domain=VERO_MAIN&path=5,40,87&language=FIN

Vasemmistoliitolla oma KMS

Vasemmistoliiton kärkiehdokkaat saivat 2007 eduskuntavaaleissa yli 100 000 euron tuet puoluetta lähellä olevalta Ohjelmatyö r.y:ltä. Ohjelmatyö-niminen yhdistys tuki puoluejohtoa ja sen mieleisiä ehdokkaita summilla, jotka vetävät vertoja kohuyhdistys Kehittyvien maakuntien Suomelle.

Ohjelmatyö tuki mm. puolueen puheenjohtajaa Martti Korhosta 22 000 eurolla ja ex-puheenjohtajaa Claes Anderssonia 15 000 eurolla. Yhdistys maksoi myös mm. kansanedustaja Erkki Virtaselle 5 000 ja kansanedustaja Matti Kankaalle 2 000 euroa. Varaedustaja Sirpa Puhakka on ilmoittanut saaneensa 12 000 euroa. Lisäksi mm. kansanedustaja Minna Sirnö on ilmoittanut 8 200 euroa "valtakunnallisilta työväenjärjestöiltä" ja varaedustaja Kari Uotila 12 000 euroa "valtakunnallisten ay-järjestöjen yhteistukea".

Yhdistyksen takana on 4-5 valtakunnallista järjestöä, jotka on keränneet rahat eri lähteistä. Korhonen ja Andersson ilmoittivat virallisessa vaalirahailmoituksessaan saaneensa suuret summat "valtakunnallisilta työväenjärjestöiltä". Kansanedustaja Erkki Virtanen ilmoitti ensin "valtakunnallisilta työväenjärjestöiltä". Hän kuitenkin täydensi ilmoitustaan kertoen Ohjelmatyön 5 000 euron tuesta.

Kansan Uutiset listaa erittelemättömiä etujärjestösummia ilmoittaneiksi myös kansanedustajat Matti Kauppilan (9 400 euroa), Jaakko Laakson (4 024 euroa) ja Merja Kyllösen (4 215 euroa mm. Palvelualojen ammattiliitolta). 1960-luvulla perustetun Ohjelmatyön puheenjohtaja on puolueaktiivi Tanja Vihersaari. Korhosen mukaan yhdistyksen sihteeri on vasemmistoliiton talouspäällikkö Matti Tokkari.

Toinen vasemmistoliiton rahavirtoja ohjaillut yhdistys oli Punajuuri r.y., jonka puheenjohtaja on SAK:n varapuheenjohtaja ja ed-kansanedustaja Matti Huutola (vas). Sen kautta kulkivat eduskuntaehdokkaille SAK-laisten liittojen vasemmistoryhmien tukirahat. Ammattiyhdistysliike rahoitti vasemmistopuolueita noin 200 000 - 300 000 eurolla.

Perussuomalaisten vaalirahoitus

Perussuomalaisten Uudenmaan piiri on rahoittanut Timo Soinin vaalikampanjaa 19 553 euron verran. Eduskuntaryhmän puheenjohtajan Raimo Vistbackan vaalikampanjaa on ilmoituksen mukaan tukenut Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan piiri yhteensä 12 000 eurolla. Uskoo ken tahtoo.

Ruotsinkieliset saavat rahaa upporikkaalta säätiöltä

Puolueiden kampanjabudjetit viime eduskuntavaaleissa ilman ehdokkaiden henkilökohtaisia budjetteja olivat:
- Keskusta 1 500 000 euroa,
- Kokoomus 900 000 euroa,
- SDP 900 000 euroa,
- Vasemmistoliitto 850 000 euroa,
- RKP 900 000 euroa,
- Vihreät 500 000 euroa,
- Kristillisdemokraatit 210 000 euroa ja
- Perussuomalaiset 215 000 euroa.

RKP:n vaalibudjetti ei ole oikeassa suhteessa muihin puolueisiin. Ruotsalainen kansanpuolue saa jatkuvaa rahoitusta niin vaaleihin kuin muuhunkin toimintaansa Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland -säätiöltä. Rahaa tehdään pörssissä, mutta säätiön taustahahmot pysyvät piilossa.

Eduskuntavaalivuonna 2007 puolue sai säätiöltä 800 000 euroa. Tänä vuonna, kun on kunnallisvaalit, tukisumma nousee lähelle viime vuoden lukuja. Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland –säätiö on kuusi vuotta sitten perustettu ja sen tarkoituksena on Gustavsonin mukaan tukea poliittista toimintaa, joka tähtää Suomen kaksikielisyyden turvaamiseen. Puolueen puheenjohtaja Steffan Wallin sai KMS-rahaa eli niinsanottua täsmätukea 10 000 euroa.

Osattiin sitä ennenkin

Otan esimerkin Metallityöväenliiton vaaleista vuodelta 1975. SDP:n taloudenhoitaja Pentti Ketola jäi ko. vuoden lokakuussa kiinni Arlandan lentokentällä juuri metallivaalien alla. Hänen laukustaan ja taskuistaan löytyi yli 200 000 Ruotsin kruunua. Hiukan ennen Ketolaa tullin lävitse saapasteli sdp:n järjestösihteeri Lauri Metsämäki. Hänen taskuissaan oli yli 50 000 kruunua. Rahat oili tarkoitettu demreiden metallin vaalien voittamiseen. Rahat olivat tulleet sveitsiläiseltä pankkitililtä, jolle ne oli sijoittanut Länsi-Saksan metallityöväenliiton silloinen puheenjohtaja. Myöhemmin selvisi, että rahojen todellinen lähde oli CIA, joka kanavoi Sveitsin kautta rahoja Euroopan ammattiyhdistysliikkeelle, joka haluttiin pysyvän demareiden käsissä.

Entinen maatalousministeri ja kansanedustaja Heimo Linna kirjoittaa Keskipohjanmaa-lehdessä kuinka kansanedustaja, josta myöhemmin tuli Suojelupoliisin päällikkö jakoi eduskunnassa vaalirahaa vuonna 1970. Hän antoi Linnalle käteen 1500 markkaa ilman kuittausta, mutta jos olisi halunnut suuremman summan niin siihen olisi tarvinnut kuittauksen. Linna ei ottanut vastaan suurempaa summaa ja niinpä hänet myöhemmin luettiin Kekkosen ulkopolitikkan vastustajaksi.
Lisää korruptioaiheesta osoitteessa:
http://yle.fi/mot/260499/kasis.htm

Päätelmä

Vaalirahoitus on saatettava rikostutkintaan. Minun oikeustajuni mukaan on syytä epäillä, että rikoksen tunnusmerkistöt täyttyvät vaalirahoituksessa. Vuoden 2007 eduskuntavaalien vaalirahoituksen lainvastaisuus on ollut tietoista ja tahallista. Etenkin keskustan piirissä. Ei voi myöskään välttyä vaikutelmalta, että vaalirahan maksamisella on suoritettu korruptoituja kytkentöjä maankäyttöön ja yksityiseen liiketoimintaan. Vaalirahojen alkuperä on selvitettävä tarkasti. Mikäli jotkut kansanedustajat istuvat nyt eduskunnassa ns. pestyn rahan avulla, niin tavallista äänestäjää 
on kyllä petetty suurimman kautta. Taulukaupan varjolla saavutettu demokraattinen vaalitulos on naurettava.

Vaalirahoituslakia on uudistettava niin, että vaalikampanjan koko kirjanpito kaikkine tositteineen toimitetaan vaalien jälkeen vaali-ilmoituksen yhteydessä määrättyyn paikkaan. Vaali-ilmoituksessa eritellään kaikki yli 3000 euron lahjoitukset. Kansanedustajien vaalikirjanpitoa tulee valvoa ja tarkistaa siihen virallisesti määrätty sellainen taho, johon kansalaiset voivat luottaa.

Aiheeseen liittyvät muut kirjoitukset päiväkirjassa

» Lain väärällä puolella
» Maksullinen arvovaltavaikuttaminen
» Onko Suomen Keskustan toiminta rehellistä ja luottamusta herättävää?
» Vaalirahoitus ei ole taulukauppaa!
» Politiikan likainen peli paljastuu
» Keskustalla pitkät perinteet taulukaupoissa ja tukien jakamisessa
» Keskustan hyvät ja huonot kansanedustajat
» Politiikkojen uskottavuus koetuksella

Kuva
Osio Karlssonin piirroksesta

palautteet


Pääministerin onneksi nyttemmin on tullut tapetille ns. Tiitisen lista, josta Vanhanen suosittelemassa tutkimusta - vaan miten on, koska tulee vaarirahasotkusta samanlainen kannanotto vai jatkuuko kiemurtelu?

Vaalirahasotku toisaalle Pääministerin onneksi nyttemmin on tullut tapetille ns. Tiitisen lista, josta Vanhanen suosittelemassa tutkimusta - vaan miten on, koska tulee vaarirahasotkusta samanlainen kannanotto vai jatkuuko kiemurtelu?