Kauppojen purkaminen 9.

Erkki Aho   18 04 2007, 23:50

Otteita todistusaineistosta 9.

Arsenal Oy:n ja Kera Oy:n kiristyksen jälkeen PR-Teollisuus Oy:n toimitusjohtajaksi valittu konsultti Stig Weckström ei saanut PR-Teollisuus Oy:tä konkurssiin suunnitellussa ajassa.

Kun PR-Teollisuus Oy:n hallituksen jäsenet huomasivat, ettei saattohoitaja Stig Weckströmillä ollut puhtaat jauhot pussissa, niin hänelle annettiin lopputili. Tosin hänelle annettiin mahdollisuus itse sanoutua irti tehtävästä. Samalla myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja kansanedustaja Markku Koski sai lähteä.

Yritys pyöri kolmessa vuorossa joten töitä riitti. Siksi PR-Teollisuus Oy:tä oli erittäin hankala ajaa konkurssiin.

Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesänhoitajat Antti Latola ja Hannu Maskonen päättivät purkaa tehdyt kaupat. Kiinteistökaupat purettiin 19.3.1996 ja muut kaupat 18.4.1996. Kiinteistöjen kaupat pitää lain mukaan tehdä niin, että kaupanvahvistaja on mukana purkamisessa. Latola ja Maskonen purkivat kaupat ilman kaupanvahvistajaa. Lieneekö syynä ollut se, että jos kaupanvahvistaja olisi ollut mukana niin salatut pantatut kiinnitykset olisivat paljastuneet.

Irtaimen kaupan purkamiseen sovelletaan kauppalakia. Konkurssipesä myyjänä on yksipuolisesti purkanut kaupan mm. kirjallisella ilmoituksella. Kauppakirjassa 11.5.1995 myyjä nimenomaisesti pidättää itsellään omistusoikeuden kaupan kohteisiin siihen saakka, kunnes koko kauppasumma on maksettu. Myyjän purkuoikeudesta on säädetty kauppalain 54 §:ssä. Myyjän purkuilmoitus on peruuttamaton, katso mm, Telaranta: Sopimusoikeus, Helsinki 1990 s.39. Kun ko. kauppa on purettu, ovat myös takaussitoumukset rauenneet. Takaussitoumus on liitännäinen pääsitoumukseen, joten missään tapauksessa takaussitoumukset eivät voi jäädä voimaan kun pääsitoumus puretaan.

Vaikka kauppa on sitovasti ja lopullisesti purettu ja takaukset ovat rauenneet sen myötä, on konkurssipesä siitä huolimatta hakenut Ylivieskan käräjäoikeudessa suoritustuomion takaajia vastaan. Ylivieskan käräjäoikeus on 28.6.1996 antanut takaajia vastaan tuomion väärillä tiedoilla ja tällöin takaajia on edustanut oikeudessa heidän tietämättään ilman heidän valtakirjojansa konkurssipesänhoitajat Sampsa Teittinen ja Jyrki Anttinen.

Varatuomari Paavo M. Petäjä on myös antanut lausuman asiassa Ylivieskan käräjäoikeudelle, missä hän myöntää kanteen oikeaksi. Paavo M. Petäjällä ei ollut asianosaisten valtakirjoja ja toimeksiantoja asiassa.

Ylivieskan käräjäoikeuden tuomio on varmasti väärä, mutta asianosaiset eivät ole voineet käyttää lainsuomia oikeussuojakeinoja asiassa, koska heille ei ole toimitettu Ylivieskan käräjäoikeudesta päätöstä, jotta he olivat voineet valittaa asiasta.

Kaiken lisäksi taattavasta summasta, mikä oli kauppojen purun yhteydessä rauennut, oli maksettu jo yli miljoona markkaa. 19.6.1995 oli maksettu 401 444,45 markkaa, 28.3.1996 500 000, 00 markkaa ja 8.5.1996 100 000, 00 markkaa. Tuomio oli haettu 1 130 000, 00 markasta. Näin Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä syyllistyi moninkertaisiin törkeisiin rikoksiin.

Asiakirjaliitteet

Kaupanpurkuilmoitus 19.3.1996 (901)

Kaupanpurkuilmoitus 18.4.1996 (902)

Maksukuitti 28.3.1996 esimerkkinä. Tämä raha oli saatu Alavieskan kunnalta investointiavustuksena sen jälkeen, kun Alavieskan kunta oli ollut päättämässä Arsenalin tiloissa siitä, että PR-Teollisuus Oy ajetaan konkurssiin (903)

Paavo M. Petäjän väärä lausuma Ylivieskan käräjäoikeudelle. Lausuma on annettu ilman asianosaisten valtakirjoja ja toimeksiantoja (904)


palautteet


ei palautteita