Värikästä menoa .... – Mikko Kovalaisen kovuus koetellaan

Erkki Aho   07 05 2009, 20:05

Raahen käräjäoikeus käsitteli 7.5.2009 turvaamistoimiasiaa varatuomari Mikko Kovalaisen hakemuksesta. Vastaajana oli Erkki Aho. Raahen käräjäoikeus on käsitellyt asiaa 21.8.2008 ja nyt asia on Rovaniemen hovioikeuden käsittelyssä, jonne siitä on varatuomari Mikko Kovalainen itse valittanut. Raahen käräjäoikeus käsitteli asiaa torstaina 21.8.2008 valmisteluistunnossa ja hylkäsi varatuomari Mikko Kovalaisen vaatimukset hukkaamiskiellosta ja vakuustakavarikosta. Myös Kovalaisen vaatima Ahon mielentilatutkimus sai Raahen käräjäoikeudelta hylkäävän päätöksen.

Mikko Kovalainen on lähettänyt samat aineistot Rovaniemen hoviokeuteen kuin Raahen käräjäoikeuteenkin, joten nyt samaa asiaa käsitellään kahdessa eri oikeusasteessa samanaikaisesti ja Raahen käräjäoikeudessa toiseen kertaan. Asiakokonaisuus on parasta aikaa Rovaniemen hovioikeuden käsittelyssä, jonne Mikko Kovalainen on lähettänyt aineistonsa 9.3. ja 11.3.2009. Rovaniemen hovioikeus on pyytänyt samassa asiassa lausumaa minulta, Erkki Aholta, samanaikaisesti. Tämä on oikeusvaltio Suomi.

Oikeudenkäymiskaari sanoo

Oikeudenkäymiskaari 18 luku (22.7.1991/1052) Samassa oikeudenkäynnissa käsiteltävistä kanteista ja väliintulosta riita- asiassa 1 § (22.7.1991/1052) Kantajan samaa vastaajaa vastaan samanaikaisesti nostamat useat kanteet on käsiteltävä samassa oikeudenkäynnissä, jos ne johtuvat olennaisesti samasta perusteesta.

Miten tämä on mahdollista?

Minulle jäi sellainen mielikuva Raahen käräjäoikeudenistunnosta, että käräjätuomari Timo Tammiketo ei ollut perehtynyt vastineeseeni juuri lainkaan. Mielestäni hän oli ulkona asioista kuin lumiukko. Ehkä hän ei ole lukenut vastinetta tässä jutussa sähköpostina, vaan on saanut sen paperitulosteena. Siinä on valtava ero sisällössä. Tämän päivän (7.5.2009) Helsingin Sanomat uutisoi isolla, että kansalaisten sähköpostit katoavat virkamiesten koneille. Epäilen, että minulle tässä jutussa on käynyt juuri näin. Katso
• Vastaus turvaamistoimiasiassa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/03/raahen-karajaoikeus-karajatuomari-timo.html

ja
• Onko laki väärässä?
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/04/onko-laki-vaarassa.html

Mielestäni nyt on kiistattomasti osoitettu, että on syytä epäillä, että laki on Raahen käräjäoikeudessa väärässä eikä oikeus siellä toteudu.

Pyydän heti Rovaniemen hovioikeutta, joka valvoo Raahen käräjäoikeuden toimintaa, ottamaan kantaa asiaan tuoreeltaan. Siksi lähetän tämän jutun Rovaniemen hovioikeudelle. Pyydän myös oikeuskansleria ottamaan kantaa asiaan tuoreeltaan. Tämä on siis samalla kantelu oikeuskanslerille Raahen käräjäoikeuden toiminnasta.

Samalla ihmettelen, miksi oikeuskanslerille tekemäni kantelu Raahen käräjäoikeuden käräjätuomari Jyrki Määtän, poliisi Raimo Ollilan ja syyttäjä Esa Mustosen toimista ei etene lainmukaisesti? Olen tehnyt kantelun ja laillisuusvalvojan olisi pitänyt pyytää vastine asiassa asianomaisilta ja minulla on oikeus antaa vastapuolen vastaukseen vastine. Nyt näin ei ole toimittu. Perustuslakivakivaliokunta on vastuussa laillisuusvalvojien toiminnasta. Siksi tämä asia menee tiedoksi ja toimenpiteitä varten myös perustuslakivaliokunnalle ja tasavallan presidentille, Tarja Haloselle. 

Edellinen Raahen käräjäoikeuden päätös tapahtui minun oikeustajuni mukaan esteellisen rikostutkinnan ja esteellisen syyttäjän toimesta. Käräjäoikeuden tuomari Jyrki Määttä toimi puolueellisesti ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti kieltäessään minua kuulustelemasta vastapuolen todistajaa. Myös oikeudenkäyntiväitteeni jätettiin käräjätuomari Jyrki Määtän toimesta asiallisesti käsittelemättä. Nyt odotan oikeudenmukaista ja lainmukaista Rovaniemen hovoikeuden käsittelyä oikeudenkäyntiväittämälleni ja edellytän suullista käsittelyä ilman aiheetonta viivytystä, jotta Mikko Kovalaisen teoista saadaan totuus julki. Oikeudenkäyntiväittämän käsittely Rovaniemen hovioikeudessa lain- ja oikeudenmukaisesti on äärettömän tärkeää minulle kuten myös Suomen kansalaisille.

OLEN NYT ODOTTANUT 14 VUOTTA OIKEUDENMUKAISTA OIKEUDENKÄYNTIÄ!

Oikeus ei toteunut 

Raahen käräjäoikeudenistunossa oikeus ei mielestäni toteunut. Pyysin useita kertoja varatuomari Mikko Kovalaista yksilöimään, mikä tieto nettisivuillani ei pidä paikkaansa. Hän ei pysynyt yksilöimään yhtäkään tietoa. Pyysin käräjätuomari Timo Tammiketoa yksilöimään ko. tiedot. Hänkään ei pystynyt yksilöimään yhtäkään tietoa johtuen ehkä siitä, että oli mielestäni erittäin heikosti perehtynyt asiaan. Sellaisen vaikutelman sain asian käsittelystä.

Jätin todistusaineistoiksi muun muassa Seppo Heikkisen todistuksen siitä, että hänen nimensä on väärennetty avoimeen asianajovaltakirjaan ja valtakirjan todisteeksi asiasta. Tätä asiaa ei ole käsitelty missään oikeusasteessa aikaisemmin. Samanlaiset tiedot olivat myös Paavo Heikkiseltä, Heli Wikströmiltä ja Kaisa Suomalaiselta. Lisäksi jätin todisteeksi varatuomari Mikko Kovalaisen toiminnasta vakuutuspetoksia koskevat asiakirjat ja eräänlaisen kiristyskirjeen, jonka varatuomari Mikko Kovalainen oli lähettänyt Kimmo Lampolalle. Lisäksi jätin Se-lehden kolmisvuisen artikkelin varatuomari Mikko Kovalaisen toimista.

Oikeustajuni mukaan käräjätuomari Timo Tammikedon olisi ensin pitänyt tehdä päätös siitä voidaanko samaa asiaa yleensäkään käsitellä toiseen kertaan Raahen käräjäoikeudessa ja samanaikaisesti kahdessa eri oikeusasteessa yhtä aikaa. Tämän hän jätti tietoisesti tekemättä. Siksi minun on syytä epäillä, että oikeus Raahen käräjäoikeudenistunossa ei toteudu. Käräjäoikeuden päätös on odotettavissa 18.5.2009. Minä kuitenkin toimin välittömästi, koska nyt ei ole aikaa odottaa, vaan Mikko Kovalaisen toimiin on puututtava välittömästi.

Mikko Kovalainen valehteli oikeudessa vastuuttomasti pyrkimättäkään todistamaan puhumiaan asioita oikeaksi ja todeksi. Vastuu oli siis kuulijalla. Mikko Kovalaisella ei ole esiintymiskieltoa Raahen käräjäoikeudessa eikä Rovaniemen hovoikeudessa, kuten niin monessa käräjä- ja hovioikeudessa on ollut.

Olen vaatinut lukuisia kertoja poliiseja, valtakunnansyyttäjävirastoa, laillisuusvalvojia, sisäasianministeriön poliisiosastoa ja keskusrikospoliisia tutkimaan varatuomari Mikko Kovalaisen rikolliseksi epäiltävän toiminnan. Toistaiseksi avunpyyntöni ovat kaikuneet kuuroille korville ja varatuomari Mikko Kovalainen saa jatkaa toimiaan vapaasti ja villisti kuin sika vatukossa muun muassa oikeuslaitoksen väärinkäyttöä ja yhteiskunnan varojen tuhlausta. 

Olen lukuisia kertoja vaatinut varatuomari Mikko Kovalaisen pidättämistä ja vangitsemisoikeudenkäynnin välitöntä järjestämistä, mutta viranomaiset eivät välitä torjua rikoksia. On käsittämätöntä, kuinka välipitämättömiä Suomen poliisiviranomaiset ja laillisuusvalvojat voivat olla. Ei ole ihme vaikka rikolliset Suomessa saavat juhlia.
Poliisi ei toimi rehellisesti

Tänään 7.5.2009 sain KRP:n talousrikosyksikön päällikön Tapio Kalliokosken sähköpostin, jossa hän ilmoitti siirtäneensä PR-talojen konkurssivyyhden tutkinnan Oulun KRP:lle Leila Melanderille. Tämä on suoranaista pelleilyä, sillä Oulun KRP:n entinen päällikkö Eero Klemetti on keskeinen epäilty samoinkuin Oulun KRP:n tutkija Tapio Mäkelä. 

Muut epäillyt ovat syyttäjä Sulo Heiskari ja varatuomari Antti Latola sekä varatuomari Paavo M. Petäjä. Kaiken lisäksi Leila Melander on tehnyt jo asiassa tutkimattajättämispäätöksen eli siis virkarikoksen, mistä olen tehnyt valtakunnansyyttäjävirastolle tutkintapyynnön. Ilmoitin Tapio Kalliokoskelle, että asia kuluu valtakunnansyyttäjäviraston toimivaltaan, koska rikoksista on syytä epäillä poliiseja.

Myös Kalajoen jutun osalta tilanne on se, että Oulun poliisi ei voi olla tutkinnanjohtajana, koska epäiltyinä ovat Kalajoen poliisi ja Ylivieskan poliisi Raimo Ollila sekä Kalajoen kunnallispoliitikot ja virkamiehet. Asia siis kuuluu valtakunnansyyttäjän toimivaltaan.

Nyt on välttämätöntä, että vastuulliset poliitikot perustuslakivaliokunnassa ja hallintovaliokunnassa sekä oikeus- ja sisäministeri ryhtyvät asian vaatimiin toimenpiteisiin Suomen palauttamiseksi oikeusvaltioiden joukkoon. On käsittämätöntä, että varatuomari Mikko Kovalaisen oikeuslaitoksen väärinkäyttöön ei puututa. Hänellä on lukuisia kunnianloukkausoikeudenkäyntejä menossa niitä kohtaan, jotka ovat epäilleet hänen, Mikko Kovalaisen toimien lainmukaisuutta. Yhteiskunnan reseursseja säästetään rajusti, jos varatuomari Mikko Kovalainen pidätetään ja vangitsemisoikeudenkäynti järjestetään ensi tilassa

Tänään 7.5.2009 Mikko Kovanainen uhosi Raahen käräjäoikeudessa muun muassa toimillaan kansanedustaja Esa Lahtelaa vastaan sekä lukuisia muita henkilöitä vastaan. Pyydän kansanedustaja Esa Lahtelaa lähettämään minulle kopion hänestä Mikko Kovalaisen tekemän rikostutkintapyynnön. 


palautteet


Kuinka paljon oikeustaisteluissasi kuluu veronmaksajien rahaa? Käsittääkseni olet kohtalaisen varaton mies. Mistä rahat?

Kodanik on aiheelliseti huolissaan tästä pelleilystä. Mitä Erkki Ahoon tulee niin hänelle virtaa henkistä apua kautta maailman. Avuanantajien joukossa on henkiklöitä, jotka katsovat ulkoapäin tätä hyvinvointioikeusvaltioilveilyä ja heitttävät muutaman satatuhatta euroa Erkille avuksi pelastamaan isänmaamme puniikkirosvojen kynsistä.

Onko yhteiskunna oikeusjärjestys muodostunut paateroinniksi?

Erkki Aho tekee suurtyön kun putsaa yhden koijarin markkinoilta häiritsemästä normaali-ihmisten elämää. Tämä kertoo yhteiskunnan rappiotilasta sen, että hän tekee sen työn, joka viranomaisille itsestään selvänä olisi kuulunut.

Huolestuttavinta tässä asetelmassa on se, että Erkin oikeustaistelu osoittaa konkreettisesti Suomen oikeusjärjestyk-sen rappion! Näin ei pitäisi käydä, kuten esimerkit osoittavat. Edelleen näyttää siltä, että mitä enemmän näitä "paskaläjiä" tongitaan, niin mitä syvemmälle kasoja tongitaan, niin aina vaan pahemmalta näyttää. Suomen Eduskunnan perustuslakivaliokunta on pistänyt päänsä pensaaseen piiloon ja odottaa, että virkamiesten suojeluorganisaatio ja tutkinnan estämis-veljeskunta hoitaa työnsä ja piilottaa rikoksia ja viivyttää oikeudellisen tasa-arvon saavuttamista Suomessa. Haju ei ole enää ainoa seuraus "tonkimisesta", vaan kysymys on myös Suomen uskottavuudesta maailmalla. Näissä olosuhteissa Suomea ei voi enää pitää länsimaisena, demokraattisena sivistysvaltiona. NS. Suomi-brandia on vaikea kirkastaa ilman oikeudellisen tilanteen selkiyttämistä laillisuuden suuntaan.

Voi sua... sun juttusi alkavat olla jo huonoa huumoria, kun käytät niissä oikeita nimiä.

Erkki Aholla on erittäin narsistinen ilme kasvoilla.Taitaa äijä nauttia kun saa kansalaisten vero rahoja tuhulata.Siinä on isänmaalisuus kaukana Terveiset Pyhäjoelta