Lainvastainen kaupanvahvistus

Erkki Aho   15 04 2007, 21:13

image

image

image

image

image

Otteita todistusaineistosta 3.

Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän väliaikaiset pesänhoitajat Antti Latola ja Hannu Maskonen myivät Euronio Oy:lle 11.5.1995 kolmella eri kauppakirjalla vaihto-omaisuuden, tuoteoikeudet, keskeneräisen sopimuskannan, keskeneräiset työt, koneet ja laitteet sekä kiinteistöt että maa-alueet. Konkurssisäännön mukaan väliaikaiset pesänhoitajat eivät voi myydä kiinteää omaisuutta. Pesänhoitajat myivät toisen omaisuutta ja salasivat 47 miljoonan pantatut kiinnitykset.

Kaupan tekemisen aikaan voimassa oli vuoden 1734 kauppakaari. Suomessa otettiin 1930-luvulla käyttöön kaupanvahvistusjärjestelmä. Toisen todistajan tuli tästä lähtien olla erityinen virkatodistaja, julkinen kaupanvahvistaja. Vuoden 1933 lainmuutoksen jälkeen muotosäännös edellytti edelleen toista todistaa. Vuoden 1734 maakaari edellyttää kahta todistajaa, joiden molempien tulee olla paikalla kun kauppasopimukset allekirjoitetaan.

Toinen kauppasopimuksen allekirjoittaja Heino Virta todistaa, ettei hän ole koskaan nähnyt kaupanvahvistajaksi merkittyä Sulo Heiskaria. Sulo Heiskari ei ollut paikalla Oulussa Hannu Maskosen toimistossa silloin kun kauppasopimukset allekirjoitettiin.

Lisäksi kaupanvahvistajan kutsuma todistaja Arto Ranta-Ylitalo todistaa, ettei hän ollut paikalla Oulussa kun kauppasopimukset allekirjoitettiin.

KRP:n talousrikosyksikön päällikkö Tapio Kalliokoski on tietoisesti tehnyt asiassa väärän päätöksen. Hänen olisi pitänyt tutkia kaupanvahvistuksen lainmukaisuus ja se, että onko kaupanvahvistuksessa toimittu rikollisesti. Tapio Kalliokoski on tehnyt päätöksen siitä, onko Arto Ranta-Ylitalon nimikirjoitus väärennetty. Sellaista tutkintapyyntöä hänelle ei ole esitetty.

On täysin riidatonta, että kaupanvahvistukset on tehty vastoin lakia.

Heino Virta on esittänyt epäilyksen, että kaupanvahvistajaksi on tietoisesti valittu tuleva syyttäjä. Syyttäjällä on mahdollisuus estää rikostutkinnat ja viime kädessä tehdä rikoksissa syyttämättäjättämispäätös.

Oikeustaistelijat ry:n hallituksen puheenjohtaja on esittänyt epäilyksen, että tietyissä rikoksissa syyllisille on taattu syytesuoja. Tällaisia rikoksia ovat mm. Arsenalin toimintaa koskevat rikokset.

Ohessa kuvattu todistusaineisto:

Kauppasopimuksen allekirjoittajan Heino Virran todistus (301)

Kaupanvahvistajan kutsuman todistajan Arto Ranta-Ylitalon todistus asiassa (302)


palautteet


Kiinnitin huomiota seuraaviin asioihin: - Julkisen kaupanvahvistajan olisi pitänyt olla yhtäaikaa todistajansa kanssa paikalla, kun kiinteistökauppoja vahvistetaan, hänen olisi pitänyt varmistaa, että myyjällä on valtuudet myydä kiinteistö. Tätä Heiskari ei ole tehnyt. Ostajataholta, kun ostaja oli osakeyhtiö, olisi Heiskarin pitänyt vaatia nähtäväksi hallituksen pöytäkirja, josta olisi voinut nähdä, millaisin ehdoin yhtiö on päättänyt tehdä kaupat. Näitä varmistuksia Heiskari ei ole tehnyt. Näin on dokumenttien pohjalta pääteltävissä ja esitetyillä kirjallisilla todisteilla asetelma on todistettu! Julkinen kaupanvahvistaja on menettelyllään mahdollistanut rikokset!