Verotus oikeudenmukaisemmaksi

Erkki Aho   09 03 2007, 10:27

image


Verotusasioissa Suomessa on parantamisen varaa.

Joissakin maissa veroja ei tunneta lainkaan tai verot ovat hyvin minimaaliset. On luonnollista, että maailman rikkaimmat yksityishenkilöt ja suuret yhtiöt pyrkivät sijoittamaan ns. kotipaikkansa tällaisiin maihin. Rikkaus vetää uutta rikkautta perässään ja pienetkin verot suurista summista takaavat silti riittävät yhteiskunnalliset toimintavarat. Verot vähenevät näissä paikoissa entisestäänkin.

Korkean verotuksen maissa kansalaisten työnteon motiivi on heikko, koska verot tuntuvat ihmisten mielestä vievän kaiken ansion. Tuotteliaisuus ja yritteliäisyys riippuu maan verotuksellisista määräyksistä. Verotus kaikkine osamuotoineen on demokratian diktatuuri. Kaikki vakuutukset, myös vapaaehtoiset, ovat osa ihmisen elämää rajoittavaa epäsuoraa verotusta eri nimellä. Monia toimia ei saa tehdä nyky-yhteiskunnassa ilman pakollisia vakuutuksia tai kaikennimisiä osuusmaksuja. Rahan keruun nimitysten keksimisessä eduskunnan kekseliäisyys on kiistatta ollut loistavaa, päätöksien vaikutusten tuntemuksessa vähemmän ansiokasta.

Verotus on monimutkaista ja sen täytyy olla monimutkaista, jotta kaikkia kansalaisia kohdeltaisiin oikeudenmukaisesti, vähäosaisia ja rikkaita tasavertaisesti. Pätevää yleisreseptiä ei ole vielä kukaan keksinyt. Siis korkeampi verotusaste jossakin maassa aiheuttaa yleensä lisää monimutkaisuutta ja säännöstöjä, joita lopulta ei sitten voida hallita ja toteuttaa tarkoitetulla tavalla. Jossakin on myös raja, missä ihmisten veronmaksukyky loppuu ja yhteiskunta joutuu elättämään tavallista veronmaksajaa. Mikä aiheuttaa edelleen verotuksen kiristämistä, mutta verot lankeavat sitten yhä harvempien palkansaajien harteille. Järjestelmä saavuttaa luonnollisen rajansa, mahdottomuutensa.

Välillisissä veroissa, kulutustuotteiden verotuksessa pulmana on hintojen nousu kohtuuttomaksi verojen takia. Kilpailu ei toimikaan tuotteen hinnan määrittäjänä, eikä kysynnän ja tarjonnan laki, vaan raskasliikkeinen vero-osuus. Oiva esimerkki tästä on vaikka bensiini, jota oikeastaan pitäisi nimittää veroksi eikä menovedeksi, koska polttonesteen hinnasta suurin osa on veroa. Ei itse myytävää tavaraa. Arvonlisäverotusjärjestelmä kuulosti tullessaan oikeudenmukaiselta, mutta on aiheuttanut valtavan byrokraattisen työosuuden niin liikkeenharjoittajille kuin valtiollekin. Jatkuvat muutokset ja korjaussäännökset tässä osoittavat vain järjestelmän kypsymättömyyttä. Myöskään arvonverolisävero ei ole puhdas keinottelusta. Erään tapauksen olen kertonut päiväkirjassani.

Verotuksen keskeiset epäkohdat Suomessa on korjattava
Seuraavassa pääperiaatteita lyhyesti.

Ruuan arvolisäveroa on laskettava aluksi 17 prosentista 12 prosenttiin ja tulevan vaalikauden aikana ruuan arvolisävero on saatava eurooppalaiselle tasolle eli n. 8-9 prosenttiin. Ruuan arvonlisäveron alentamisesta hyötyvät suhteessa eniten pienituloiset.

Eläkeläisten verotusta on kevennettävä. On käsittämätöntä, että eläkeläinen joutuu maksamaan samasta tulosta noin neljä prosenttia korkeampaa veroa kuin palkansaaja, kun kysymys on 13 000 –35 000 euron tuloista. Menettely on mielestäni perustuslain vastainen. Tämä epäkohta on korjattava niin pian kuin mahdollista. Eläkeläisille tulisi antaa mahdollisuus käydä töissä vielä eläkkeellä olleessaan työntulon eläkkeeseen vaikuttamatta. Silloin eläkeläisiltä voitaisiin jättää palkkatulosta palkan sivukulut perimättä ja verotuskin voisi olla minimaalista. Tulevalla vaalikaudella veronalennukset on painotettava pieni- ja keskituloisiin. Henkilökohtaisen verotettavan tulon alarajaa on nostettava 10 000 euroon vuodessa. Pienet tulot ja vähimmäisetuudet on saatava verovapaiksi.

Perintövero on poistettava. Muutos on tehtävä asteittain, jolloin aluksi poistetaan perintö- ja lahjavero puolisoilta, lapsilta ja omilta vanhemmilta.

Alkoholiveron korottamisella voidaan vaikuttaa alkoholin väärinkäyttöön. Verotuksen ohella myös valistusta on tehostettava. Yleisen työllisyystilanteen parantuessa, veroruuvia helpottamalla yhä harvemmat tarvitsevat lohdutusta päihteistä. Verokierre on ratkaistava kokonaisuutena.

Autoverouudistus on tehtävä Ruotsin mallin mukaisesti niin, että se on linjassa EU:n kanssa.

Nämä muutokset on oltava osa 3 miljardin euron köyhyyspakettia, mikä tulee olemaan seuraavan hallituksen keskeisin asia. Valitettavasti minulla ei ole vielä käytössäni tarkkoja laskelmia kaavailemistani veromuutoksista.

Valokuva
Kalajoen silloisen verotoimiston edustalla 1960-luvulla. Kuvassa edessä keskellä 1984 edesmennyt verojohtaja Paavo Honkela Kalajoelta

_________________________________________________________
Kiitos Kaj palautteesta
Lähtökohtani asiassa on se, ettei pidä verottaa kahteen kertaan samoista asioista. Perintöverotus on sellainen. Korjaaminen taas on sellainen asia, jossa todennäköisesti joudutaan etenemään askel askeleelta.


palautteet


Olen eri mieltä perintöverosta. Leski vapautettakoon tietenkin verosta mutta ei muita. Eläkejohtajat ja poliitikot valittavat että rahaa ei ole eläkeindeksin korjaamiseen. Tässä sitä olisi. Sehän on lähes korvamerkittyä käytettäväksi eläkeläisten hyväksi.

http://9122bccdad6ad302d9c8e0f9e4be36fe-t.huihg897.info <a href="http://9122bccdad6ad302d9c8e0f9e4be36fe-h.huihg89 7.info">9122bccdad6ad302d9c8e0f9e4be36fe</a> [url]http://9122bccdad6ad302d9c8e0f9e4be36fe-b1.huihg897.inf o[/url] [url=http://9122bccdad6ad302d9c8e0f9e4be36fe-b2.huihg897.inf o]9122bccdad6ad302d9c8e0f9e4be36fe[/url] [u]http://9122bccdad6ad302d9c8e0f9e4be36fe-b3.huihg897.info[ /u] e03050ea2e02bd604983470c788d56c6

http://9487c4ebd36092e4d3e66e0df9a2da6e-t.k90u0h.info <a href="http://9487c4ebd36092e4d3e66e0df9a2da6e-h.k90u0h. info">9487c4ebd36092e4d3e66e0df9a2da6e</a> [url]http://9487c4ebd36092e4d3e66e0df9a2da6e-b1.k90u0h.info[ /url] [url=http://9487c4ebd36092e4d3e66e0df9a2da6e-b2.k90u0h.info] 9487c4ebd36092e4d3e66e0df9a2da6e[/url] [u]http://9487c4ebd36092e4d3e66e0df9a2da6e-b3.k90u0h.info[/u ] 86b4eaaaf8201e29470f084ce1d2d695