Konkurssiin väärillä tiedoilla 10.

Erkki Aho   19 04 2007, 0:32


Otteita todistusaineistosta 10.

Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä, jonka suurimmat velkojat eli päämiehet olivat Arsenal Oy ja Kera Oy, hakivat PR-Teollisuus Oy:n konkurssiin, vaikka kaupat oli purettu.

Konkurssilainsäädännön mukaan saatavan tulee olla selvä ja riidaton. Kun kaupat oli purettu, niin saatava ei ollut selvä ja riidaton. Kauppojen purkamisten jälkeen olisi tullut tehdä selvitys tilanteesta. Tätä ei tehty. Kaiken lisäksi takaukset olivat purkautuneet kaupan purkujen yhteydessä.

Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä haki PR-Teollisuus Oy:n konkurssiin, vaikka se todellisuudessa oli velkaa enemmän PR-Teollisuus Oy:lle kuin PR-Teollisuus Oy Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesälle, koska kaupat oli purettu. Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä olisi todennäköisesti mennyt itse konkurssiin, jos olisi tehty selvitys kauppojen purkamisen jälkeen.

Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä haki PR-Teollisuus Oy:n konkurssiin täysin väärillä tiedoilla. Menettely on todella törkeä teko, vaikka otetaan huomioon koko Suomen oikeushistoria.

Erikoista konkurssiasiassa on se, että konkurssiinhakija eli Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä antoi Ylivieskan käräjäoikeudelle lausuman asiassa PR-Teollisuus Oy:n puolesta ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja väittäen sopineen asiasta Suomenselän Lakiasiaintoimiston kanssa. Suomenselän Lakiasiaintoimistolla ei ole ollut toimeksiantoa asiassa, eikä myöskään valtakirjoja hoitaa asiaa. Siksi Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän lausuma Ylivieskan käräjäoikeudelle on väärä ja erikoinen. Ylivieskan käräjäoikeuden olisi pitänyt tarkistaa valtakirja Paavo M. Petäjältä, koska hän ei ole asianajaja, vaan varatuomari.

Paavo M. Petäjä on tuomittu oikeudessa rikoksesta ja siksi hän ei todennäköisesti ole Suomen Asianajajaliiton jäsen. Paavo M. Petäjä todistaa Oulun KRP:lle, ettei hänellä ole ollut toimeksiantoa konkurssiasiassa. Paavo M. Petäjä oli antanut myös takausasiassa lausuman Ylivieskan käräjäoikeudelle ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja.

Paavo M. Petäjän menettelystä tehtiin rikostutkintapyyntö Oulun KRP:lle, mutta Oulun KRP jätti asian selvittämättä. Konkurssivalvonnassa Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä valvoi konkurssivalvonnassa saatavansa kaupan purkamisesta johtuvina saatavina.

Näköisliitteet asiakirjoista:

Konkurssihakemus, mikä on tehty väärillä tiedoilla (1001)

Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän lausuma PR-Teollisuus Oy:n puolesta. Lausuma on tehty ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja (1002)

Paavo M. Petäjän tunnustus Oulun KRP:lle ettei hänellä ollut toimeksiantoa asiassa (1003)

Rikostutkintapyyntö Paavo M. Petäjästä. Poliisi jätti asian selvittämättä (1004)


palautteet


ei palautteita