Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomari Päivi Hirvelä

Erkki Aho   29 03 2009, 18:59

On syytä epäillä Päivi Hirvelän nimitetyn tuomariksi 27.6.2006 estämään suomalaisten oikeudensaanti Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimessa. Olen tehnyt Päivi Hirvelästä rikostutkintapyynnön poliisiministeri Anne Holmlundille. Lainmukainen päätös asiasta on jäänyt toimittamatta minulle.

Katso yksityiskohtaisesti:
• Törkeä ihmisoikeusrikos
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/03/torkea-ihmisoikeusrikos.html

Pyydän oikeuskansleri Jaakko Jonkkaa selvittämään ministeri Anne Holmlundin toiminnan.


palautteet


Kuinka Suomen ihmisoikeustilanetta on voitu suunnitelmallisesti huonontaa vuodesta 2005 ? Nimittäin Eduskunnan oikeusasiamiehen raportin 2005 eduskunnalle- kertomaa Suomesta EIT:lle tehdyistä yksityiskanteluista 270 kpl 256 kpl poistetaan käsittelystä jostakin syystä ! Miten EIT joka on 2.6. 2009 antanut tuomion Suomelle "hovioikeus-seulonnan" laittomuudesta voi itse tosiasissa "seuloa" pois käsittelystä 98 % tapauksista ? Ja muutaman vuoden Hirvelän valinnan jälkeen prosentti oli vielä lähempänä 100 ! Lisäksi, kun tänään radiossa julkaisten mukaan 20 % asianajajaliiton jäsenistä on joutunut valituksen kohteeksi ... kaikkiko aiheettomia ? Ja "oikeusministeriö" valmistelee; tai ainakin valmisteli "asianajaja-monopolilakia". Kunka yksikään kansalainen voi luottaa saavansa lainmukaisen käsittelyn asialleen "oikeuslaitoksissa" !

SAMI PARKKONEN / HS 2.11.2009 Vaalirahakohun yhteydessä on jälleen kerran esitetty, että asiaan liittyvät epäselvyydet ja jopa lainvastaiset toimintamallit ovat vain vanha tapa hoidella asioita. Termillä maan tapa on perusteltu niin säätiölain rikkomista kuin liikemiesten ja poliitikkojen läheisiä suhteitakin – ja lisätty pääministerinkin suulla, että näin on toimittu vuosikymmeniä. On annettu ymmärtää, että koska näin on ollut aina, asiassa ei ole mitään väärää tai tuomittavaa. On kuitenkin syytä muistaa, että vaalirahailmoitusten laiminlyöminen on rikos. On syytä muistaa sekin, että säätiölain tai hankintalain rikkominen on rikos. Se, että näitä rikoksia on tehty vuosikymmeniä, tekee asiasta erityisen hämmästyttävän. Liike-elämän eliitin ja poliittisen eliitin kansalaisilta salatussa yhteispelissä maan tavalla tarkoitetaan toimintaa, josta molemmat hyötyvät sekä taloudellisesti että poliittisesti. Tällainen toiminta täyttää Euroopan unionin 1990-lopulla antaman järjestäytyneen rikollisuuden tunnusmerkistön. Määritelmän mukaan rikollisryhmän järjestäytyneisyys edellyttää, että ryhmä täyttää kuusi oheisen listan kriteereistä. Näihin kuuteen sisältyvät pakollisina kohdat 1, 3, 5 ja 11. Kriteerit ovat seuraavat: 1.Useamman kuin kahden henkilön yhteistyö. 2.Jäsenillä on määrätyt tehtävät. 3.Toimii pitkän tai määräämättömän ajan. 4.Käyttää sisäistä kuria. 5.Epäillään törkeistä rikoksista. 6.Toimii kansainvälisellä tasolla. 7.Käyttää väkivaltaa tai muita uhkailukeinoja. 8.Käyttää peiteyhtiöitä. 9.Harjoittaa rahanpesua. 10.Pyrkii vaikuttamaan poliitikkoihin, julkiseen hallintoon, tiedotusvälineisiin, oikeusviranomaisiin tai talouselämän edustajiin. 11.Toiminnassa taloudellisen hyödyn tai vallan tavoittelu on määräävä tekijä. Keskusrikospoliisi sekä Patentti- ja rekisterihallitus selvittävät parhaillaan, onko esimerkiksi Nuorisosäätiö toiminut lainvastaisesti käyttäessään varojaan Matti Vanhasen ja muiden keskustalaisten poliitikkojen tukemiseen. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (Ara), jonka olisi pitänyt valvoa Nuorisosäätiön asuntotoimintaa, tutkii parhaillaan säätiön rakennushankkeiden kilpailutuksen asianmukaisuutta sekä asukkailta perittyjen vuokrien ja säätiön maksamien kokouspalkkioiden kohtuullisuutta. Matti Vanhanen oli itse Nuorisosäätiön varapuheenjohtajana ja puheenjohtajana vuosina 1983-2003. Hän on saanut säätiöltä tuolloin ja myöhemmin kymmeniätuhansia euroja vaalitukea. Puheenjohtajana ollut kansanedustaja Antti Kaikkonen on saanut säätiön vaalitukea tuhansia euroja. Nuorisosäätiön johdon toiminnassa kyse on ollut usean henkilön pitkään jatkuneesta yhteistyöstä (kohdat 1 ja 3), jonka määräävänä tekijänä on ollut taloudellisen hyödyn ja vallan tavoittelu (kohta 11). Ja on muistettava, että Nuorisosäätiön tapaus on vain jäävuoren huippu. Puoluesihteerin väitetyt uhkailut keskustan rivikansanedustajia ja puolueen toiminnassa mukana olleita kohtaan kertovat sisäisestä kurista (kohdat 4 ja 7). Sekä puoluetoimijoilla että säätiöissä ja yrityksissä mukana olleilla toimijoilla on ollut omat selkeät tehtävänsä vaalirahoitusta, tukia ja sopimuksia järjesteltäessä (kohta 2). Poliitikkojen Yleen kohdistama uhkailu ja painostus TV2:n Silminnäkijä-ohjelman jälkeen on alastomimmillaan sitä, mitä kohdassa 10 tiedotusvälineiden osalta tarkoitetaan. Keskustavaikuttaja Erkki Laatikaisen vaatimukset median toimia suitsivista laeista ovat vaikuttamispyrkimyksistä törkeimpiä. Edellä kuvattua järjestäytynyttä, vuosia jatkunutta rikollista toimintaa nimitetään meillä maan tavaksi. Se on vain tapa, toimintamalli. Juuri näin on kaikissa muissakin suurissa järjestäytyneen rikollisuuden muodoissa. Toisin kuin yleensä annetaan ymmärtää, suuri järjestäytynyt rikollisuus ei ole mitään liivijengien tai ylipäätään jengien toimintaa. Se on liiketoimintaa, maksimaalisten voittojen hankkimista mahdollisimman edullisesti ja nopeasti. Ja toisin kuin meillä annetaan ymmärtää, järjestäytynyt rikollisuus on mukana myös kaikessa laillisessa liiketoiminnassa. Rakennusala, kuljetus, kauppa, turismi, liikennöinti, nettibisnes, kustannustoiminta, jätehuolto, maatalous – lähes kaikki inhimillisen taloustoiminnan osat ovat järjestäytyneen rikollisuuden toimialoja. Näin on ollut jo vuosikymmeniä. Italiassa järjestäytyneen rikollisuuden tunnetuin muoto on sisilialainen mafia Cosa nostra. Tämä ei ole järjestön virallinen nimi, mutta kaikki – jokainen ulkopuolinen ja jokainen jäsen – kuitenkin tietävät, mistä on kyse. Cosa nostra on suomeksi meidän asiamme, meidän juttumme. Meillä Suomessa osa poliitikoista ja liike-elämän toimijoista muodostaa verkoston, järjestelmän, joka on rikkonut lakeja vuosikausien ajan. He ovat saaneet toiminnallaan suurta taloudellista hyötyä ja valtaa sekä edistäneet omaa asemaansa. Meillä maan tapa on suuren ja vaikutusvaltaisen järjestäytyneen rikollisuuden muodon kutsumanimi aivan kuten Cosa nostra on mafian kutsumanimi Sisiliassa. Suomessa maan tapa on tarkoittanut lakien rikkomista. Se on tarkoittanut salaisia sopimuksia liikemiesten ja poliitikkojen välillä. Se on tarkoittanut poliittisen vallan hankkimista ja manipulointia sekä vaalien manipulointia taloudellisen tuen avulla. Se täyttää lähes kaikki Euroopan unionin järjestäytyneen rikollisuuden kriteerit ja vertautuu näin muihin järjestäytyneen rikollisuuden muotoihin. Tämän tunnustaminen on ensimmäinen edellytys sille, että poliittinen ja taloudellinen eliittimme voi alkaa pestä kasvojaan – eikä vain käsiään. On epäilty myös tapaus Wincapitan kohdalla käyneen toteen joitakin kohtia kirjoituksesta!

18.2.2010 "oikeusministerimme" Brax vieraili Sveitsissä "ihmisoikeustuomioistuimen" tulevaisuuskonferenssissa; OM- sivustolla julkaistun tiedon mukaan tarkoitus on "yksinkertaistaa" toimintamalleja ! Koska 90 % tapauksista EIT ei ole "toimivaltainen" ; koska EOA raportin eduskunnalle 2005 mukaan Suomen "seulontaprosentti" oli jo silloin 97 % .... paljonko "yksinkertaistamista" EIT:n "käytännöt" vielä kestävät "uskottavuuden" pudotessa lähelle 0 Suomen osalta ? Brax oli mukana mm. tekemässä Kansainvälisestä Rikostuomioistuimesta "toimivallatonta yksittäistapauksissa" ; nyt maksamme Suomen herrojen perseiden pelastamisesta miljoonia Ruanda-"oikeudenkäynnin" kustannuksina ! Mitä tuossa Sveitsin kokouksessa on sovittu, on varmasti salaista; muttei myöskään lupaa mitään hyvää Suomen virkarikosten tutkimatomuudelle ... se onko samalla keskusteltu Hirvelän saamasta kritiikistä ja rikosilmoituksista, lienee sekin "top seckret" ! Se, että Hirvelä on eräissä tapauksissa seulonut pois käsittelystä suoraan VKSV:a koskevia asiakirjoja ... ja tästä on kirjelmöity EIT:n johdolle lienee myös ollut tuolla salaisella asialistalla koskien EIT:n "tulevaisuutta" ... ovatko asiat niin arkoja, että piti kokoustaa siksi Sveitsissä ? Kaikki yritykset julkistaa tuo kirje jopa vapailla foorumeilla on torpattu kaatamalla kyseinen foorumi ? Käykö tässä taas "kansainväliset" ?