1990-luvun lama ja pankkikriisi – Erkki Ahon käsitys

Erkki Aho   14 11 2008, 9:11

Suomea 1990-luvulla koetellut lama aiheutti valtavia vahinkoja, joiden seurauksista kansalaisemme joutuvat vieläkin kärsimään. Laman syitä, sen seurauksia ja tapahtumia olen tarkastellut päiväkirjassani useissa kirjoituksissani. 

Suomessa pankit pelastettiin tuhoamalla kymmeniätuhansia yrityksiä. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että rikollisille annettiin syytesuoja. Yritysten tuhoaminen ja sitä seurannut massatyöttömyys sekä monet muut oheisilmiöt aiheuttivat valtion budjettivajeen, jonka paikkaamiseksi valtio joutui ottamaan velkaa yli 400 miljardia markkaa. Valtionvelkaa joutuvat maksamaan nyt kaikki suomalaiset ja heidän perillisensä.

Laman todelliset uhrit, eli pankkien velkaorjuuteen jääneet, ovat joutuneet jatkuvasti kiristyvien perintä- ja ulosottotoimien kohteeksi. Maassamme on noin 300 000 kansalaista maksukyvyttöminä ja ylivelkaantuneina yhteiskunnan ulkopuolella. Suomessa tuloerot kasvavat nopeammin kuin muualla Euroopassa. Suomessa kansa on kahtiajaettu niin taloudellisesti kuin oikeudellisestikin. 

Pankit pelastettiin kyseenalaisin keinoin. Kun on käyty läpi 5500 ylempien oikeusasteiden ratkaisua, joissa vastakkain ovat olleet pankki ja yksityinen kansalainen, niin pankki on hävinnyt vain yhden oikeudenkäynnin. Pankit pystyivät toteuttamaan valtavan omaisuudensiirron saamatta tahroja kilpeensä, 1990-luvun pankkikriisi on virallisesti vieläkin selvittämättä. Suomalaisia pankkeja on enää kovin vähän.

Kyllä kansa tietää

Pankkikriisin todelliset syylliset ovat yhä vapaalla jalalla. Miksi totuutta yritetään edelleenkin salata? Miksi laki ei ole kaikille sama? Onko kansan syytä nousta vastarintaan allaollevan runon lailla? Barrikaadeilla tarkoitan rauhanomaisia keinoja. Asiat voidaan oikaista sulassa sovussa noudattamalla Suomen perustuslakia ja lainsäädäntöä kuten se on laadittu ja tarkoitettu. Syylliset tuomitaan tekojensa mukaan ja syyttömiä ei rangaista. Aivan yksinkertaisesti.

Barrikaadeille 

Auk', auki tehtaan portit 
ja sorvin äärest' pois,
kun kaupungilla taiston melske soi.
Voi jumalauta meitä ammutaan, 
siskot veljet tulkaa auttamaan,
me Barrikaadin teemme
ja sieltä ammumme 
ja punalipun salkoon nostamme,
perkele!
Jumalauta veri pulppuaa,
lahtareilta suolet puhkotaan.
Joko sortuu pakkovalta 
pakoon työläisjoukon alta
ja barrikaadeilta näin hurrataan.
Perkele! 

Taloudellinen lama ja pankkikriisi

Perehdy asioihin yksityiskohtaisemmin tässä nettipäiväkirjassa seuraavien kirjoitusten avulla, joista selviää ainakin osa totuuksista.

Suomen taloudellinen lama 1990-luvun alussa
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/18.htm
He tuhosivat Suomen talouden
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/46.htm
Pankin toiminta ja pankkipelin pelurit
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/470.htm
Koiviston konklaavi - salatut sopimukset
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/55.htm
Pankkikriisin peitellyt paperit
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/685.htm
Törkeä petos ja muita rikoksia Aktiv Hansa-kaupassa?
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/640.htm
Pankkikriisin syyt ja syylliset selvillä
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/115.htm
Anti-Arsenal Tutkimus kirjoitti
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/659.htm
Salainen pankkituki - pääkonna Mauno Koivisto
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/633.htm
Menestyvistä yrittäjistä tuli syrjittyjä työttömiä
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/110.htm
Suomalainen tsunami - pankin hyökyaalto
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/468.htm
Pankkikriisin kirjallisuus ja muut tietolähteet
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/655.htm
Lama ja oikeus - pankkikriisin jälkiä etsimässä
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/615.htm
Laman syylliset - rikollisille syytesuoja
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/469.htm

palautteet


9o.luvullako herrat säätivät lain, ettei poliisilla ole oikeutta tutkia ministereiden ja muiden rötöksiä. Tähän tulokseen on tultava luettuaan eduskunnan "oikeusasiamiehen" päätöksen 876/2/05; ettei poliisilla ole oikeutta tutkia kansalaisen sille ilmoittamaa ministerivastuuasiaa; ja ettei eduskunnan oikeusasiamiehen "hallintomenettelyssä" saatuja todisteita virkarikoksen tahallisuudesta voida "itsekriminointisuojan" takia käyttää ! Ilmankos tuon päätöksen julkituloa viivytettiin 20.12 2007 asti ! Että hallitus ehti antaa lakiesitysken He 55/2007 asian korjaamiseksi. Kiirusta piti kaikkilla tahoilla, sillä jo 9.12. 2005 valtakunnasyyttäjänvirastoon toimittettu syyteilmoitus piti pitää 8 kk kirjaamattomana, että laki ehti muuttua. Oikeusministeriön kriminaalipoliittisen osaston lausunnon 114/911/2006 mukaan valtakunnasyyttäjänviraston 8kk diaariinkirjaamisaika on "kohtuuton". Ilmankos "ylin laillisuusvalvojamme" antoi päätöksensä anonyyminä (erään tapauksen yhteydessä). Ainakin tuollainen rikosilmoituskopio on EIT 24221/06 asiapapereiden joukossa, ellei virkavapaalla oleva syyttäjä ole "seulonnan" jälkeen papereita silppuriin ajanut tehdystä jääviyskantelusta huolimatta. Voimmekin He 55/2007 lausunnonantajan lausunnosta lukea; että lakia tulee muuttaa; ettei kansainvälinen rikostuomioistuin tule toimivaltaiseksi käsittelemään Suomea koskevia asioita. Omat perseet siis pelastettiin tekemällä lisää virkarikoskia ja käyttämällä lainsäädäntövaltaa leikkaamalla ihmisoikeusrikkomusten vanhenemisaika 2 vuoteen. 3 "oikeusministeriä" on tarvittu Suomen kansalaisten ihmisoikeuksien romuttamiseen; mutta nyt ensimmäisen kerran "oikeusasiamies" julkisesti rikkoo perustuslakia epäämällä merkittävän päätöksen asianosaisilta ! Meno on "ylimpien" osalta jopa villimpää, kuin 90-luvulla. Kaikki lailliset ja laittomat keinot ovat käytössä lainsäädännölisten ihmisoikeusrikkomusten peittelemiseksi ! Mukana "oikeusministeriö", valtakunnasyyttäjänvirasto, ja hallitus. Poliisilaitos kai ei ole tehnyt mitään väärää, koska tutkintaoikeutta ei ole ollut. Eikä Suomea näytä sitovan kansainväliset määräykset lähettää asiapaperit eteenpäin "toimivaltaiselle" taholle. Paljon on verovaroja täytynyt käyttää; ettei yksikään kansainvälinen elin missään tapauksessa voi tutkia yhtään mitään ihmisoikeusrikkomuksia suomessa ? Nyt, kun ollaan tässä tilanteessa voivat ministerit yksi toisensa jälkeen olla huolissaan eri kansanosien kokemasta syrjinnästä. V.t mitä vaalipuheita ! Usko sitten näiden tapahtumien jälkeen Suomen "oikeuslaitokseen" ? Voimia sinulle taistelussasi noiden edellämainittujen rikosten tutkinnassa !

Oik.Tri Kari Uoti on kirjoittanut erityisen mielenkiintoisen kirjan; "Kirottu salaisuus", joka perustuu hänen omaan henkilökohtaiseen kokemukseensa "kiehunnan keskipisteessä". Suosittelen!