Kysymyksiä omasta lehmästä ojassa

Erkki Aho   02 03 2008, 20:30

image


?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????Törkeä kunnialoukkaus


Ylivieskan käräjäoikeuden tiedottajana toimii Ylivieskan kihlakunnansyyttäjä Sulo Heiskari. Ylivieskan käräjäoikeuden mukaan Heiskarille ei makseta palkkaa tiedottajan tehtävästä. Syyttäjillä muualla Suomessa tuntuu olevan liikaakin töitä, mutta Ylivieskassa aikaa jää toisen organisaation tiedottajan tehtävien hoitamiseen ilmaiseksi. Vai onko sittenkään ilmaiseksi? Hyötyykö syyttäjä siitä, että hän voi käydä tavallisten käräjien lisäksi mediakäräjiä?

Ei voi välttyä vaikutelmalta, että syyttäjä hyötyy siitä, että voi tiedottaa asioista tiedotusvälineille haluamallaan tavalla.

Minun asiassani muun muassa Keskipohjanmaan toimittaja Kari Viiperi teki suuren etusivun jutun. Näin saatiin mustatuksi maineeni todella laajasti. Lisäksi Ylivieskan käräjäoikeuden varmasti väärästä päätöksestä tiedotettiin myös valtakunnallissa iltapäivälehdissä ja nettisivuilla.

Tästä heräsivät myös poliittiset vastustajani, jotka aloittivat laajan mustamaalaamiseni käyttämällä kaikki mahdolliset keinot väärän tuomion hyödyntämisessä. Asiassa vaadittiin valtuustokäsittelyä. Tein asiassa valtuustolle vaaditun selvityksen. Sen koko oli tavallisuudesta poikkeava eli 1879 sivua ja kaksi kirjaa. Kaupunginhallitus ei ottanut pyydettyä selvitystä liitteeksi pöytäkirjaansa. En myöskään saanut esittää tietoja valtuutetuille virallisessa valtuustonkokouksessa, vaikka valtuusto oli näin edellyttänyt. Ainostaan ennen valtuuston kokousta olisin voinut epävirallisessa tilaisuudessa tuoda 15 minuutin ajan asioita esille. Katsoin, että menettely on lainvastainen, enkä suostunut tällaisen pelleilyyn, jonka takana olivat kaupunginjohtaja Jukka Puoskari, hallintojohtaja Pekka Ollila, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Raili Myllylä ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Juhani Latukka. Kun törkeä kunnianloukkaus yhdistetään tapahtuneeseen syrjintääni, niin silloin muodostuu sellainen rikoskokonaisuus, mikä on esteenä monelle kalajokiselle kunnallispoliitikolle kunnallisvaaliehdokkaaksi asetettumiselle syksyn kunnallisvaaleissa.

Kun lisäksi otetaan huomioon kokkolaisen sivistystoimenjohtajaksi hakeneen henkilön syrjintä, niin kokonaisuus on melkoinen vyyhti. Kokkolainen henkilö haki Kalajoelle sivistystoimenjohtajajaksi ja valtuusto käsitteli asiaa 28.11.2002. Jätin tuolloin eriävän mielipiteeni valtuuston päätökseen, koska katsoin henkilöön kohdistuneen mustamaalauksen täyttävän rikoksen tunnusmerkistön.

Korkein hallinto-oikeus kumosi Kalajoen valtuuston päätöksen ja Oulun hallinto-oikeuden päätöksen asiassa 15.6.2006. Päätöksessä todettiin, että valitulla henkilöllä ei ollut pätevyyttä tehtävään. Minulle jäi sellainen mielikuva, että tälle henkilölle, elinkeinojohtajan vaimolle, oli luvattu paikka etukäteen ja siksi pätevämmät hakija syrjäytettiin valinnassa keinoja kaihtamatta. Kun asiasta valitettiin Oulun hallinto-oikeuteen, niin siellä asian esittelijänä toimi Kaarina Kemppainen. Kirjeenvaihdon perusteella voi päätellä, että Oulun hallinto-oikeus teki tahallisen väärän päätöksen asiassa. Mielestäni menettely täyttää rikoksen tunnusmerkistön. Kaarina Kemppainen oli myös esitttelijänä, kun valitin Kalajoen kaupungin päätöksistä, jonka menettelyn katson täyttävän törkeän kunnianloukkauksen tunnusmerkistön. Minä kysyn: Miksi Kaarina Kemppaisen toimia ei tutkita? Oulun poliisi teki asiassa tutkimattajättämispäätöksen.

Rovaniemen hovioikeuden outo toiminta

Rovaniemen hovioikeus oli tehnyt asiassani päätöksen jo 31.1.2007. Päätös on kuitenkin allekirjoitettu vasta 14.5.2007. Miksi näin? Kaiken lisäksi asiasta ei oltu tehty lainkaan esitelymuistioita. Millaisten tietojen perusteella päätös on tehty? Istuntopöytäkirjasta ei asia selviä.
Itsekin kuulin huhuja, että asiassani on tehty päätös paljon aikaisemmin kuin sen itse sain. Missä ja miksi tietovuoto on tapahtunut? Kuka on syyllinen asiassa? Miksi tehtyä päätöstä piti salata kolme ja puoli kuukautta? Jäätiinkö odottamaan kansanedustajavaalien tulosta?

Miksi Rovaniemen hovioikeus ei ottanut huomioon kirjallista todistusaineistoa?
Miksi Rovaniemen hovioikeus ei antanut suullista käsittelyä asioille?
Johtopäätökseni on, että useita henkilöitä on syytä epäillä vakavien rikosten peittelemisestä ja rikollisten suojelemisesta.

Kuva
Näköiskuva asiakirjasta, mistä ilmenee Rovaniemen hovioikeuden päätöksentekopäivä.


palautteet


ei palautteita