Raahen käräjäoikeuden välipäätöksiä 21.8.2008

Erkki Aho   22 08 2008, 20:08

Varatuomari Mikko Kovalainen on tehnyt rikostutkintapyynnön 20.12.2007 Erkki Ahon nettipäiväkirjan kirjoituksesta 26.4.2007 ja hän on vaatinut rangaistusta Aholle törkeästä kunnianloukkauksesta.

Syyttäjä Esa Mustonen nosti syytteet asiassa Erkki Ahoa vastaan rikostutkinnan perusteella. Tutkinnanjohtajana asiassa oli Ylivieskan poliisi Raimo Ollila.

Lisäksi varatuomari Mikko Kovalainen vaati Erkki Ahon irtainta omaisuutta hukkaamiskieltoon ja vakuustakavarikkoon 4000 euron + korot määrästä. Varatuomari Mikko Kovalainen vaati Erkki Ahoa maksamaan tämän hakemuksen tekemisestä 480 euroa laillisine korkoineen. Varatuomari Mikko Kovalainen vaati Erkki Aholle myös mielentilatutkimusta.

Raahen käräjäoikeus käsitteli asiaa torstaina 21.8.2008 valmisteluistunnossa ja hylkäsi varatuomari Mikko Kovalaisen vaatimukset hukkaamiskiellosta ja vakuustakavarikosta. Myös Kovalaisen vaatima Ahon mielentilatutkimus sai Raahen käräjäoikeudelta hylkäävän päätöksen. Raahen käräjäoikeus ei suostunut myöskään oikeuskäsittelyn siirtoon, jota varatuomari Mikko Kovalainen oli vaatinut.
Varatuomari Mikko Kovalainen ei ilmestynyt valmisteluistuntoon lainkaan.

Syyttäjä Esa Mustosen syyte

Syytteen teonkuvauksen mukaan Aho olisi syyllistynyt törkeään kunnianloukkaukseen nettipäiväkirjassaan kolmessa eri virkkeessä, jotka syyttäjä on maininnut syytteessä. Ensimmäisen kohdan mukaan Aho olisi todennut, että Kovalainen on väärentänyt avoimia valtakirjoja. Toisen kohdan mukaan Aho olisi todennut, että on syytä epäillä Kovalaisen käyttäneen luottamusmiesasemaansa väärin. Kolmannessa kohdassa Aho väittää Kovalaisen lainanneen rahaa päämieheltään ja jättäneen ne maksamatta. Syyttäjä katsoo kaikkien näiden toteamusten täyttävän törkeän kunnianloukkauksen tunnusmerkistön. Syytteen sanamuodon perusteella on ymmärrettävissä, että syyttäjä on katsonut kunnianloukkauksen tapahtuneen nimenomaan lain 24 luvun 9 §:n 1 kohdan tarkoittamalla tavalla, mutta törkeäksi teon tekee se, että se on ollut joukkotiedotusvälineen kautta lukuisten ihmisten saatavilla. Syyttäjä ei ole esittänyt kuitenkaan mitään sellaisia lakiin perustuvia syitä, jotka osoittavat teon kokonaisuudessaan törkeäksi.

Syyte kevyellä pohjalla

Erkki Aho esitti kaikkiin kolmeen syytteen kohtaan aukottomat todistusaineistot, joita myös syyttäjä Esa Mustonen piti riidattomina.

Mikko Kovalainen on itse tunnustanut todistusaineiston mukaan väärentäneensä avoimia asianajovaltakirjoja sekä lainaneensa päämieheltään rahaa. Rahanlainauksista todisteena on myös pankkitosite ja oikeuden päätös. Samoin esitetyt oikeudenkäyntitapaukset Mikko Kovalaisen hoitamina olivat asiakirjanäyttöjen ja kuulustelukertomusten mukaan sellaisia, että niiden perusteella Erkki Aholla oli perusteltu syy epäillä varatuomari Mikko Kovalaisen käyttäneen luottamusmiesasemaansa väärin. Myös todistajat voivat todistaa asian.

Asian pääkäsittely on 2.9.2008 klo 9.00 Raahen käräjäoikeudessa.


palautteet


Eräitä pohdintoja Erkin asetelmasta: Miksi eräät tahot eivät reagoi mitenkään, vaikka heitä on julkisuudessa todettu rikollisiksi, esim. syyllistyneet asiakirjojen jatkuvaan väärentämiseen, mutta he eivät reagoi mitenkään? Siksi he eivät reagoi mitenkään, koska teoista on esittää aukottomat näytöt. Seuraava kysymys: Miksi myöskään poliisi ei ole reagoinut?

Olen todennut, että Aho ei nykyisessä virkamafioiden Suomessa voi voittaa juttuja, joissa voiton edellytys on virkarikosten toteaminen. Ensin oikeusturvaliikkeen on saatava valta eli ylin laillisuusvalvonta omiin käsiinsä kansanedustajien avulla. Se ei ole mahdoton hanke, mutta edellyttää työtä ja yhteistyötä, muutakin kuin vain omien asioiden ajoa. Juttu Kovalaista koskien on voitettavissa nykyolosuhteissakin. Juristi

Erkki on ottamassa selvästi "niskalenkki- voittoa" ko. tapauksessa, ainakin tämän hetken ja tilanteen mukaisten tietojen perusteella.(Painitermejä mukaellen). Ellei tuomaripeli sotke asetelmaa.

Ei Erkki Aholla ole vielä kaikki "tosiasiat pöydässä" vaan vielä on tulossa kiusallisia yllätyksiä. Erkki jaksaa odottaa oikeita ajankohtia, esim. Raahen käräjäoikeuden käsittelyn (2.9.) ja annetun tuomion jälkeistä aikaa, joka antaa Erkille lisää todistusaineistoa suomalaisesta oikeus- ja virkahallinnosta.

Ei tämä ole mitään olympiaurheilua, ei edes juristista lätkäottelua, vaan totisinta asiaa elämästä!

Miksei Halonen, kokokansan presidenttinä, jo puutu asiaan? Näinhän Koivistokin teki ja sen tekemisen seurauksista nytkin on kysymys.

Valtakunnansyyttäjän virasto hylkäsi poliisien kantelun syyttäjästä 29.08.2008 11:07 Valtakunnansyyttäjän virasto ei katso olevan mitään syytä ryhtyä toimiin kihlakunnansyyttäjää Marianna Semiä vastaan, vaikka suuri joukko poliiseja teki kantelun syyttäjän menettelystä tutkinnanjohtajana. Kantelijat olivat etupäässä huumepoliiseja. He katsoivat Semin toimineen väärin johtamassaan esitutkinnassa. Semi tutki keskusrikospoliisin ja Vantaan poliisien toimia ns. valeostojupakassa. Nyt tämä esitutkinta etenee normaalia vauhtia. Sillä ei ole mitään tekemistä Helsingin huumepoliisiiin ja muutamaan korkea-arvoiseen poliisiin kohdistetun toisen virkarikostutkinnan kanssa. Häviölle nyt joutuneet poliisit olivat Semin tapauksessa närkästyneitä mm. siihen, että kihlakunnansyyttäjä aikoi tehdä kotietsinnän keskusrikospoliisiin ja tutkijoiden kassakaappiin. Viime vaiheessa isku kuitenkin peruuntui. Valtakunnansyyttäjän virastossa Semiä vastaan tehtyä kantelua tutki valtionsyyttäjä Pekka Koponen. Hän kertoi Ilta-Sanomille perjantaina tuoreesta päätöksestä, jonka mukaan mitään viitteitä virkarikokseen tai johonkin muuhun ilmennyt, joten toimenpiteisiin ei ryhdytty. Hannes Markkula (iltalehti)

Luuta käy korruptiossa vai korruptioon? Vantaalaispoliiseja epäillään yllytyksestä törkeään huumausainerikokseen Julkaistu: 29.8.2008 22:00 Juha Salonen helsingin sanomat Vantaalaispoliisien rikostutkinta on saanut uuden dramaattisen käänteen. Reilua kymmentä vantaalaista poliisimiestä epäillään Helsingin Sanomien tietojen mukaan muun ohella nyt yllytyksestä törkeään huumausainerikokseen. Esitutkinta vantaalaispoliisien toimista käynnistyi tämän vuoden alussa. Tuolloin heitä epäiltiin virkavelvollisuuden ja virkasalaisuuden rikkomisesta, mutta tutkinnan kuluessa epäilyt ovat kääntyneet astetta raskaammiksi. Yllytyksestä törkeään huumausainerikokseen voi seurata maksimissaan kymmenen vuoden vankeustuomio. Jutun esitutkinnasta vastannut syyttäjä Marianna Semi ei halunnut perjantaina kommentoida rikosnimikkeen muuttumista. Helsingin Sanomien tietojen mukaan poliiseja odottaa nyt uusien epäilyjen pohjalta tehtävä tutkintakierros. Esitutkintaa johtaa edelleen syyttäjä Marianna Semi. Valtionsyyttäjänvirastossa pidetyssä palaverissa jutun syyttäjäksi on nimetty valtionsyyttäjä Jukka Rappe. Rappe lienee jollakin tavalla mukana uudella esitutkintakierroksella. Syytteeseen joutuneet poliisit ovat työskennelleet Vantaan poliisissa ja keskusrikospoliisissa. Enemmistö reilun kymmenen epäillyn joukosta työskentelee krp:ssä. Helsingin Sanomien tietojen mukaan poliiseja ei ainakaan toistaiseksi aiota hyllyttää tutkinnan ajaksi viroistaan. Jutussa on kyse poliisin käyttämistä salaisista pakkokeinoista huumerikosten selvittämiseksi. Tiettävästi rikosepäilyt liittyvät poliisin tekemiin valeostoihin sekä alamaailman tiedottajien käyttöön. Epäilyjen keskeinen lähtökohta on, että poliisi on samalla syyllistynyt lainvastaiseen toimintaan. Alamaailman kanssa on ajauduttu liian läheiseen yhteistyöhön. Poliisi voi tehdä lain sallimia valeostoja huumausainerikosten selvittämiseksi. Valeostojen avulla pyritään vetämään esimerkiksi tietty huume-erä pois markkinoilta ja levityksestä. Operaatiolla on myös pitemmälle meneviä tavoitteita. Samalla poliisi pyrkii valeostojen kautta pääsemään huumeiden välittäjä- ja rahoittajaportaan jäljille. Sen sijaan poliisilla ei ole valtuuksia tehdä aloitetta esimerkiksi huumelastin salakuljettamisesta maahan tai myymisestä maassa. Tällainen menettely täyttää rikoksen tunnusmerkistön. Poliisi käyttää työssään melko yleisesti myös alamaailmassa liikkuvia tiedottajia. Nämä voivat kuulua joko rikollisjoukkoon tai liikkua sen liepeillä. Nyt tutkittavan jutun yhteydessä on aiemmin esitetty olettamuksia, että vantaalaispoliiseja epäiltäisiin omien tiedottajien suojelusta ja heidän tekemiensä rikosten katsomisesta sormien välistä. Tämän olettamuksen Marianna Semi on kiistänyt. Jutulla ei ole mitään tekemistä Helsingin huumepoliisiin kohdistuvan virkarikostutkinnan kanssa.

Nyt on 3.9.2008. Oikeusistunto 2.9.2008. Lyhyt ja ytimekäs kysymys Erkille, miten kävi? Tuliko "PUTKAA" vai "linnaa" tällä kerralla? Tiedotusvälineet ovat ainakin tällä erää hiljaa. Haiskahtaa koko asetelma kuitenkin ajojahdilta.

Ooppa sie hiljoo Osbs issoilla kirijaimilla. Selävähän se o, turha muuta oo mietiskellä. Erikilille luut kurukkuun ja silllä selevää! Lakkii nii tai noi! Herarat huseeraa .... Tiedostiusvälinneet ei oo nimensä verroosee ... ennää .... Erkiliältä oon varmooteen linijaat ja rahhoopussit pannunna kaik pitki männikköää ... Sellevähäähä se. Eestkaikässii tää ol tiennynnä. Utteliaat oot autuaita.

Tähänkö on tultu? 02.09.2008 - 11:48 Iltasanomat uutisoi huumepoliisin virkarikosepäilyjä tutkivan kihlakunnansyyttäjä Marianna Semin kertovan poliisin taholta saamistaan uhkauksista TV2:ssa 4.9.08 esitettävässä Silminnäkijä-ohjelmassa "Lain varjolla". Keskusrikospoliisin päällikkö Rauno Ranta ei pidä mahdollisena, että poliisi uhkaisi syyttäjä-tutkinnanjohtajaa. Sikäli Ranta on oikeassa, että tuollaisen ei ainakaan pitäisi olla mahdollista. Ei pitäisi olla mahdollista sekään, että kihlakunnansyyttäjä kohdistaisi noin vakavan väitteen perättömästi tai ilman varmuutta, että uhkaaja oli nimenomaan poliisi eikä vain poliisiksi esittäytynyt tuntematon. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että poliisin kollegiaalinen lojaalius ylittää reilusti mm. todistajan velvoitteet oikeudessa; valat eivät paljoa paina, kun poliisi antaa todistajalausuntoaan kollegansa tekemisistä. Puhutaan "oman pesän likaamisesta", mutta menettely sisältää ajatuksen, että oman pesän likaaja ei olekaan lantaa lattialle levittävä, vaan se, joka kertoo, että täällä haisee. Toisaalta se kertoo myös sen, että lannan levittäminen omalle lattialle on tuolle kollegiolle ominaista. Poliisin moraalista on syytä olla vakavasti huolissan. Lisäys 3.9.08 Jo kesäluussa valtakunnansyyttäjälle uhkailustaan kertonut Semi selitti MTV:n haastattelussa julkisuuteen tuloaan, että katsoi vain median voivan auttaa häntä. Lähtökohtaisesti poliisin ja syyttäjän pitäisi olla samalla puolella. Nyt kuitenkin jopa syyttäjä, jolla pitäisi olla koko oikeusjärjestelmän tuki takanaan, kokee sellaista turvallisuusuhkaa poliisin taholta, ettei usko järjestelmänkään voivan auttaa häntä. Kuinka turvattomaksi ja yksinäiseksi tavallinen kansalainen tunteekaan itsensä joutuessaan poliisiin kuuluvan henkilön vastapuoleksi? Entä kenen puolella oikeusjärjestelmän ja erityisesti poliisin toimista tutkintaa johtavan syyttäjän voi uskoa olevan? http://jormauski.vuodatus.net/blog/1511797

Asioitsija Mikko Kovalaisen juttu kirkkaasti osoittaa, että kunniaton mies kunniansa perään huutelee. Kunniallisen miehen ei sitä tarvitse tehdä. Hyvin erikoista tässä jutussa on, että syyttäjä Mustonen on virkansa puolesta tukemassa miestä, jonka kunnian voi itse kukin todeta tällä sivustola mainittujen eri oikeuspaikkojen ja -asteitten ratkaisuista. Herää kysymys kenen asialla syyttäjä Mustonen on. Toisaalta eikö Mustonen ole jäävi Erkki Ahoa koskevissa asioissa. Tässä on hyvin outoja piirteitä. Olisiko sitä syytä kysyä itse syyttäjä Mustoselta? Miten tähän reagoivat oikeusvalvontaviranomaiset? Tämä juttu haisee mädänneelle kalalle.

Eikö tätä oikeus- ja poliisihallinnon sikailijaa saada järjestykseen. Tämä on se typerä syötti, jonka niskaan kaikki voidaan kaataa kun koko paska paljastuu.

Vaadin ehdottomasti Erkki Aholle mielentila- ja älykkyysosamäärätutkintaa yleisesti tiedepohjaisesti hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti. Samanaikaisesti vaadin myös sekä herra Kovalaisen ja häntä kätyrinään käyttävien edellä nimellä mainittujen ns. viranomaisten samaa tutkinta. Näin voitasiin hulluus elimoida näistä ja sen jälkeen keskittyä olennaiseen ja saattaa asiat normaaliin päiväjärjestykseen.