Variksen vala - Eurooppalaisen Oikeusturvan keskusliitto

Erkki Aho   07 06 2007, 22:08

image

image


Sanoipa varis lammikon sammakolle.
Nousehan kuomaseni haastelemaan kanssani mukavia!
En uskalla. Sinä raappaat, vastasi sammakko.
En raappaa. Sen vannon kautta kiven ja kannon, jatkoi varis.
Sammakko uskoi ja pomppasi maalle ja heti varis raappasi.
Variksen kurkussa sammakko vielä huuteli.
Missä vala?
Vala vatsassa, vastasi varis.

Variksen vala on vala, joka ei pidä.
Olen saanut käytännössä kokea, mikä on variksen vala.

Liityin Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliiton (EOK) jäseneksi ja käytin heidän palveluitaan maksua vastaan. He ilmoittivat valvovansa asiani käsittelyn Rovaniemen hovioikeudessa ja Kalajoen kaupunginvaltuustossa. Liitteenä ohessa valvontailmoitus Rovaniemen hovioikeuteen. Tapauksessani rikottiin räikeästi Suomen lakia, perus- ja ihmisoikeuksia niin Rovaniemen hovioikeudessa kuin Kalajoen kaupunginvaltuussakin. EOK:n valvonta jäi molemmissa tapauksissa niin Rovaniemen Hovioikeuden kuin Kalajoen kaupunginvaltuustonkin osalta vain "uhkauskirjeen" tasolle. Kirje lähetettiin molempiin paikkoihin. Minulle tuli EOK:n menettelystä mieleeni variksen vala. Raha kyllä kelpasi, mutta työ jäi tekemättä. Tällä tyylillä toiminnanjohtaja Jarmo Juntunen ja oikeustieteen tohtori Petter Kavonius ovat hoitaneet asioitani. Syystäkin olen pettynyt liiton toimintaan kohdallani. Kauniita sanoja johtosäännössä ja mainonnassa. Todellisuudessa ei enempää.

EOK esittelee omilla sivuillaan www.eok.fi mahtipontisesti toimintaansa muun muassa seuraavasti:

Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliiton toimintapolitiikka
Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto –EOK ry:n tarkoituksena on edistää ihmisoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista eri oikeudenaloilla. Edistää tiedotusta kansalaisten, yrittäjien ja yrityksien mahdollisuudesta saada apua oikeudellisiin ongelmiinsa, osallistua yleiseen oikeus- ja yhteiskuntapoliittiseen keskusteluun paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella, Euroopan yhteisön ja kansainvälisellä tasolla. Liitto toimii ihmisoikeuksien ja oikeusturvan kehittämiseksi, lainsäädännön tarkoittamien perusoikeuksien, oikeusturvan ja yhdenvertaisuuden sekä tasa-arvon toteuttamiseksi, kansalaisten ja oikeuskelpoisten yhteisöjen osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien ja sosiaali- ja terveyspoliittisen hyvinvoinnin lisäämiseksi sekä syrjäytymisen, turvattomuuden ja huono-osaisuuden vähentämiseksi. Peruslähtökohtana EOK.n toiminnassa ja sen kehittämisessä on ihmisten sekä yritysten perus- ja ihmisoikeuksien sekä oikeusturvan toteutuminen.

Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliiton säännöt
3 § Liiton tarkoituksena on edistää ihmisoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista eri oikeudenaloilla. Edistää tiedotusta kansalaisten, yrittäjien ja yrityksien mahdollisuudesta saada apua oikeudellisiin ongelmiinsa, osallistua yleiseen oikeus- ja yhteiskuntapoliittiseen keskusteluun sekä paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella, Euroopan yhteisön ja kansainvälisellä tasolla.
Liitto toimii ihmisoikeuksien ja oikeusturvan kehittämiseksi ja lainsäädännön tarkoittamien perusoikeuksien, oikeusturvan ja yhdenvertaisuuden sekä tasa-arvon toteuttamiseksi, kansalaisten ja oikeuskelpoisten yhteisöjen osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien ja sosiaali- ja terveyspoliittisen hyvinvoinnin lisäämiseksi sekä syrjäytymisen, turvattomuuden ja huono-osaisuuden vähentämiseksi.

4 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto tekee ihmisoikeuksiin ja oikeusturvaan liittyviä selvityksiä ja aloitteita, harjoittaa viestintää, tuottaa ja julkaisee EU:n virallisilla kielillä audiovisuaalista ja digitaalista opetus- ja neuvontamateriaalia, painettuna ja sähköisesti julkaisee liiton järjestölehteä ja alan kirjallisuutta, antaa lausuntoja sekä järjestää voittoa tavoittelematta neuvonta-, koulutus-, tutkimus-, oikeusapu- ja alansa tietopalvelutoimintaa, laatia aloitteita ja esityksiä ihmisoikeuksien ja oikeusturvan parantamiseksi ja sen kehittämistä koskevaksi tutkimukseksi.
Liitto huolehtii jäsenten, luottamushenkilöidensä ja työntekijöidensä perus- ja jatkokoulutuksesta järjestämällä kursseja, koulutus-, seminaari-, esitelmä- ja puhetilaisuuksia.
Liitto edistää kansalaisaktiviteettia, oikeusturvan ja ihmisoikeuksien alalla toimivien keskinäistä vuorovaikutusta sekä kansalaisjärjestöjen ja julkishallinnon yhteistyötä. Lisäksi liitto myöntää kunnia ja ansiomerkkejä ansioista ihmisoikeuksien ja oikeusturva-asioiden alalla.
Toimintansa tukemiseksi liitto voi ottaa vastaan lahjoja ja testamentteja, omistaa ja hallita samansuuntaista toimintaa harjoittavien yhteisöjen osakkeita ja osuuksia, kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä asianomaisella luvalla toimeenpanee keräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä ravitsemisliikettä ja kioskikauppaa.

Seuranta- ja valvontailmoitus
Kun asiaasi käsitellään viranomaisissa, niin pyynnöstä EOK voi seurata ja valvoa, ettei EOK-jäsenten perus-ja ihmisoikeuksia loukata. Tilaa jäsenpalvelusta EOK:n seuranta ja valvontailmoitus, jonka saat EOK-jäsenenä 30 eurolla. EOK:n seuranta-ja valvontailmoituksen toimitamme kirjallisesti asiaasi käsittelevälle virkamiehelle/viranomaiselle.

Kuvat asiakirjoista:
Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliiton 10.2.2006 Rovaniemen hovioikeudelle lähettämä ilmoitus

palautteet


kohdallani EOK toimi samalla tavalla. Ottivat SV valvottavakseen 3 eri asiaa, jotka jäivät vain lähettyjen kyselyjen varaan asioista. Yksi SV kohdistui Euroopan Ihmisoikeuteen lähetettyä valitusta, myohemmin toiminnanjohtaja ilmoitti puhelimessa asiaa tiedustultuani etteivät edes ota kantaa ulkomailla tapahtuviin laintulkinnan käsittelyihin. Mutta rahat kelpasivat EOK:lle Myöskään en saanut ilmaista asiakirjoihini tutkintaa enkä sitä ilmaista neuvotteluaikaa kuten luvattu, vaan helsinkiläinen EOK:n naisasianajaja vaati e-mailillä minulta eu 1900 ennenkuin edes tutustuisi asiakirjoihini, eikä ollut varma jos edes ottaisi senkäänjälkeen asiaani hoitoonsa. Tein asiasta valituksen EOK toiminnanjohtajalle kirjallisina, asiaan ei ole otettu senjälkeen kantaa heidän puoleltaan.

Minä ainakin sain oikeutta omassa asiassani juuri EOK:n jäsenpalveluiden ansioista. Tiedän lukuisten muiden myös saaneen. Eräässä koulutilaisuudessa tunnettu lääkäri kertoi EOK:n pelastaneen hänen henkensä. Jäsenpalvelut toimivat kuitenkin tavalla, joka on yksimielisesti liittokokouksessa vahvistettu. Vaikuttaa siltä, että näissä EOK:hon tyytymättömien tapauksissa palveluja ei ole käytetty siten kuin liittokokouksessa on jäsenistön toimesta yhteisesti yksimielisesti päätetty???

EOK:n liittokokouksessa hyväksytty toimintapolitiikka: ”Seuranta- ja valvonta ei kata henkilökohtaista konsultaatiota tai asianajollisia toimenpiteitä. Näitä toimia varten EOK välittää markkinahintaisia asianajopalveluita EOK-asiantuntijakumppaneilta, joissa palveluissa on EOK-jäsenetuna ilmainen alkuneuvottelu ja kustannusarvio.” http://eok.fi/eok/index.php?option=com_content&task=view &id=33&Itemid=49 Kukkonen on ilmeisesti saanut toimintapolitiikan mukaisen ilmaisen alkuneuvottelun ja kustannusarvion, jos hänelle on kerrottu, että jatkotoimet seuraavaksi tulisivat maksamaan 1400 euroa. Näin minunkin tapauksessani toimittiin. Sain ilmaisen alkuneuvottelun, ja tiedon jatkotoimien hinnasta samassa yhteydessä, ja sen on ihan O.K minulle. Itse kokisin itseni härskiksi pummiksi, jos odotan muutaman kympin maksun oikeuttamaan minut ”pummaamaan” 1400 euron ilmaisen työn. Meitä on kuitenkin moneksi ja mielipiteitä on monia. Minä myös voitin tämän ulosottovalitukseni paikallisia ulosottoviranomaisia vastaan EOK:n asiantuntijan avulla. Onneksi käännyin ajoissa asiantuntijan puoleen. Kun juttuja on tarpeeksi hävitty, ei sellainen ”luuseri” enää voi mitään voittaakaan. Silloin tulee ymmärrettävästi katkeraksi vähän joka suiuntaan. EOK jäsen 5087

EOK:n liittokokouksen päättämässä toimintapolitiikassa on määritelty, miten EOK reagoi seurannassa ja valvonnassa: ”Liittohallituksella on oikeus tehdä liiton nimissä kanteluja tai vastaavia toimia yksittäisessä seurannan ja valvonnan alaisessa jäsenen asiassa vain seuraavalla edellytyksellä: Jäsen perustellusti ja asiantuntevasti itse hankkimansa asiantuntevan selvityksen myötä esittää oikeusloukkauksen tapahtuneen asian selvästi virheellisen tai puutteellisen käsittelyn myötä. EOK kunnioittaa tiukasti totuutta ja lakia. Liittotasolla on oikeus käsitellä vain sellaisia väitteitä oikeusloukkauksista jäsenten seurannan ja valvonnan alaisissa asioissa, joissa 1. Asiantuntevasti esitetetään selkeä ja yksiselitteinen tapaukseen soveltuva lainkohta tai muu viranomaista ehdottomasti sitova oikeuslähde, jota väitetään jäsenen asian käsittelyssä loukatun. 2. Jokaiselle tapahtuneeksi väitetylle asialle (fakta, tosiasia) esitetään yksiselitteistä ja selkeää näyttöä asiakirjojen tai kuva- ja äänitallenteiden välityksellä. Jotta EOK voisi seurannassa ja valvonnassa tehdä luotettavia havaintoja ja päätelmiä, se edellyttää, että sille esitetään uskottavasti, osaavasti ja asiantuntevasti väitteitä ja raportointia. Tässä suhteessa EOK luottaa ensisijaisesti omiin asiantuntijakumppaneihinsa.” Myös Ahon tapaukseen varmasti EOK:ssa reagoidaan, jos nämä jäsenistön demokraattisesti päättämät ehdot täyttyvät. Aho ei ole edes väittänyt, että hän olisi itse hankkinut EOK:lle asiantuntijan lausunnon väittämistään oikeusloukkauksista, joiden perusteella voisi seurannassa ja valvonnassa uskottavasti havaita oikeusloukkauksen tapahtuneen. Perussuomalainen oikeuspopulismi ei EOK:n reagointikynnykseksi riitä, ja hyvä niin. Seuraava liittokokous voi tietenkin päättää toisenlaisen toimintapolitiikan. Aho tullee liittokokoukseen esittämään oman vaihtoehtonsa, jos on EOK:n jäsen. EOK-aktivisti

Tuossahan EOK:n ilmoituksessa asetetaan toimintakynnykseksi: ”Mikäli EOK katsoo, että asiassa loukataan Erkki Ahon oikeuksia..” Oikeusvaltioissa tuomioistuimet ja ylimmät laillisuusvalvojat päättävät, onko jonkun oikeuksia loukattu. Erkki Aho tai EOK voivat oikeutetusti katsoa oikeusloukkauksen tapahtuneen vasta, jos tähän tarkoitukseen säädetyt viranomaiset ovat niin päättäneet. EOK siis voi ryhtyä tuossa ilmoituksessaan esitettyihin toimiin Rovaniemen hovioikeuden jäseniä vastaan, jos ensin Korkein oikeus toteaa jonkinlaisen oikeusloukkauksen tapahtuneen Rovaniemen hovioikeudessa, tai ainakin EIT tai ylin laillisuusvalvoja. Sen jälkeen EOK voi tukea noiden hovioikeuden tuomarien saattamista vahingonkorvaus- tai rikosvastuuseen tuossa Ahon kopioimassa ilmoituksessa kerrotulla tavalla, mutta ei sitä ennen. Jos olen oikein Ahon kirjoitukset ymmärtänyt, yksikään tuomioistuin tai laillisuusvalvoja ei ole tehnyt päätöstä, jossa olisi päätetty, että Erkki Ahon oikeuksia olisi loukattu. Eikö Aho juuri valittele, että missään ei ole sellaista oikeusloukkausta todettu, vaikka hänen omasta mielestään olisi pitänyt? Jos EOK olisi ilman tällaista asianmukaista viranomaispäätöstä toiminut, juuri se olisi ollut ”variksen vala”. Varatuomari

Aho on listannut tänne kymmeniä ”vääriä” päätöksiä. Onko olemassa yhtään sellaista päätöstä, jossa Aho olisi voittaja? Jos olen oikein lukenut, Ahon osalta hylättiin syyte uhkauksesta hovioikeudessa, jonne EOK toimitti sen seuranta- ja valvontailmoituksensa, jonka Aho on tänne myös kopioinut. Luen tämän Aholle ilmeisesti varsin harvinaisen voiton kokonaan EOK:n seuranta- ja valvontailmoituksen ja sen taakse kytkeytyvän oikeusturvatyön ansioksi. Ahon tulisi kiittää EOK:ta, jolle kiitos kuuluu. Oman kokemukseni mukaan tuon syytteen menestyminen olisi todennäköisesti tuonut kovaa kakkua. Eikö Ahon tulisi kiittää EOK:ta vapaudestaan! Pitäisikö harkita Ahon erottamista EOK:sta, koska hän on hyökkäävällä kirjoituksella vahingoittanut yhdistystä? Katsotaan millaisen armottoman viranomaisvainon kohteeksi hän joutuu, kun EOK:n suoja kokonaan puuttuu? Tosin Ahon omat julkiset hyökkäykset EOK:ta vastaan saatetaan tulkita niin, että Aho ei nauti enää EOK:n apua viranomaisvainoja vastaan? Ahon maksamat pikku jäsenmaksut ja palvelumaksut pitää hänelle palauttaa, jotta hän ei erehdy luulemaan, että niillä olisi jotakin pikkuriikkistä suurempaa merkitystä siihen valtavan arvokkaaseen työhön nähden, joka on tehty hänenkin puolestaan EOK:ssa. Juristi

Sen voin todistaa Aholle ja muille, että Ahon eteen on tehty EOK:ssa vähintään miljoonan euron edestä työtä. Tässä Jarmo Juntusen vaapaaehtoistyön arvo on suurin. Se on ainakin 100.000 euroa, voi kyllä olla moninkertainenkin. Se työ tapahtuu systeemin muuttamiseksi sellaiseksi, että Aho ja moni muu meistä saisi oikeutta tässä maassa. Aho ei ole ainoa systeemin uhri, meitä on tuhansia. Jaana Pedersen, OTK