Maksullinen arvovaltavaikuttaminen

Erkki Aho   16 06 2008, 21:12

image

Kehittyvien maakuntien Suomi ry:n (KMS) vaalirahanjako osoittaa kiistattomasti sen, että vaalirahan jakaminen on ollut täsmätoimintaa. Siinä ovat yhdistyneet keskustan ja liikemiesten edut. Kaavoituskytkennät ovat ilmeiset, samoin kuin vaalirahoituksen kohdistaminen niihin kansanedustajaehdokkaisiin, jotka voivat vaikuttaa kauppapaikkarakentamiseen kaavoituksella ja muilla keinoilla. Tätä päätelmää tukee se, että rahaa on jaettu useamman puolueen edustajille. Sisältyykö rahan antamiseen vastavuoroisuusperiaate? Mielestäni kysymys ei siis ole pelkästä vaalituesta. Menettelyn on syytä epäillä täyttävän lahjonnan tunnusmerkistön.

Kehittyvien maakuntien Suomi ry:n päärahoittaja, Tokmannin konsernijohtaja ja suuromistaja Kyösti Kakkonen esitti rahalla vaikuttamista heti vuoden 2006 presidentinvaalien jälkeen. Asiasta kertoi Kansan Uutiset. Lehti on kaivanut esiin Kakkosen lausuntoja, joita tämä on esittänyt Joensuun Yrittäjien Kipinä-lehdessä. KU:n mukaan Kakkonen kehotti yrittäjiä ryhtymään "maksulliseksi arvovalintavaikuttamiseksi" kutsumaansa edunvalvontaan heti talven 2006 presidentinvaalien jälkeen. Kakkosen mielestä vaaleissa maan ykkösvirkaan nousi SAK:n tuella järjestön oma "juoksutyttö" ja "oikeamielinen marionetti", joka on samalla "pysähtyneisyyden ajan puolestapuhuja" ja "hyvinvointiyhteiskunnan museonjohtaja."
Kakkonen kysyikin, pitäisikö yrittäjien kainostelematta aktivoitua poliittisessa edunvalvonnassa.

- Nykyisellään yrityselämä katsoo sivusta, ketkä tulevat valituiksi ja pyrkii sitten vaikuttamaan jälkikäteen jo valittujen edustajien näkemyksiin. Paljon helpompaa olisi lobata valituiksi oikeamielisiä edustajia, jolloin maksullinen arvovalintatavaikuttaminen tarvitsisi tehdä vain kerran kuukaudessa tai neljässä vuodessa, Kakkonen kirjoitti Kipinä-lehdessä KU:n mukaan. Myöhemmin samana vuonna Kakkonen oli voimakkaasti mukana synnyttämässä Suomeen liikemiesten vaalitukea jakanutta Kehittyvien maakuntien Suomi -yhdistystä.

KMS:n toiminta ja tavoitteet

Yhdistys ilmoitti jakaneensa yhteensä 53 ehdokkaalle kaikkiaan 406 000 euroa. Tuetuista ehdokkaista 39 tuli valituiksi, 14 jäi rannalle. Eniten tukea meni keskustan ehdokkaille. Yhdistys tuki 35:tä keskustan ehdokasta yhteensä 262 000 eurolla. Kolmetoista kokoomusehdokasta sai 112 000 euroa. Lisäksi tukea sai kolme demaria, yksi RKP:läinen ja yksi vihreä.

KMS tukijoita oli viisi, mutta 90 % tuesta tuli kolmelta liikemieheltä:
Novo Group (tj. Tapani Yli-Saunamäki) 145 000 € (36 %)
Suomen Liikekiinteistöt SLK (Kyösti Kakkonen) 120 000 € (30 %)
Maskun kalustetalo (Toivo Sukari) 100 000 € (25 %)
Suomi Soffa SSF 15 000 € (3,7 %)
Yksityinen liikemies 21 000 € (5,2 %)

Yhdistys ilmoitti, että vaalitukea saivat

"sellaiset ehdokkaat, joiden on katsottu omalla toiminnallaan pyrkineen yrittäjyyden ja elinkeinoelämän edistämiseen ja tukemiseen sekä maakunnallisen tasapainon turvaamiseen ja jotka arvostavat isänmaallisuutta".
Nova kiinteistökehityksen toimitusjohtaja Arto Merisalo oli hehkuttanut 27 liikemiehelle lähettämässään sähköpostiviestissä, että päähallituspuolue keskustan johto on saatu lobatuksi heidän puolelleen.

Kolmen miehen ryhmä

Kohuttu vaalitukiyhdistys Kehittyvien maakuntien Suomi (KMS) on osoittautunut käytännössä kolmen liikemiehen operaatioksi. He ovat Toivo Sukari, Tapani Yli-Saunamäki ja Kyösti Kakkonen.
Helsingin Sanomien esittämien tietojen mukaan suurinvestoinnin yhdistykseen tekivät Tapani Yli-Saunamäen, Toivo Sukarin ja Kyösti Kakkosen yritykset. Ne sijoittivat vaalitukea yhteensä 365 000 euroa.

Suurin lahjoittaja on Nova Group. Yli sadantuhannen euron lahjoituksia tekivät vain Nova (Saunamäki), Maskun Kalustetalo (Sukari) ja Suomen Liikekiinteistö Oy (Kakkonen). Suomi-Soffan ja erään yksityisen liikemiehen lahjoitukset ovat yhteensä 36 000 euroa. Yhdistyksen maksama vaalituki oli kaikkiaan hieman yli 400 000 euroa.

Tapani Yli-Saunamäki oli KMS:n rahanjakaja, Nova Groupin toimitusjohtaja ja Eurodesk Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Keskustan hallintopäällikkö Aki Haaro oli KSM:n varatilintarkastaja. Keskustan kehittämispäällikkö Lasse Kontiola oli Rovaniemen kaupunginvaltuutettu ja Eurodesk varatilintarkastaja ja hänellä oli KMS:n tilinkäyttöoikeus.

Nova Group rakentaa Rovaniemelle uutta tehdasta

Tehtaan avajaisiin 5.5.2008 osallistuivat Mauri Pekkarinen ja Nova Kiinteistökehitys Oy:n tj Arto Merisalo. Nova Group konserniin kuuluva Nova Kiinteistökehityksen toimitusjohtajan Arto Merisalon luottojuristi on Pekka Lind. Pekka Lind on myös KSM:n puheenjohtaja. Sukari ja Kaikkonen ovat Nova Kiinteistökehityksen suurasiakkaita.

Nova Group on yritysryväs, joka hoitaa toimitilavälitystä ja suunnittelee maankäyttöä ja rakentamista. Yrityksen omistaa tasaosuuksin Aija Merisalo ja Pasi Hakala. Liikevaihto on 13 miljoonaa euroa. Toivo Sukarin ja Kyösti Kaikkosen liiketoimintaa on hoitanut Nova Kiinteistökehitys Oy, jonka toimitusjohtaja on Arto Merisalo, toisen omistajan puoliso. Nova Groupin pääala on maankäyttö ja rakentamisen asiantuntijapalvelut eli kaavoitus- ja maankäyttösopimusten hierominen kuntien kanssa. Kunnilla on kaavoitusmonopoli, jota vuoden 2000 maankäyttö- ja rakennuslaki kasvatti. Kunnille kiinteistöbisnes on ollut kultakaivos. Kauppalehden mukaan Suomessa tehtiin 2006-2007 11 miljardin kiinteistökaupat ostajina olivat enimmäkseen ulkomaiset kiinteistösijoittajat.

Valtaosa KMS:n tuesta Nova Groupin alueille

Helsingin Sanomat uutisoi asiasta 10.6.2008. Lehden mukaan seuraavien KMS:n tukea saaneiden kansanedustajien paikkakunnalla on Nova Groupin hanke asuinkunnalla:
Merikukka Forsius 5000 euroa Vihdin Ideapark.
Sampsa Kataja 5000 euroa Porissa Skanska/Nova-yhteishanke.
Oiva Kaltiokumpu 5000 euroa Porissa Skansa/Nova yhteishanke.
Seppo Kääriäinen 5000 euroa Iisalmessa kaksi kauppakeskushanketta. Masku ja Suomi-Soffa mukana.
Eero Reijonen 5000 euroa Joensuussa liiketilan vuokraus Tokmannin yhteydessä.
Pekka Ravi 10 000 euroa Joensuussa liiketilan vuokraus Tokmannin yhteydessä.
Henna Virkkunen 5 000 euroa Jyväskylässä Skansa/Nova yhteishanke.
Matti Ahde 10 000 euroa Oulussa liikekeskushanke, jossa pääkäyttäjät Masku ja Suomi-Soffa.
Suvi Linden 5000 euroa Oulussa liikekeskushanke, pääkäyttäjät Masku ja Suomi-Soffa.
Paavo Väyrynen 10 000 euroa Keminmaassa vuokrausvälitys.

Valitsematta jääneet ehdokkaat, jotka saivat tukea ja joiden paikkakunnalla on Nova Groupin toimintaa:
Jari Isometsä 6 600 eruoa Vihdin Ideapark.
Kauko Juhantalo Kankaanpää 10 000 euroa. Olemassa oleva Tokmanni, Vammalaan tulossa Tokmanni.
Henna-Riikka Andersson 2000 euroa Jyväskylässä Skanska/Nova yhteishanke.
Riikka Moilanen-Savolainen Oulu 4 000 euroa, Oulussa liikekeskushanke.
Ari Ruotsalainen Rovaniemi 10 000 euroa. Rovaniemellä liikekeskus johon tulevat Masku ja Suomi Soffa. Kysymys tonttikaupasta.

Läpimenneet ehdokkaat, joiden lähialueella Nova Groupin hanke:
Hannes Manninen Tornio 10 000 euroa. Keminmaassa vuokrausvälitys.
Antti Rantakangas Haapavesi 5 000 euroa. Raahessa Maskun kiinteistö, Haapavedelle suunnitteilla.
Lauri Oinonen Keuruu 5000 euroa. Jyväskylässä Skanska/Nova yhteishanke.
Mauri Pekkarinen 10 000 euroa Jyväskylässä Skanska/Nova yhteishanke.
Juha Mieto Kurikka 5000 euroa. Kauhajoella vuokrausvälitys, kaksi vapautuvaa liiketilaa.
Paula Sihto Ilmajoki 5000 euroa. Kauhajoella vuokrausvälitys, kaksi vapautuvaa liiketilaa.
Petri Salo Alahärmä 10 000 euroa. Lapualla Nova Park 25 000 m2.
Liisa Hyssälä Lieto 5 000 euroa. Masku rakentaa liikekeskushanke, Tokmanni ja huoltoasema.
Markku Uuspaavalniemi Hyvinkää 5000 euroa, Vihdin Ideapark.
Matti Vanhanen Nurmijärvi 10 000 euroa, Vihdin ideapark.
Ilkka Kanerva Turku 10 000 euroa. Salossa vuokraus- ja sijoittajakauppaa. Masku rakentaa.
Sauli Niinistö Salo 10 000 euroa. Salossa vuokraus- ja sijoittajakauppa. Masku rakentaa

Kuva
Osio Karlssonin piirroksesta

palautteet


Terve mieheen! Lueskelin tässä tätä lähihisoriassa tehtyä korruptiovyyhtiä ja tarkastin jotan ja tein huomion, että on erityisen hyvä kun jaksat kirjoittaa totuutta, Ainakaan mulla ei pysy asiat arkistoituna, mutta Erkillä pysyy! Melko suuri ja sitkeä on mafian valta maaseudulla, jossa on mm. erityispiirteenä jälleenonnistumisen varmistaminen, jota Lionssit nuorisotyöllään mm. kvalikoiduin täsmäintressein kouluttaa itselleen. (stipendiä ja tukea joka lähtöön ja melko varmasti kyttäystä 'ala' Lex Nokian perusteisiin vedoten mm.! Huomattava erityinen tapa on ikääntyvän "senioriväestön" puhuminen hyvinkin helposti samoihin epkurantteihin isänmaallisuuksiin vedoten, koska maa- ja metsätalousammateissa on erityistä omaa korostaa ja vierasperäistä vieroksua. (kunhan tietäisivät totuuden, että kenelle sitä maata kunnissa tosissaan myydään) Hyvänä esimerkkinä Kyösti Kakkosen Tokmannikonserni, jota ei suomalaiset juurikaan omista! Kevättä teille Kalajoelle ja onnea ja menestystä! (kovin on kansalainen vieroksuva edes kiittämään Erkin arvokkaalle työlle, jolle annan arvoa ihan perusteiltaan ja osaamisen onnistumisen valossakin, siis näiden sivujen avulla!!) Palataan ja käy Ilta-Lehden Pohjois-Karjala foorumilla, jonne helpoin on tulla kirjoittamalla mun nimimerkin vain, eli "jarmo v." MOI!