Oikeudenkäynti tietämättämme 7.

Erkki Aho   18 04 2007, 9:53

Otteita todistusaineistosta 7.

Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä oli haastanut Ylivieskan käräjäoikeuteen PR-Teollisuus Oy:n ja sen hallituksen jäsenet, jotka olivat henkilökohtaisessa takauksessa Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän ja Euronio Oy:n välisissä kauppasopimuksissa.

Ylivieskan käräjäoikeus ei kuitenkaan toimittanut haasteita tiedoksi lainkaan Erkki Aholle, Markku Koskelle ja Heino Virralle. Tämän Ylivieskan käräjäoikeus on merkinnyt kynällä asianajaja Jouni Vihervallilta saapuneeseen kirjeeseen. Asianajaja Jouni Vihervalli ilmoittaa 24.11.1995 Ylivieskan käräjäoikeudelle käräjätuomari Juha Niemiselle, että hän edustaa Ahoa, Virtaa ja Koskea, vaikka nämä kolme eivät ole saaneetkaan haastetta tiedoksi.

Haasteiden tiedoksisaamisesta Ylivieskan käräjäoikeudessa vastasi tuohon aikaan syyttäjä Sulo Heiskari. Lisäksi käräjätuomari on luonnollisesti vastuussa siitä, että haasteet on toimitettu perille.

Ylivieskan käräjäoikeus teki asiassa päätöksen tietoisena siitä, etteivät asianosaiset ole saaneet haastetta tiedoksi lainkaan. Lisäksi heitä on heidän tietämättään oikeudessa edustanut heille täysin tuntematon asianajaja ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja.

Lisäksi Ylivieskan käräjäoikeus jätti tiedottamatta päätöksestä asianosaisille, joten nämä eivät voineet käyttää heille lainsuojia oikeussuojakeinoja. He eivät näin olleen voineet valittaa asiasta, koska eivät tienneet oikeudenkäynnistä mitään.

Asianajaja Jouni Vihervallin toiminnasta valitettiin Suomen Asianajajaliittoon. Vastineessaan asianajaja Jouni Vihervalli toteaa, ettei hän ole koskaan tavannut kantelijoita, eikä muista edes keskustelleensa heidän kanssaan puhelimitse. Tästä huolimatta Suomen Asianajajaliitto ei reagoinut asianajaja Jouni Vihervallin toimintaan. Poliisi myös jätti asian tutkimatta ja laillisuusvalvojat eivät huomanneet asiassa mitään laitonta, rikoksesta puhumattakaan.

Oheiset asiakirjaliitteet:

Asianajaja Jouni Vihervallin ilmoitus Ylivieskan käräjäoikeuteen. Käräjäoikeus on merkinnyt asiakirjaan sen etteivät asiaosaiset ole saaneet tiedoksi haastetta. (701)

Asianajaja Jouni Vihervalli todistaa Suomen Asianajajaliitolle, ettei hän tunne kantelijoita eikä ole keskustellut heidän kanssaan edes puhelimitse. (702)


palautteet


ei palautteita